WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Gedreven door Ambitie
Wijdemeren, vr 23 april 2010

De fracties van DorpsBelangen, VVD en D66 hebben een akkoord bereikt over de vorming van een nieuw college van B&W in Wijdemeren.

Het complete coalitieakkoord kunt hier downloaden als PDF.

persbericht

Coalitieakkoord in Wijdemeren

De fracties van DorpsBelangen, VVD en D66 hebben een akkoord bereikt over de vorming van een nieuw college van B&W in Wijdemeren.

De formateur van het nieuwe college, Gert Zagt, zal het akkoord in de raadsvergadering van 28 april 2010 kort toelichten. Hierbij treft u ter informatie het coalitieakkoord 2010-2014 en de voorgestelde portefeuilleverdeling.

Gedreven door ambitie

De lijn van het coalitieakkoord is ingrijpend. De gemeente Wijdemeren staat momenteel onder financieel toezicht. De komende jaren komen er vanuit het Rijk extra bezuinigingen op de gemeente af. Dit dwingt het nieuwe college tot financieel ingrijpen. De coalitie loopt niet weg voor deze harde realiteit. De oplossing ervan is de kern van het nieuwe beleid in Wijdemeren. De coalitie streeft ernaar om binnen vier jaar een financieel gezonde gemeente te hebben.
Het worden moeilijke jaren voor de gemeente. We moeten meer doen dan een pas op de plaats maken. Dat doen we juist omdat we gedreven door ambitie van Wijdemeren weer een financieel gezonde gemeente willen maken. Dat is uitdagend genoeg!

De bezuinigingen, de tekorten en de pijn raken de inwoners, de ondernemers, de verenigingen en de instellingen, alsmede de ambtelijke organisatie. Alleen de inwoners die leven op bijstandsniveau worden ontzien, mits de rijksbijdragen op dat gebied in stand blijven.

Het coalitieakkoord heeft een aantal financiële uitgangspunten vastgesteld. Om tot structurele oplossingen te komen wordt een werkgroep, bestaande uit college en vertegenwoordigers van verschillende raadsfracties vormgegeven. Deze werkgroep zal voor november 2010 advies uitbrengen. In mei wordt de werkgroep ingesteld.

Wethouders

De fracties zullen de gemeenteraad vragen om in de vergadering van woensdag 28 april 2010 de volgende wethouders te benoemen:
Voor DorpsBelangen: Gert Zagt en Jaap van Waveren
Voor VVD: Gerard Abrahamse
Voor D66: Joost Boermans

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
13 gr.
windkr. 3