WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Zorgvuldig Communiceren!
Wijdemeren, di 6 maart 2018 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Vier partijen dringen er bij gedeputeerde Van der Hoek (D66) op aan om zorgvuldig te communiceren om het draagvlak voor fusie in stand te houden.


Update 7 maart 2018, 11.51: In de tekst hieronder staat dat de WWK het PvA van Berenschot onthulde. Maar de G&E onthulde het PvA ook. Wie is de echte eerste onthuller? Een kort feitenrelaas om misverstanden te vermijden.
Het antwoord is: de krant was het eerst met publicatie.
Zowel de krant als de WWK kregen het PvA al op zondag 25 februari uit verschillende bronnen en gingen er mee aan de slag. In de krant stond dat maandagmorgen 26 februari. De WWK ploos het PvA maandagochtend uit en publiceerde het met citaten en commentaar rond het middaguur en onthulde dus meer details. De WWK kreeg direct enkele reacties van raadsleden die zich terecht verbaasden over het feit dat de krant én de WWK over het PvA beschikten, terwijl de raad van niets wist.
Aan het eind van de maandagmiddag bleek het PvA plotseling ook op de website van de provincie gepubliceerd te zijn, was het openbaar en viel er niets meer te onthullen.


De brief werd gezamenlijk verzonden door VVD, PvdA/GL, CU en O-Lib. De aanleiding voor de brief is het uitlekken van het Plan van Aanpak van Berenschot in de G&E en de WWK. Dat Plan van Aanpak zet wel erg hard, hoekig en rigoureus de gemeenten Laren, Huizen, Blaricum en Wijdemeren onder druk en opzij in de lopende ARHI-procedure.

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

ingezonden brief

Provincie Noord-Holland
College van Gedeputeerde Staten
De heer J. van der Hoek
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Datum: 7 maart 2018
Betreft: ARHI-procedure Gooi en Vechtstreek

Geachte heer Van der Hoek,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Onlangs ontvingen wij via de provincie Noord-Holland het rapport ‘Herindeling Gooi- en Vechtstreek’ van Berenschot. Wij werden hierdoor verrast omdat de regionale pers eerder over dit rapport beschikte dan wijzelf.

Wij, PvdA/Groen Links, VVD, Onafhankelijk Liberaal O-Lib en ChristenUnie in Wijdemeren, zijn voorstander van een herindeling in de regio Gooi en Vechtstreek. Volgens ons is de gemeente Wijdemeren te kwetsbaar, zoals uit diverse rapporten blijkt, om de huidige en toekomstige taken goed en betaalbaar uit te voeren. Een bestuurlijke fusie met Hilversum lijkt ons derhalve een logische stap, met als einddoel het realiseren van één gemeente in de Gooi- en Vechtstreek.

Zoals u weet ligt deze discussie in onze en andere gemeenten in de regio erg gevoelig en zijn de meningen sterk verdeeld, zowel in de politiek als in de samenleving. Een zorgvuldige en tijdige communicatie over dit onderwerp, rekening houdend met de gevoelens die in de lokale samenleving leven, is voor het welslagen van deze procedure van groot belang. Wij verzoeken u dan ook hier veel aandacht aan te besteden.

Met name de (nieuwe) Colleges van B&W en gemeenteraden, maar ook onze inwoners, dienen steeds tijdig ‘aangehaakt’ te zijn bij de diverse te nemen stappen in het kader van de ARHI-procedure. Dat biedt de meeste kans op een goede samenwerking tussen u en onze gemeente, een zo groot mogelijk draagvlak binnen Wijdemeren en op een succesvolle afronding van de procedure.

Met vriendelijke groeten,

VVD Wijdemeren, Sieta Vermeulen
PvdA/Groen Links Wijdemeren, Stan Poels
ChristenUnie Wijdemeren, Esther Kaper,
O-Lib, Robby Israel

 

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief