Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: Douwe van Essen

Bron: Wijdemeerse Webkrant


Raad 28-8: Dode Eind

Wijdemeren, 29 augustus 2003. Het college broedt op mogelijkheden om de uitspraak van de RvS over de jachthavens aan het Dode Eind in Kortenhoef uit te voeren zonder brokken te maken. De collegepartijen waagden zich niet aan enige politieke uitspraak.


Henk de Kloet (DBW)

Burgemeester Don Bijl opende de discussie over de uitspraak van de RvS met mededelingen uit het college. Henk de Kloet (DBW, mede-eigenaar van De Krakeelakker en betrokkene) verliet zijn plaats aan de tafel om op de publieke tribune plaats te nemen.

Bijl gaf een uitgebreid overzicht van de jarenlange ontwikkelingen en de complexiteit van de problematiek aan het Dode Eind. De uitspraak van de Raad van State dwingt de gemeente om binnen zes weken na de uitspraak te komen met een besluit over de lopende bezwaren. Er zal handhavend opgetreden moeten worden tegen de woonschepenhavens aan het Dode Eind. Hij denkt dat die handhaving drie maanden na de uitspraak van de RvS zal plaatsvinden. Intussen vindt er veelvuldig overleg met de provincie plaats over de gerezen problemen.

De reacties van de aanwonenden van het Dode Eind bieden volgens hem interessante openingen om tot een oplossing te komen. Het college neemt die voorstellen qua richting dan ook over en gaat die oplossingsrichting bepleiten bij de provincie. Hij hoopt van harte dat de zaak nu met een regeling opgelost kan worden. Zodra de zaak achter de hekken is zal het college politieke verantwoording afleggen aan de raad.


Het restant van de VVD fractie.
V.l.n.r. Wim Lorjé, fractievoorzitter Els van Hall, Ernst Kasteleijn.
Daarnaast een lege stoel van Gerrit van den Broek.
Links achter Wim Lorjé VVD afdelingsvoorzitter Robby Israel.

Els van Hall (VVD) was blij dat het onderwerp na enige moeite toch op de agenda van de raad was gekomen. Zij was behoorlijk hard in haar oordeel. De gemeente had op grond van het bestemmingsplan geen medewerking mogen geven aan het ontstaan van de woonschepenhavens aan het Dode Eind. De verantwoordelijke wethouder van toen in 's-Graveland is nu nog wethouder in Wijdemeren. Els van Hall: "De verantwoordelijkheid van dit dossier lag bij wethouder De Kloet en de uitspraak van de RvS kan wellicht grote financiële consequenties voor onze gemeente hebben. En juist omdat hier op onzorgvuldige wijze vergunningen zijn verleend aan het bedrijf van een raadslid van notabene zijn eigen partij en familielid, komt daarmee de geloofwaardigheid en integriteit van de wethouder in het geding."
Zij sloot haar betoog af met de vraag naar een compleet overzicht van alle kosten die de gemeente heeft gemaakt aan personele kosten, juridische bijstand, proceskosten en voorzieningen voor de woonschepen.

Felix Flameling (D66) sloot zich aan bij het betoog van de VVD. Hij breidde overigens de collegeverantwoordelijkheid nog wat uit. Volgens hem zijn er in het huidige college twee wethouders die gezamenlijk in het voormalige college van 's-Graveland verantwoordelijk waren, te weten Wim Neef (CDA) en Co de Kloet (DBW). Hij sprak zijn bewondering uit voor het uithoudingsvermogen van de aanwonenden van het Dode Eind. "Je kunt wel gelijk hebben, maar dan krijg je het niet altijd als je tegen de overheid strijdt. Gelukkig hielden zij vol en haalden ze uiteindelijk hun gelijk bij de RvS."
"De Krakeelakker heeft altijd gedacht dat men te goeder trouw handelde. Het is ook voor De Krakeelakker te hopen dat deze zaak goed opgelost wordt." : aldus Flameling.


Betske van Henten
Fractievoorzitter CDA

Vervolgens meldden Betske van Henten (CDA), Lia Moote (PvdA), Ger Zagt (DBL), René Voigt (DBW) en Nelleke Schenkkan (GL) dat zij het college in de rol van een (op een oplossing) broedende kip niet wilden storen en dus geen woord aan de kwestie wilden wijden. Daarmee was de vreugde van Els van Hall (VVD) dat de kwestie op de agenda stond, door deze partijen toch nog volledig loos geworden. Er werd helemaal niets gezegd, hetgeen na alle commotie in de pers onverwacht was.

Burgemeester Don Bijl gaf als antwoord op de opmerkingen van van Hall en Flameling dat het huidige college verantwoordelijk is voor de problematiek en het oplossen daarvan. Hij sloot af onder dankzegging aan de steun van de meeste partijen, nadat hij nogmaals gezegd had dat het een ingewikkelde kwestie betreft.

Later werd de raad weer wat luchtiger.


Reacties

 

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...