WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
De Portefeuilleverdeling!
Wijdemeren, vr 23 april 2010

De portefeuilleverdeling is nu in detail bekend. Een burgemeester met flinke portefeuilles en vier wethouders voor de prijs van drie.

Portefeuilleverdeling

Met de coalitiepartners overeengekomen verdeling van de portefeuilles, d.d. 23 april 2010. (onder voorbehoud van vaststelling in de eerste collegevergadering)

Burgemeester Martijn Smit

Bestuurlijke Samenwerking
Openbare orde en veiligheid
Bestuurlijk juridische zaken
Handhaving (gemeentebreed)
Verkiezingen
Personeel & Organisatie
ICT en Facilitaire Zaken
Communicatie/ Burgerparticipatie
Sport en Bewegen

Wethouder: Gert Zagt, 1 FTE (DB)

Financiën
Burgerzaken
Inkoop
Grond aan- en verkoop
Beheer en Onderhoud van gemeentelijke gebouwen
Accommodatiebeleid
Maatschappelijke invulling De Dobber
Economische Zaken

Wethouder: Jaap van Waveren, 0,5 FTE (DB)

Project DorpsCentrum Oud Loosdrecht
Project Fortis
Project Overmeer Zuid
Project Ter Sype
Project Antoniusterrein
Horstermeer
Waterbeheer

Wethouder: Gerard Abrahamse, 0,9 FTE (VVD)

Ruimtelijke Ordening
Bouw- en Woningtoezicht
Verkeer en Vervoer
Monumentenzorg
Openbare Werken
Milieu/ Duurzaamheid
WABO
Volkshuisvesting
Recreatie en Toerisme

Wethouder: Joost Boermans, 0,6 FTE (D66)

Sociale zaken & Welzijn
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Onderwijs
Gezondheidszorg
Ouderenbeleid
Jongerenbeleid
Kunst en Cultuur inclusief De Bibliotheek

U weet het waarschijnlijk al, maar toch even voor alle duidelijkheid. Wethouder Joost Boermans is de schoonzoon van Rik Jungmann, de hoofdredacteur van de WWK (en D66 raadslid van 1994 tot 1998 in 's-Graveland). Joost woont met Nadja Jungmann (D66 raadslid in 's-Graveland van 1998 tot de herindeling) en hun drie kinderen in Ankeveen. Nadja Jungmann stond in 2006 en ook nu in 2010 (onverkiesbaar) op de kandidatenlijst van de PvdA. Rik Jungmann nam in 2003 afscheid van D66 en is geen lid van een politieke partij.

De WWK blijft het nieuwe college net zo kritisch volgen als wij altijd al deden, familie of niet.

Rik Jungmann

bron
coal. akk.
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
13 gr.
windkr. 3