Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Joop Glijn: kunst hoort hier!

Kortenhoef, 2 januari 2003 Joop Glijn is tegen de verhuizing van de 's-Gravelandse kunst naar Hilversum. Hij is ook bang dat het Knorr-kantoor wel eens de definitieve locatie van het gemeentehuis van Wijdemeren zou kunnen worden. 


Joop Glijn

"Als de plannen voor het gemeentehuis in 's-Graveland te duur blijken te worden, dan blijft het gemeentehuis in de Knorr." :zegt hij te vrezen. Hij stuurde onderstaande email om zijn ongerustheid over de kunstcollectie en de toekomst van het buitenhuis Westerveld (het gemeentehuis van 's-Graveland) te laten blijken.

Joop Glijn heeft de statuten van de Stichting Kunstbezit 's-Graveland nauwkeurig bestudeerd. Daarin staat met zoveel woorden dat de kunstcollectie binnen de grenzen van de voormalige gemeente 's-Graveland moet blijven. Hij verbaast zich ook over de uitspraken in de Gooi- en Eemlander waarin wethouder Yvonne Siemons stelt dat zij voorzitter van de Stichting wordt. Volgens hem staat in de statuten dat de eerste voorzitter van de Stichting benoemd werd (dat was burgemeester Wim Kozijn), maar dat de volgende voorzitters door het bestuur uit hun midden gekozen zullen worden.

(Joop Glijn is een bekende 's-Gravelander. Hij is voorzitter van de SV 's-Graveland en actief in de Toneelvereniging DSO. Ook schrijft hij regelmatig stukken in de Wie Wat Waar. Op 18 april 2000 ontving hij de Curtevenneprijs van de Vereniging Curtevenne vanwege zijn verdiensten voor de dorpsgemeenschap. Ook speelde hij jarenlang Thomasvaer op de nieuwjaarsreceptie, waarbij de politiek op de hak werd genomen. De laatste keer was dat op 2 januari 2000. Red.)

Hieronder treft u de email aan die Joop Glijn vandaag aan de redactie van de Wijdemeerse Webkrant zond.

Met verbazing en boosheid kennis genomen van een artikel in onze regionale krant van 24 december j.l. van de hand van journalist Nico Postma.

Juist om tegen te gaan dat de kunstcollectie uit onze voormalige gemeente zou kunnen verdwijnen, is op verzoek van de voormalige raad van 's-Graveland, bij monde van oud-raadslid Wim Hafkamp (VVD) voorgesteld de kunstcollectie onder te brengen in een stichting. De raad ging hiermee unaniem accoord.

Op 5 januari 2001 werd de gewenste stichtingakte gepasseerd bij notaris Denninger in Hilversum. Het kreeg de naam: "Stichting Kunstbezit 's-Graveland". Bij het doel van de stichting staat bij artikel 2 punt c het volgende vermeld:

"Deze collectie dient te alle tijde bewaard te blijven binnen de grenzen van de huidige gemeente 's-Graveland".

Deze doelstelling behoeft dus geen nadere toelichting. Om deze kunstcollectie, die gefinancierd is door de dorpsgemeenschap van de voormalige gemeente 's-Graveland, nu onder te brengen in het Knorr-gebouw in Hilversum, zou een minachting zijn aan het adres van deze dorpsgemeenschap en haar vertegenwoordiging, zijnde de laatste raad van deze voormalige gemeente.

Het heeft natuurlijk alles te maken met het bizarre plan om het voormalige gemeentehuis van de hand te doen. Ook dat zou een dwaling zijn van de eerste orde zijn. Deze prachtige buitenplaats, van een bijzondere cultuurhistorische waarde, met daarnaast een rijke bestuurlijke geschiedenis, moet ter beschikking en toegankelijk kunnen blijven van de 's-Gravelandse gemeenschap. Als dit opgeofferd moet worden om uitsluitend geld te genereren voor de bouw van een modern raadhuis, dan is het met het niveau van onze huidige politici heel droevig gesteld.

Joop Glijn
Kortenhoef. 


Reacties

Het Wijdemeerse weer: Zware buien, 7 graden, grauw
Meer weer? Klik hier. 
Auteur: Rik Jungmann Foto's: - Bron: Plassennet
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...