Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: Wijdemeerse Webkrant

Bron: Wijdemeerse Webkrant


Raad 28-8: Spookdiscussies

Wijdemeren, 29 augustus 2003. Er waren in de raad van gisterenavond twee merkwaardige discussies. Eén ging over het visiedocument van de gemeente. De tweede ging over het BTW compensatiefonds.

Het college heeft een visiedocument opgesteld. Een stuk waarin beschreven staat hoe de Gemeente Wijdemeren in de samenleving wil staan en hoe zij met de burgers om wil gaan. Een soort "Mission Statement". "Waartoe is de Gemeente Wijdemeren op deze aarde?" eigenlijk.


Wim Lorjé (VVD)

Bij de behandeling van dit document ging Wim Lorjé van de VVD dwars liggen. Hij zei het een prima document te vinden, maar omdat het door het college is opgesteld, de VVD niet bij de coalitie hoort en de VVD niet het collegeprogramma steunt, wilde de VVD de inhoud het document niet onderschrijven.

Dat ontlokte René Voigt van DBW de vraag of de VVD altijd tegen alles is wat van dit college komt. "In dat geval kunt u wel naar huis gaan, want alles komt van dit college." :zei Voigt.

Wim Lorjé sputterde nog wat, waardoor er uiteindelijk door Voigt gevraagd werd om een stemming over het stuk. Lorjé vroeg aantekening dat de VVD tegen het visiedocument had gestemd, ondanks het feit dat hij het een goed stuk vond...

Het tweede debat dat van een grote spookachtigheid was ging over het z.g. BTW-compensatiefonds. Reeds tijdens de commissiebehandeling was gebleken dat het hier over erg ingewikkelde materie gaat die voor een normaal raadslid niet te volgen is.


Co de Kloet
(wethouder financiën DBW)

Wethouder Co de Kloet (DBW) hief de handen ten hemel en opende met de mededeling dat iedereen al wist dat hij er niets van snapte. Hij verzocht de raad dan ook om geen vragen over het voorstel te stellen. (Hij kreeg daarmee de lachers op zijn hand.) Achtereenvolgens meldden alle fracties dat ook voor hen de ins en outs van het onderhavige voorstel volstrekt in nevelen gehuld waren en zij dus niet bij machte waren om er een zinnige vraag uit te persen. Het was een onleesbaar stuk wisten sommigen nog uit te brengen als enige inhoudelijke bijdrage. De enige die nog een poging deed om uit te leggen waar het over ging was Ger Zagt (DBL). Hij vertelde dat het doel van het fonds is om de bestedingen van gemeenten te stroomlijnen.

In arren moede werd het voorstel voor kennisgeving aangenomen, nadat wethouder De Kloet de raad verzekerd had dat er mensen op het gemeentehuis zijn die het wel snappen en erg deskundig zijn op dat gebied.

De raad slaakte een zucht van verlichting. Dat besluit was gelukkig genomen.


Reacties

 

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...