WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
NKP steunt Palingfonds
Kortenhoef, wo 25 augustus 2010

De organisatoren van het Ned. Kampioenschap Palingroken in Kortenhoef hebben besloten het Duurzaam Paling Fonds te ondersteunen.

persbericht

17e NK Palingroken steunt duurzame paling

Zaterdag 4 september 2010 vindt voor de zeventiende maal het Nederlands Kampioenschap Palingroken in Kortenhoef (nabij Hilversum) plaats. De veelbesproken daling van de wilde palingstand baart ook organisator Stichting Vechtplassen Palingrook Commissie (VPC) zorgen. Daarom heeft VPC besloten het Duurzaam Paling Fonds te ondersteunen. Ook zal voortaan op de wedstrijdpaling een humane dodingmethode toegepast worden.

De palingstand laat de afgelopen jaren een bedenkelijk dalende trend zien. Daar zijn waarschijnlijk meerdere redenen voor. Een belangrijke oorzaak is dat jonge paling vanuit zee het voedselrijke zoete water in ons land slecht kan bereiken. Andersom kunnen volwassen exemplaren onze wateren niet verlaten op weg naar hun paaigebied in de Atlantische Oceaan. Door mensen aangelegde kunstwerken, onder andere bedoeld om het land droog te houden, blijken een lastig te nemen barrière voor paling en ander waterleven.

Kweekpaling

In verband met de teruglopende wilde palingstand zal, evenals de vorige jaren, voor het kampioenschap gekweekte paling  gebruikt worden. De kweek van paling is op zich milieuvriendelijk, maar niet ideaal. Door het voortplantingsproces van de paling staat aan de basis namelijk nog altijd gevangen glasaal. Mede daarom steunt de VPC van harte initiatieven om de palingstand in Nederland duurzaam weer op peil te brengen. Vanuit die gedachte heeft het NK Palingroken zich aangesloten bij het Duurzaam Paling Fonds.

Duurzaam Paling Fonds

Menselijke hulp is nu bij het herstel van de palingstand geboden. Het uitzetten van jonge paling (glasaal) en het naar open zee brengen van voldoende volwassen paling (schieraal) hoort hierbij. Ook moet onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan worden naar maatregelen die blijvend effect sorteren. Zo lieten proeven met het tijdelijk openen van Zeeuwse Deltasluizen onlangs een opmerkelijke toename van glasaal zien. Om onderzoek en uitzetten te bekostigen is het Duurzaam Paling Fonds in het leven geroepen. Het Duurzaam Paling Fonds is een initiatief van de onafhankelijke stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN).

Humane dodingmethode

De VPC is voorstander van het op een zo humaan mogelijke manier omgaan met vis. De wedstrijdpaling van het Nederlands Kampioenschap zal daarom voortaan op diervriendelijke wijze zijn gedood. Een mede door het onafhankelijk onderzoeksinstituut IMARES van de Universiteit Wageningen ontwikkeld apparaat doodt de vis pijnloos en onmiddellijk door middel van een elektrische stroomstoot.

Het evenement

De organisatie verwelkomt ieder jaar ruim honderd deelnemers. Ze komen uit alle windstreken van Nederland, want dit kampioenschap betekent echt iets voor een grote groep professionals en amateurs in de kunst van het palingroken. Veel rokers arriveren al in de vroege morgen om de rookinstallatie en het verkoopstalletje in te richten. Het kampioenschap wordt mogelijk gemaakt door de inzet van tientallen vrijwilligers en de steun van vele landelijke en lokale sponsoren.

Naast paling voor de wedstrijd wordt ook andere vis gerookt ter demonstratie en verkoop aan de duizenden bezoekers (vorig jaar meer dan 15.000) van dit unieke evenement. Alle aangevoerde vis wordt door kundige en strenge keurmeesters gecontroleerd bij de toegang tot het parcours. Niet alle door de deelnemers gerookte wedstrijdpaling wordt gebruikt door de jury. Deze extra paling wordt verkocht ten behoeve van een goed doel. Dit jaar is dat Jump, het jeugdfonds van de Hartstichting.

De wedstrijd zal om 12.00 uur beginnen. De prijsuitreiking zal rond 17.00 uur plaatsvinden in de feesttent bij de Oude School (Kortenhoefsedijk 145). Daaraan gaat een uitgebreide beoordeling vooraf door een uit deskundigen en onafhankelijke prominenten bestaande jury. Naast de wedstrijd is er vanaf 12.00 uur een kleine, creatieve braderie op de Kortenhoefsedijk, ’s avonds na 21.00 uur gevolgd door de traditionele Kortenhoefse Gondelvaart. Het geheel wordt feestelijk omlijst met muzikale optredens.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
20 gr.
windkr. 4