Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Uit de WWW (16 jan.)

's-Graveland, 16 januari 2002. 

De wekelijkse Wie Wat Waar had vandaag een hoofdartikel over juf Wiebke van Dijk van de Regenboogschool. Zij neemt na 29 jaar afscheid van de Regenboogschool. Op 25 januari kunt u van 15.30 tot 17.00 afscheid van haar nemen.


juf Wiebke van Dijk
(Foto: WWW)


De gemeente-informatie begint aardig op gang te komen. Drie bladzijden zijn er aan gewijd.

In een rubriek staan de voornemens van het college op het gebied van openbaarheid, communicatie, wonen, verkeer, recreatie,  toerisme en maatschappelijke onderwerpen. 


Sociale Zaken wijzigt het open spreekuur in een afsprakenspreekuur. Iedere dag tussen 9.00 en 10.00 uur is er een telefonisch spreekuur. Eventueel kan dan een afspraak worden gemaakt in uw oude lokale gemeentehuis. De telefoonnummers zijn  035 588 -9701, -9733 en -9727.

Voorts staat er een stuk over de aanvragen voor uitkering ABW en IOAW. Vanaf 1 januari 2002 moeten deze aanvragen ingediend worden bij het Centrum voor Werk en Inkomen (de opvolger van het Arbeidsbureau).


De GAD, Gewestelijke Afvalstoffen Dienst vult een hele bladzijde. Het belangrijkst zijn de adressen en tijden van de plaatsen waar nu het grofvuil gebracht moet worden, alsmede de aankondiging dat de ex-'s-Gravelanders in februari een enveloppe krijgen met het nieuwe ophaalschema.


Zoals altijd staan de bouwplannen, vergunningen,  etc. in de gemeenteinformatie.


Er wordt ook een bladzijde ingenomen door de DWR. Voor de liefhebber mogelijk interessant, maar voor de leek abacadabra. AGV, uniforme aanpak, integrale keur en aanvullende beleidsnota's. Laten we u één mededeling niet onthouden als voorbeeld.

"Aantal peilbesluiten vastgesteld"

"Het bestuur heeft de peilbesluiten voor de Noordse Buurt en Westveen en voor Horn en Kuyerpolder goedgekeurd. Etc."

Als u dit snapt moet u de volgende mededeling ook lezen.

"Het is de bedoeling bij de verplaatste zuivering de nieuwe membraamtechniek te gebruiken." .

Daar kijk je toch van op...


Enige pagina's verderop staat een interview met wethouder Ties Hagen (PvdA). Hij neemt zich vast voor om werk te maken van de openbaarheid. Hij kondigt de gemeentelijke website aan waar bijvoorbeeld op zal komen met welke projecten de gemeente bezig is en wat de voortgang is. Ook zal er algemene informatie op komen. Als het aan hem ligt zal de bevolking weer wat dichter bij het bestuur komen door een aantal maatregelen die de betrokkenheid moet bevorderen.


Reacties

Het Wijdemeerse weer: Grijs, 5 graden, matige zw wind
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...