Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Siemons: "kinderachtig"

Wijdemeren, 3 januari 2003. Wethouder Yvonne Siemons vindt de kritiek op de verhuizing van de kunstcollectie van de Stichting Kunstbezit 's-Graveland "kinderachtig", aldus de G&E van vandaag. Weer siert een enorme kop het regiokatern boven een stuk van Nico Postma.

Siemons verwerpt krtitiek kunstbeleid
Wethouder noemt standpunt "kinderachtig"

De verhuizing van de kunstcollectie naar de Knorr-kantoren was "The talk of the town" tijdens de nieuwjaarsreceptie gisteravond.

In reactie op de ingezonden brieven van voormalig CDA-fractievoorzitter Douwe van Essen en BLOK woordvoerder Robby Israel heeft wethouder Yvonne Siemons contact met beiden opgenomen. In het gesprek met van Essen bleek dat de standpunten uit elkaar liggen. Siemons vraagt zich af wat er met de kunstcollectie moet gebeuren als die niet mee kan naar het tijdelijke gemeentehuis in Hilversum. Opslag is volgens haar geen optie. Van Essen vindt dat de raad van 's-Graveland indertijd een besluit heeft genomen over de plaats van de collectie dat door het huidige gemeentebestuur terzijde wordt geschoven.

Verkoop van de collectie is voor Yvonne Siemons niet aan de orde. Al noemde haar collega DB-wethouder Co de Kloet de Loosdrechtse en Bergse colleges ooit "kunstklootzakken". Zij vindt het juist heel goed dat de 's-Gravelandse raad indertijd de Stichting als beschermingsconstructie voor de collectie heeft gekozen. Volgens Siemons stemt het bestuur van de Stichting Kunstbezit 's-Graveland in met de verhuizing van de collectie. Toch wordt zij overstelpt met sceptische reacties uit Kortenhoef.

Als de raad besluit om te verhuizen naar Knorr, hetgeen zeer waarschijnlijk is, dan ontstaat direct een acuut probleem ten aanzien van de kunstcollectie vanwege de bepaling in de statuten dat de kunst binnen de grenzen van 's-Graveland moet blijven. Yvonne Siemons noemt de bepaling een onhandig en vooral vreemd regeltje. De intentie met de collectie is goed. Zij hoopt dat de critici ook uit bezorgdheid reageren en niet uit kinnesinne.

Wim Kozijn, oud-burgemeester en voorzitter van de Stichting vindt de verhuizing naar Knorr prima, dit ondanks het feit dat het gemeentebestuur hem dringend heeft verzocht af te treden als voorzitter van de Stichting.

Yvonne Siemons heeft een verklaring voor de nu ontstane commotie. Zij denkt dat iedereen er vanuit ging dat het gemeentehuis in 's-Graveland zou komen, zonder rekening te houden met een tijdelijke oplossing elders. Daarom vindt zij de statuten van de Stichting ongelukkig. Als de verhuizing alleen kan na wijziging van de statuten, dan vindt zij dat die gewijzigd moeten worden.

Waar ging
" kunstklootzakken" over?

In de gemeenteraad van 29 juni 2000 sprak de raad van 's-Graveland over de kunstcollectie en deed wethouder Co de Kloet na afloop zijn "kunstklootzakken" uitspraak. College en raad van 's-Graveland distantieerden zich later van de uitspraken van de Kloet en boden hun excuses aan.

Uit de Webkrant van 30 juni 2000:

Verpatsen kunst?

30 juni 2000. Gisteren werd in de raad gesproken over kunst in eigendom bij de gemeente 's-Graveland. Zo is het College ervoor bevreesd dat de kunstcollectie van de gemeente na de samenvoeging te gelde gemaakt zal worden. Een nieuw bushokje voor een schilderij eigenlijk. De gemeente wil dan ook het kunstbezit in een stichting onderbrengen voor de samenvoeging. Naar aanleiding van deze discussie stonden er vanavond enige zeer gepeperde citaten in de Gooi- en Eemlander van wethouder Co de Kloet. Zo stelt hij dat de beide andere gemeente "geen benul" van kunst hebben. "Kunstklootzakken zijn het" :aldus de Kloet. In Loosdrecht hebben ze Loosdrechts porselein en een Smorenberg. In Nederhorst den Berg hebben ze een carillon en wat van die kleden hangen. Ze hebben niets! Ze zijn ongevoelig voor kunst." Hij gaat door: "Hij (burgemeester Kozijn) wantrouwt ze ook als de kolere."


Reacties

Auteur: Rik Jungmann Foto's: - Bron: Gooi- en Eemlander, Plassennet
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...