WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Straatmuziek verboden
Wijdemeren, wo 7 april 2010

Op de Meenthof in Kortenhoef mag geen straatmuziek meer worden gemaakt. Op het Vuntusstrand wordt beperkt toezicht ingesteld.

persbericht

Geen straatartiesten meer op de Meenthof

De burgemeester heeft besloten de Meenthof aan te wijzen als verboden gebied voor straatartiesten.

Het is op zich niet verboden om op openbare plaatsen in Wijdemeren op te treden als bijvoorbeeld straatartiest, straatfotograaf, tekenaar of gids. De burgemeester kan echter, in het belang van de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid en/of milieu, bepaalde plaatsen aanwijzen waar wel een verbod geldt.

Tot op heden waren er in Wijdemeren nog geen gebieden aangewezen waarop een optreedverbod van toepassing was. Het optreden van twee straatartiesten in de Meenthof zorgt echter voor veel geluidsoverlast voor de bewoners van de Meenthof. Om hier een eind aan te maken is de Meenthof nu aangewezen als gebied waar geen optredens meer mogen plaatsvinden van straatartiesten.

persbericht

Beperkt toezicht op Vuntusstrand

Burgemeester en wethouders hebben besloten om in de avonduren beperkt toezicht in te stellen op het Vuntusstrand.

Binnen de huidige financiële randvoorwaarden is het mogelijk om in de periode van begin juni tot begin september 3,5 uur per dag toezicht te laten houden op het Vuntusstrand. Dit toezicht zal in de avonduren plaatsvinden, tussen 18.30 uur en 22.00 uur. Om 22.00 uur gaan de hekken van het strand en het toiletgebouw dicht. Om 10.00 uur ’s ochtends gaan ze weer open.

In het verleden was er sprake van overlast en vernielingen op het Vuntusstrand. Het ’s nachts sluiten van de hekken heeft al geleid tot een duidelijke afname hiervan. Toezicht in de avonduren moet de kans op overlast en vernielingen nog verder doen afnemen.
De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
19 gr.
windkr. 2