WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Ziggo jokt een beetje
Wijdemeren, vr 2 juli 2010

Ziggo verkleint langzaam het aantal analoge zenders om ons met zachte dwang naar digitale televisie te sturen. Ziggo verschuilt zich daarbij ten onrechte achter de programmaraad.

persbericht

Programmaraad Gooi en Omstreken ontstemd
Ziggo geeft onjuiste voorstelling van zaken

Ziggo geeft een onjuiste voorstelling van zaken in de brief aan haar abonnees over zenderwijzigingen in het radio- en televisieaanbod. Het vervangen van TRT International door TV 5 en het info-kanaal van Ziggo TV door BravaNL vloeit voort uit het eigen beleid van Ziggo. De wijzigingen zijn beslist niet het gevolg van de keuze van de Regionale Programmaraad (RPGO) Gooi en Omstreken geen van de populaire commerciële Nederlandse zenders in zijn advies op te nemen.

Op 28 mei 2010 verzond kabelexploitant Ziggo aan abonnees in de gemeenten Baarn, Blaricum, Breukelen, Bussum, Eemnes, Huizen, Huizen, Laren, Naarden en Wijdemeren een brief over de in juni/juli 2010 door te voeren wijzigingen in het radio- en televisieaanbod.

De wijzigingen in het analoge televisieaanbod betreffen:

 • het vervangen van de Turkse zender TRT International door de Franstalige zender TV5 Monde
 • het vervangen van het informatiekanaal Ziggo TV door de nieuwe Nederlandse cultuurzender BravaNL

In de brief stelt Ziggo dat deze wijzigingen het gevolg zijn van door de Regionale Programmaraad ’t Gooi en Omstreken (RPGO) uitgebrachte adviezen en dat de RPGO er voor gekozen heeft om geen van de populaire commerciële Nederlandse zenders in zijn advies op te nemen.

De RPGO acht dit om meerdere redenen een onjuiste voorstelling van zaken. Wat zijn de feiten?

 1. Wijzigingen in het analoge televisieaanbod zijn voornamelijk het gevolg van het feit dat Ziggo in 2009 het analoge televisieaanbod van 34 naar 30 zenders heeft teruggebracht en in de komende jaren een verdere inkrimping daarvan wil doorvoeren.
  Ziggo wil hiermee ruimte scheppen voor digitaal programma-aanbod, dat steeds meer in de vorm van afzonderlijke pakketten zal worden aangeboden, waarvoor door de abonnee extra moet worden betaald.
  Op de uit dit beleid voortvloeiende wijzigingen in het programma-aanbod en kostenstijgingen voor de consument heeft de RPGO geen enkele invloed.
 2. Momenteel worden nog 30 televisieprogramma’s analoog aangeboden.
  Hiervan worden er 7 doorgegeven op grond van een in de Mediawet opgenomen verplichting (het z.g. Must Carry pakket).
  Over 8 van de 30 tv-programma’s brengt de RPGO een bindend advies uit.
  Van 15 van de 30 programma’s bepaalt Ziggo zelf of deze worden doorgegeven.
 3. Het advies van de RPGO is gebaseerd op de in de Mediawet geformuleerde opdracht voor programmaraden tot samenstelling van een pluriform programmapakket.
  Hieruit vloeit voort dat de RPGO zich niet enkel laat leiden door kijk- en luistercijfers.
  Het is daarom niet de keuze, maar de opdracht van de RPGO om ervoor te waken dat ook kleinere groepen kijkers en luisteraars worden bediend.
  In dit verband wordt erop gewezen dat minder bekeken programma’s niet per definitie lager gewaardeerd hoeven te worden.
 4. De verwijdering van TRT uit het analoge pakket is de keuze van Ziggo en niet het noodzakelijke gevolg van het advies van de RPGO.
 5. De RPGO wijst er op dat Ziggo binnen de haar toegewezen ruimte (50% van de analoge capaciteit) voldoende mogelijkheden bezit om populaire commerciële Nederlandse zenders door te geven en dat deze zenders daarvoor niet afhankelijk zijn van de adviezen van de RPGO.
De RPGO krijgt van Ziggo de zwarte Piet over het zenderbeleid terwijl de verantwoordelijkheid juist bij Ziggo zelf rust.
De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
33 gr.
windkr. 2