Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Van Diepen: bemiddeling

Wijdemeren 17 januari 2002. Vanavond vond in 's-Graveland de eerste openbare commissievergadering van de nieuwe raad plaats. Als toegevoegd agendapunt 7 werd de brief van de VVD over het rapport van de ombudsman met betrekking tot de kwestie "De Krakeelakker" behandeld.

De VVD had in haar brief gevraagd om het rapport op de agenda van de komende raadsvergadering van 31 januari te zetten. De hele avond was voorgezeten door wethouder Co de Kloet (DB). Voor dit onderwerp schoof burgemeester Otto van Diepen echter aan om het woord te voeren.

Hij gaf aan dat het college met alle betrokkenen wil gaan praten om terug te keren van de emotie naar de zakelijke verhoudingen. Hij zal zelf het voortouw nemen in deze bemiddelingspoging en zich laten vergezellen door twee leden van het college van B&W. Omdat die gesprekken tijd vergen verzocht hij Els van Hall (VVD) of zij ermee kon instemmen dat het rapport nog niet op de agenda van de komende raadsvergadering komt.


In het betreffende besluit staat als belangrijkste verschilpunt tussen de gedrukte tekst en het handgeschreven deel:

1. De conclusie van het rapport van de Ombudsman over te nemen (ambtelijk advies)

1. Het college neemt het rapport v.d. Ombudsman voor kennisgeving aan
(collegebesluit)


Alvorens hier antwoord op te geven vroeg zij naar de status van een collegebesluit dat zij in haar post had gevonden. Was dit nu een reactie van het college, of van een ambtenaar. Van Diepen antwoordde dat het handgeschreven deel het collegebesluit was. Daarop concludeerde zij dat het college lering heeft getrokken uit het rapport en zei zij dat ze akkoord gaat met de door Van Diepen voorgestelde behandeling.

Lia Moote (PvdA) vroeg om een overzicht van alle nog lopende procedures in deze zaak. Dat werd toegezegd.

Nelleke Schenkkan (GL) wilde dat bij de bemiddelingspoging alleen die collegeleden worden ingeschakeld die geen enkele betrokkenheid bij de kwestie hebben, met name die leden die geen lid zijn van Dorpsbelangen.

Van Diepen ging niet in op dit verzoek. "Ik sluit niemand in en niemand uit, vetrouw op de ervaren bestuurder." :sprak hij.

Felix Flameling (D66) zei dat het ambtelijk advies hem meer aansprak dan het collegebesluit.

Van Diepen zei dat men de blik op de toekomst moet houden. Het huidige college van B&W is weliswaar de rechtsopvolger van het vorige college, "maar toch moeten we de discussie vlak houden en het college kansen geven".

Afsluitend vroeg Felix Flameling evenals de PvdA om een overzicht van die situaties die inmiddels onomkeerbaar zijn en wat er nog bijgestuurd kan worden.

Burgemeester van Diepen treedt hiermee in de voetsporen van burgemeester Kozijn die ook lange tijd pogingen deed om de partijen aan het Dode Eind bij elkaar te brengen, maar die uiteindelijk op moest geven.


Reacties

Het Wijdemeerse weer: regenachtig, matige wind, 5 graden
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...