WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
CDA kiest Samenwerking
Wijdemeren, ma 30 oktober 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Donderdag 2 november is er een extra raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijdemeren over de ARHI-brief van GS Noord-Holland.

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

persbericht

CDA Wijdemeren: Bestuurlijk zelfstandig, ambtelijk fuseren

Donderdag 2 november is er een extra raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijdemeren over de septemberbrief van de provincie Noord-Holland.

Het is een tussenbericht van de provincie over de bestuurlijke verhoudingen in Gooi en Vechtstreek waarin de provincie stelt dat Wijdemeren vóór 7 november moet besluiten over een bestuurlijke fusie vóór 2023 met in ieder geval Hilversum. Mocht Wijdemeren geen duidelijk besluit nemen, dan zal de provincie zelf de arhi-procedure (algemene regels herindeling) voortzetten. Een fusie met alleen Hilversum per 1 januari 2020 of 1 januari 2021 is dan haast onvermijdelijk.


Jan Verbruggen
Foto: Gerard van Ophem

Als grootste fractie in de gemeenteraad van Wijdemeren voelt de CDA-fractie de verantwoordelijkheid om het voortouw te nemen om de zwaar verdeelde gemeenteraad van Wijdemeren tot een eensluidend en daadkrachtig standpunt te laten komen. CDA-fractievoorzitter Jan Verbruggen: 'Op 7 november wil de provincie een besluit over de toekomst van Wijdemeren nemen, maar wij willen zelf besluiten over onze toekomst en de regie in eigen hand houden. Dat zijn wij verplicht aan onze inwoners, ondernemers en verenigingen.'

Iedereen moet stappen zetten

Tot twee keer toe heeft de CDA-fractie al een poging ondernomen om een meerderheid van de raad op één lijn te krijgen. De laatste keer vlak voor de zomervakantie. Ondanks vele telefoontjes, e-mails en vergaderingen mislukten beide keren. Wat het CDA betreft is dat uitermate teleurstellend en heeft de gemeenteraad van Wijdemeren zichzelf daarmee een slechte dienst bewezen door eigen politieke belangen zwaarder te laten wegen dan de belangen van onze inwoners, ondernemers en verenigingen. Verbruggen: 'De tijd om alleen te roepen wat je niet wilt is voorbij. Kreten als 'geen fusie' of 'niet alleen met Hilversum' zijn niet meer aan de orde. Wij weten inmiddels wel hoe de regionale verhoudingen er voor staan. Het is dik vijf voor twaalf geweest. Alle politieke partijen moeten stappen zetten om een daadkrachtig signaal aan de provincie af te geven. Ook ons eigen CDA. Alleen dan stellen wij het belang van onze dorpen boven het eigen politieke belang.'

CDA doet ultieme poging

Om de gemeenteraad zoveel mogelijk op één lijn te krijgen en het heft in eigen handen te houden, doet het CDA opnieuw een poging. Richting de provincie wil het CDA wel een stap zetten door een positieve houding aan te nemen om op de langere termijn te komen tot één gemeente Gooi en Vechtstreek. Het is een ultieme poging om onze zelfstandigheid te behouden, maar wel te zorgen voor voldoende bestuurskracht in Wijdemeren.  Jan Verbruggen: 'Op dinsdag 24 oktober hebben wij hiervoor een concept-motie naar de fractievoorzitters gestuurd waarin wij getracht hebben zoveel mogelijk aan te sluiten op de uiteenlopende standpunten van de overige politieke partijen in onze raad. In het overleg dat we de komende dagen nog willen hebben en de uitkomsten van de bewonersavond van 30 oktober, hopen wij dat wij – gezamenlijk met andere fracties – op 2 november aan de gemeenteraad een motie kunnen voorleggen die op een meerderheid in de raad mag rekenen. Wijdemeren blijft in dat geval bestuurlijk zelfstandig, met een eigen gemeenteraad en college, maar gaat een ambtelijke fusie aan met in ieder geval Hilversum.'

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
persbericht
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief