WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
AGV antwoordt, maar wil niet
Horstermeer, vr 2 juli 2010

Van AGV algemeen bestuurslid Ton Vendrig kregen wij de antwoorden van AGV op vragen over de Horstermeer die door hem Wim Zwanenburg gesteld zijn.

Wij hebben de vragen en de antwoorden van Ton Vendrig en zijn CDA-collega Wim Zwanenburg als pdf bestanden aan dit bericht gelinkt. De vragen zijn van medio mei, de antwoorden van 28 juni.

Op een flink aantal vragen wordt domweg geen antwoord gegeven, wordt het geven van een antwoord uitgesteld onder het mom van extra onderzoek. Ook wordt soms een antwoord gegeven dat vrijwel niets met de vraag te maken heeft. De beantwoording ademt een regenteske houding. De onwil om openheid van zaken te geven en een gebrek aan empathie met de Horstermeerders straalt van de antwoorden af.

Een voorbeeld van dit type beantwoording is bijvoorbeeld het antwoord van het DB op de vraag van Wim Zwanenburg:

De Vraag:

De afgelopen week, weken is de Horstermeer veelvuldig in het nieuws geweest.
Als voorbeeld heb ik het bericht bijgesloten uit de Woonbode (Uitgave van de Holland Combinatie, vrijdag 14 mei 2010) dat op basis van het door de bewoners ingehuurde bureau B&E Bouwmanagement geconcludeerd zou kunnen worden dat tientallen huizen in de Horstermeer slooprijp zouden zijn. Mocht dit inderdaad zo zijn, en mocht dit zijn om redenen die in het artikel vermeld worden, nl. "het instabiel worden van de zandlaag waarop de huizen in de Horstermeer gebouw zijn, door het gesjoemel met en vooral het verhogen van de grondwaterstand" dan is dit een ernstige zaak. Volgens de vertegenwoordiger van de bewoners de heer Jan Zwagerman houdt het waterschap zich zelf niet aan de de Keur en het vastgestelde peil en "nu loopt de schade in de miljoenen euro's". Hij meldt dan dat "de rekening naar het waterschap gaat".

1) Wij willen graag weten wat het DB vindt van deze berichtgeving?

Het Antwoord:

Het rapport van B&E Bouwmanagement wordt bestudeerd door het waterschap, een reactie volgt later.

Dit antwoord op een toch zeer indringende vraag, met een duizendtal bezorgde bewoners op de achtergrond, getuigt niet van enig begrip voor de situatie, laat staan het kweken van draagvlak.

Waterpeil en verlanding

De kern van de antwoorden is dat AGV op terreinen van Natuurmonumenten in de Horstermeer wel degelijk flinke overtredingen heeft vastgesteld. Tot een halve meter op sommige plekken is het waterpeil verhoogd, waardoor de verlanding niet is vast te stellen. (Verlanding is het vormen van nieuw land in water door plantenresten.) Op sommige plaatsen met toestemming van AGV, op andere plaatsen illegaal. Men heeft Natuurmonumenten over illegale peilverhogingen een brief gestuurd en handhaving aangekondigd.

Communicatie

Het bestuur van AGV laat weten dat men op de hoogte is van diverse uitzendingen in de media over de Horstermeer, o.a. op Radio 1. Maar helaas, er heeft AGV nooit een uitnodiging voor een uitzending op Radio 1 bereikt. De mogelijkheid om zelf het initiatief te nemen wordt niet genoemd.

Schade

Op eventuele schade aan gebouwen als gevolg van extra kwel wordt nog gestudeerd.

Lees hier de onderliggende stukken:

Vragen Vendrig
Antwoorden DB AGV aan Ton Vendrig
Vragen Zwanenburg
Antwoorden DB AGV aan Wim Zwanenburg

Dossier Horstermeer

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
33 gr.
windkr. 2