Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Kunst: Persbericht

's-Graveland, 9 januari 2003. De Stichting Kunstbezit 's-Graveland geeft,  in de commotie die is ontstaan, in een persbericht een toelichting op haar besluitvorming.

Het persbericht is een reactie op de uitspraken van wethouder Yvonne Siemons in de Gooi- en Eemlander en de reacties daarop van diverse zijden in de krant, de Webkrant en op Radio Wijdemeren. De Stichting geeft aan wat de achterliggende overwegingen zijn om al dan niet iets over de kunstcollectie te besluiten.

PERSBERICHT
Kortenhoef, 9 januari 2002.

KUNSTBEZIT ’s-GRAVELAND BLIJFT BIJ ELKAAR!

De afgelopen weken is over de kunstcollectie van ’s-Graveland nogal beroering ontstaan. De koppen in de verschillende media waren dan ook heel suggestief. Wat er écht aan de hand is willen wij, de bestuursleden van de Stichting Kunstbezit ’s-Graveland, u graag (correct) uit de doeken doen.

De gemeente ’s-Graveland heeft in 2001 een stichting opgericht met het doel de uitgebreide (binnen) kunstcollectie die de gemeente in de loop der jaren zorgvuldig had opgebouwd, te bewaren en deze toegankelijk te laten blijven voor een groot publiek. Bovendien zou de stichting zich belasten met het beheren en uitbreiden van de collectie. De intentie was dus de collectie bij elkaar te houden, te tonen en zo mogelijk te verbeteren en uit te breiden. Incidenten zoals in naburige gemeenten plaatsvonden, waar eens een kostbaar kunstwerk werd verkocht om een verbouwing te betalen of een werk geschonken werd aan een scheidende burgemeester, zouden dan niet kunnen gebeuren. Via een ingewikkelde juridische procedure kreeg de Stichting Kunstbezit ’s-Graveland de hele collectie, toen 185 (inmiddels 188) werken, ‘om niet’ in het bezit. Er hoefden dus niet – zoals gewoonlijk - schenkingsrechten betaald te worden.

Met in het achterhoofd van het toenmalige gemeentebestuur de gedachte dat het toekomstig gemeentehuis van Wijdemeren centraal in ’s-Graveland zou komen, was de bepaling opgenomen dat het kunstbezit bewaard moest blijven “binnen de huidige grenzen van de gemeente ’s-Graveland”. Dat is ook heel logisch want het grootste deel van de collectie is van historisch-topografisch belang. Talloze werken van kunstenaars uit de ‘Kortenhoefse schilderskolonie’ zijn erin opgenomen en hebben dus een relatie met de oude gemeente ’s-Graveland.

Wat niemand toen voor mogelijk heeft gehouden neigt te gaan gebeuren: het gemeentehuis wordt voorlopig verplaatst naar het voormalige Knorr-complex aan de Rading 1, optisch liggend in de gemeente Loosdrecht, kadastraal echter net in de gemeente Hilversum. Maar alléén als de huidige gemeenteraad van Wijdemeren in de komende raadsvergadering daartoe het sein op groen zet.

Als dat gebeurt, rijst voor de Stichting Kunstbezit ’s-Graveland formeel een probleem. De statuten staan niet toe dat de collectie daarnaar toe verhuist. Een dilemma dus!

Intussen gaan er geluiden op uit de bevolking die aangeven dat men wil zoeken naar een museale ruimte binnen de voormalige gemeentegrenzen van ’s-Graveland, waarbij aan het huidige gemeentehuis, het unieke landgoed Westerveld wordt gedacht. Sommigen denken zelfs aan een gecombineerde expositieruimte van de Historische Kring ‘In de Gloriosa’ en de Stichting Kunstbezit. Die initiatieven steunen wij van harte.

Toch mogen we daarnaast de realiteit niet uit het oog verliezen. Daarom:

  • ALS het gemeentebestuur besluit het gemeentehuis voorlopig te verplaatsen naar Rading1,
  • ALS het huidige gemeentehuis gesloten wordt en geen openbare functie meer vervult,
  • ALS initiatieven om het kunstbezit onder te brengen in een museale ruimte binnen de grenzen van de voormalige gem. ‘s-Graveland niet haalbaar blijken,

zullen wij de statuten conform art. 11 moeten wijzigen waardoor de kunstcollectie kan volgen naar de nieuwe, voorlopige, locatie van het gemeentehuis van Wijdemeren.

Uitgangspunten voor ons beleid nu en in de toekomst zijn:

  • de collectie moet in tact blijven,
  • ze moet toegankelijk zijn voor een groot publiek en 
  • ze moet in goede conditie bewaard blijven.

Opslag voor de duur van enige jaren is daarom geen optie.

Wij hopen hiermee ons standpunt duidelijk te hebben gemaakt en wachten het besluit van de gemeenteraad af alvorens de nodige juridische stappen te ondernemen.

Bestuur Stichting Kunstbezit ‘s-Graveland


Reacties

Auteur: Rik Jungmann Foto's: - Bron: Stichting KBZ 's-Graveland
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...