WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Eerste Impressies
Wijdemeren, vr 9 april 2010

Er is veel veranderd in het gemeentebestuur van Wijdemeren. Tijd voor de eerste voorzichtige impresssies.

De WWK woonde deze week twee van de drie commissievergaderingen bij. Maatschappelijke Zaken lieten wij schieten, maar Ruimte & Economie en Bestuur & Middelen werd door ons bijgewoond.

Wat is er zoal nieuw of anders?

Opstelling


De grote U. Linksachter het (omstreden) spreekgestoelte.
Links PvdA, D66 en VVD. Rechts GL, DB en CDA.

Ten eerste de opstelling van de raadszaal. Raadsgriffier Joop van Ditmarsch houdt zich bezig met de opstelling en experimenteert er flink op los. Dan zitten de wethouders weer apart, dan weer niet. Dan verdwijnt de pers achter een dikke pilaar, maar dan is de pers, na wat commentaar, weer terug op zijn vaste stek. Dan krijgt het spreekgestoelte plotsklaps een prominente en enigszins dreigende plek, dan verdwijnt het weer. Afgelopen week was de opstelling een enorme U, met aan het hoofd de voorzitter van de commissie, de griffier en de collegeleden, met pal achter zich de ambtelijke ondersteuning.

Kat in een vreemd pakhuis

Allereerst is daar de nieuwe burgemeester, Martijn Smit, die gisteravond zijn maidenoptreden beleefde in de commissievergadering. Maar ook achter de tafels waar de raadsleden en fractieassistenten zitten, zijn heel wat nieuwe gezichten verschenen. Wat opvalt is dat er erg veel fractieassistenten zijn toegetreden, waardoor de raad wel twee keer zo groot lijkt te zijn geworden na de verkiezingen.
Omdat alles nieuw is voor veel deelnemers, gedragen die zich soms nog een beetje als een kat in een vreemd pakhuis. Ze kijken de kat uit de boom en zeggen niets. Of ze maken kleine foutjes in het (vaak ongeschreven) protocol. Ze vergeten via de voorzitter te spreken. Beginnen te spreken zonder dat de voorzitter ze het woord gegeven heeft, of laten hun microfoon open staan (levensgevaarlijk!).
De oude rotten kunnen het dan soms niet laten om ze minzaam, voorzien van een bijna dodelijke glimlach, te wijzen op hun fout, om die daarna direct te vergoeilijken teneinde de sfeer niet meteen te bederven. Alle begin is moeilijk, zeker dat van een publiek figuur als een lokale politicus.

Wat gisteren opviel was dat de diepgang van het debat lijkt te hebben gewonnen in vergelijking met de vorige raad. Van verschillende kanten werd serieuze inbreng geleverd die hout sneed. Bovendien ging men in op elkaars argumenten, iets wat in de vorige raad een spaarzaam goed was geworden.

Hoofdprijs


Gert Zagt en Joep Nuissl, beiden van DB.

De hoofdprijs voor lang praten met prachtige volzinnen en toch vrijwel niets zeggen ging gisteravond onbetwist naar wethouder Gerard Abrahamse. Bij het onderwerp bezuinigen op de formatie haalde hij alles uit de kast om begrip te kweken, uit te leggen en toelichting te geven. Geen moeite was hem teveel om vriendelijk uit te leggen dat het hier om een HEEL ERG LASTIG dossier gaat met HEEL ERG VEEL 1) verschillende kanten. Op het laatst was iedereen, zelfs Joep Nuissl (DB), die goede tweede werd in het gebruik van lange volzinnen voor zijn betoog, daarvan overtuigd en ging het debat langzaam als een nachtkaars uit. Zonder dat er enige conclusie getrokken werd. Knap.

Wat kwam er verder nog langs?

Inspraak

De heer De Vet kwam inspreken. Hij verklaarde stukken opgevraagd te hebben bij wethouder Abrahamse, maar die niet ontvangen te hebben. Daarop richtte hij zich direct tot de wethouder en stelde hem enkele indringende vragen. Omdat het bij inspraak niet gebruikelijk is om direct naar burgers te reageren gaf de wethouder ook hier geen reactie. De toehoorders hadden geen flauw idee waar het twistgesprek over ging, want het onderwerp werd niet genoemd. En dat bleef zo.

Spreekgestoelte


Theo Reijn en Tjebbel Maris, beiden van het CDA.

CDA-fractievoorzitter Theo Reijn, voor het eerst geflankeerd door de nieuwe CDA-fractieassistent Tjebbel Maris, stelde voor om het spreekgestoelte te verwijderen. Volgens hem is de drempel voor sommige insprekers veel te hoog als zij in het openbaar moeten spreken, en dat dan ook nog vanachter een katheder moeten doen. Hij stelde voor om weer, zoals het altijd was, gewoon een stoel met microfoon ter beschikking te stellen aan de insprekers. Er werd toegezegd de kwestie nader te bezien.

Straatmuziekverbod

D66-fractieassistent Joost Boermans vond het totale verbod op straatmuziek op de Meenthof in Kortenhoef wel wat ver gaan. Hij vroeg of het verbod niet gedeeltijk of voor bepaalde tijden ingesteld kon worden, omdat er ook mensen zijn die de muziek wel aardig vinden. Ook vroeg hij naar de handhaving, waarbij hij er fijntjes op wees, dat voetgangers en kinderen op de Meenthof van de sokken worden gereden door fietsers en bromfietsers, iets waartegen ook niet opgetreden wordt.
Burgemeester Martijn Smit verklaarde dat er klachten over de muziek waren geweest en dat het de bevoegdheid van de burgemeester is om in dit soort gevallen een verbod in te stellen. Hij zegde toe de kwestie nog verder te bekijken. Overigens liet hij weten dat hij zelf ook accordeon speelt. Hij zal echter geen demonstratie van zijn kunnen geven, aangezien hij vreest dat de raadszaal dan leeg zal stromen.

1) Kenners van de werken van A.A. Milne, de schrijver van Winnie the Pooh, herkennen in het gebruik van hoofdletters op deze plek in de tekst dat het hier om ZWAARWEGENDE zaken gaat. Red. WWK.

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
15 gr.
windkr. 3