WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Naleving Alcoholregels Beter
Wijdemeren, wo 28 juli 2010

De GGD heeft een steekproef gehouden om te zien of jongeren onder de zestien jaar alcohol kunnen kopen. Er is een sterke verbetering te zien in de naleving.

persbericht

Flinke verbetering in naleving leeftijdsgrenzen

Onlangs heeft er, in het kader van het project Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd, een mysteryshopactie in Gooi en Vechtstreek plaatsgevonden bij 150 alcoholverstrekkers.

Een aantal ‘typische’ 15 jarige jongeren heeft onder begeleiding van onderzoekers van de Universiteit Twente geprobeerd alcohol te kopen. Volgens de Drank en Horecawet is het verboden alcohol aan jongeren onder de 16 jaar te verstrekken. Uit de mysteryshopactie bleek dat bij 56% van de bezochte zaken de leeftijdsgrenzen voor alcoholverkoop correct nageleefd werden. De naleving van 56% is een flinke verbetering ten opzichte van vorig jaar. In 2009 hield slechts 18% van de alcoholverstrekkers zich aan de leeftijdsgrenzen. De gemeenten zijn verheugd dat een groot deel van de alcoholverstrekkers zijn/haar verantwoordelijkheid neemt en niet schenkt of verkoopt aan jongeren van onder de 16 jaar. Toch konden jongeren van 15 jaar in 2 op de 5 gevallen (44%) nog wel alcohol kopen.

Positieve communicatie

De GGD wil niet aan negatieve communicatie doen. Daarom is er gekozen om alle namen van de zaken die zich bij deze mysteryshop actie wel aan de leeftijdsgrens hielden, te vermelden op de website van GGD Gooi & Vechtstreek, www.ggdgooi.nl, en te verstrekken aan de gemeenten.
Wanneer een zaak niet op deze lijst staat, kan het zijn dat deze zaak niet bezocht is of het betekent dat er in die zaak bij de mysteryshopactie wel alcohol verstrekt werd aan jongeren van 15 jaar. Alle zaken die bezocht zijn, ontvangen een brief. Wanneer een alcoholverstrekker niet bezocht is en wel op de lijst wil komen te staan, kan deze  zijn/haar gegevens doormailen aan de onderzoekersleider van de Universiteit Twente (Joris van Hoof; j.j.vanhoof@utwente.nl), opdat zijn/haar zaak bij de volgende mysteryshopactie ook meegenomen wordt.
Binnenkort wordt de mysteryshopactie herhaald.

Continuering van integrale aanpak riskant alcoholgebruik jeugd blijft noodzakelijk

De activiteiten van afgelopen jaar, gericht op alcoholverstrekkers, gesprekken en versterkte handhaving door inzet van VWA en politie, lijken vruchten af te werpen. Hoewel de naleving flink verbeterd is, maken de gemeenten en de GGD zich nog steeds zorgen over het riskante alcoholgebruik van jongeren. De gemeenten willen de alcoholverstrekkers – die zich tijdens de mysteryshopactie niet aan de regels hielden - dan ook met klem vragen ook hun verantwoordelijkheid te nemen. Immers alleen samen kan het probleem van riskant alcoholgebruik jeugd worden aangepakt. Ook ouders en jongeren en sportkantines spreken wij aan.
Uit het E-MOVO onderzoek van de GGD blijkt overigens dat deze gezamenlijke inspanning van alle partijen werkt, want het riskante alcoholgebruik van jongeren onder de 16 is afgenomen. Toch drinkt nog steeds een groot deel van de 15 jarigen erg veel. Alcoholgebruik op jonge leeftijd heeft negatieve effecten op de hersenontwikkeling. Continuering van de ingeslagen weg is dan ook noodzakelijk.

Het project Samen aan de slag, heeft als doel het riskante alcoholgebruik van jongeren in Gooi en Vechtstreek aan te pakken. De insteek is een integrale aanpak. Naast voorlichting omvat het regelgeving en handhaving. Activiteiten zijn niet alleen gericht op jongeren, maar ook op ouders, scholen en verstrekkers( zoals, horeca, supermarkt, sport kantine). In het project werken gemeenten, politie, VWA, Jellinek Mentrum, GGD, Symfora, PRIMO en Trimbos samen.
De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
21 gr.
windkr. 3