WIJDEMEERSE WEBKRANT
Verdiepingen onnodig
Nederhorst den Berg , za 12 juli 2008

Ton Vendrig, Berger en lid van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap, twijfelt aan nut en noodzaak van het verdiepingenplan.

In de G&E staat een stuk van de hand van Hans van Keken waarin Ton Vendrig, algemeen bestuurslid van het hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vechtstreek (AGV) zijn twijfels uit over de uitvoering van het verdiepingenplan.


Ton Vendrig

Prestigestrijd

Hij noemt de strijd voor en tegen het graven van diepe putten in de Loosdrechtse Plassen een prestigestrijd tussen drie heren. Aan de ene kant Albert Moens, de onlangs afgetreden gedeputeerde, en dijkgraaf Johan de Bondt die voor het plan zijn. Aan de andere kant burgemeester Don Bijl van Wijdemeren, die, gesteund door college en raad, tegen het plan is.

Er is al veel geld uitgegeven door AGV voor het verdiepingenplan. 2.75 miljoen euro, een overschrijding van de begroting van 1,3 miljoen euro. De overschrijding is o.a. te wijten aan de strijd met de gemeente Wijdemeren. Die strijd is nog lang niet afgelopen, want Wijdemeren zal tot in hoogste instantie procederen tegen het plan. Het verdiepingenplan zelf moet 10 miljoen euro gaan kosten. Vendrig vraagt zich af waar al dat geld vandaan moet komen.

Kosten neutraal?

Ton Vendrig, uit Nederhorst den Berg, doet in november mee met de waterschapsverkiezingen met zijn Waterschapspartij. Hij denkt dat de oosrpronkelijke budgetneutrale financiële opzet van het verdiepingenplan niet meer haalbaar is. Indertijd was berekend dat de kosten van het plan gedekt konden worden met de verkoop van het vrijkomende zand. Omdat de kosten flink oplopen vanwege de procedures en omdat de zandprijs niet stabiel is kan volgens Vendrig betwijfeld worden of de opbrengst nog wel opweegt tegen de kosten.

Motie over kosten

Het zwaarwegendste argument van de voorstanders van het plan, het helder maken van de plassen, weegt niet zo zwaar voor Vendrig. Wel vindt hij dat er een oplossing moet komen voor de baggerproblematiek in de plassen.

Omdat dijkgraaf Johan de Bondt de twijfels niet op de agenda van het AGV-bestuur wil zetten, bereidt Vendrig met andere bestuursleden een motie over de financiële dekking van het plan voor. Hij denkt dat daarover in oktober gesproken zal worden.

Waterschapspartij

16032008 Antwoord AGV Waterschapspartij
01022008 Waterschapspartij stelt vragen
22012008 Nieuwe Waterschapspartij

Dossier Verdiepingenplan

bron
G&E
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
wisselvallig
20 gr.
windkr. 3