WIJDEMEERSE WEBKRANT
Waar bleef Klijnsma-geld?
Wijdemeren, do 25 januari 2018 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Jan Klink (VVD) stelde vragen over de z.g. Klijnsmagelden. Geld dat bedoeld was om armoede te bestrijden. Waar bleef dat geld in Wijdemeren?

Vanavond komt wellicht het antwoord in de commissie Bestuur en Middelen. (Al is het heetste onderwerp vanavond ongetwijfeld de overschrijding van het budget bij de bouw van het CCK).

ingezonden bericht

Waar is Wijdemeers geld tegen armoede gebleven?

Fractiemedewerker Jan Klink heeft aan het college van de gemeente Wijdemeren de volgende vragen gesteld over de besteding van de “Klijnsma gelden”:

  1. Heeft u het artikel "Kerstbonus voor mininima" in de Gooi en Eemlander van 20 december 2017 gelezen?
  2. In dit artikel staat dat de gemeente Huizen aan circa 230 minima huishoudens met kinderen een kerstbonus van 250 euro per huishouden heeft gegeven. Voormalig staatsecretaris Klijnsma heeft in 2016 8 miljoen euro (de zgn. Klijnsmagelden) beschikbaar gesteld die gemeenten uit kunnen delen voor het bestrijden van armoede. Hoeveel heeft de gemeente Wijdemeren ontvangen van deze Klijnsmagelden?
  3. Wat heeft de gemeente Wijdemeren gedaan met deze Klijnsmagelden? Waar zijn ze aan uitgegeven?
  4. Zijn de Klijnsmagelden uitsluitend uitgegeven aan de minima-huishoudens? Zo ja, waarom is daar geen aandacht -zoals in de gemeente Huizen- aan geschonken? Zo nee, waarom niet?  
  5. Zijn de Klijnsmagelden ingezet om knelpunten op de begroting op te lossen?
  6. Wat heeft het college gedaan om specifiek de armoede onder kinderen op te lossen? 

De antwoorden op deze vragen zullen behandeld worden in de commissievergadering van bestuur en middelen op 22 februari a.s.  Wij houden u op de hoogte!

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. bericht
foto
---
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief