WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Horstermeer: NM jokt.
Horstermeer, ma 19 juli 2010

De republiek Horstermeer beschuldigt Natuurmonumenten ervan de waarheid geweld aan te doen.

Dossier Horstermeer

persbericht

Bemiddeling

De laatste weken is er in stilte hard gewerkt om de bemiddeling van de burgemeester tot een succes te maken. Op de website van natuurmonumenten is het eerste resultaat  gepubliceerd. Storend is dat opnieuw de waarheid geweld wordt aangedaan.

Overeengekomen is: dat het onderhoud aan alle sloten, helemaal, voorzover deze de hoogte van het bestaande peil niet onmiddellijk beïnvloeden,  met onmiddellijke ingang zou aanvangen. En niet, zoals gesuggereerd wordt, dat slechts 10 meter en de duikers worden geschoond. Tevens zullen de distels, brandnetels en berenklauwen  worden omgemaaid, zodat deze geen overlast voor de omgeving meer gaan vormen.  

Schadeclaims:

De collectieve klacht over de schade is verzonden aan:
de provincie Noord-Holland, het Waterschap en de Gemeente Wijdemeren.

Intimidatie:

Uit de wandelgangen hebben wij begrepen dat ineens de landsadvocaat zich met deze zaak bemoeit. Nu de bewoners onomstotelijk hebben aangetoond dat, noch de wetgeving m.b.t. de Ecologische Hoofdstructuur, noch Natura 2000 natte natuur voorschrijft, heeft “De Groene Maffia” de “natuur en milieuwetgeving” van stal gehaald en dit laten verwoorden door de landsadvocaat. Naar onze mening ontstaat hier een belangenverstrengeling en dient de betreffende advocaat tot de orde geroepen te worden.

Wordt vervolgd.

H.W. Stuyver AA
De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
28 gr.
windkr. 2