WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Ambitieuze Slagkracht Regio
RegioGV, di 14 maart 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

In een persbericht geeft de regio de slagkracht van de zeven deelnemende gemeenten en het samenwerkingsverband aan.

persbericht

Gemeenten Gooi en Vechtstreek tonen slagkracht
Ambitieuze plannen voor 2017-2018

Slagkracht gemeenten Gooi en Vechtstreek

Binnen Regio Gooi en Vechtstreek werken zeven gemeenten op allerlei terreinen nauw samen. Dagelijks levert de Regio diensten aan inwoners zoals het ophalen van huisvuil en het voorkomen van huiselijk geweld. Daarnaast investeert de Regio samen met de gemeenten in vraagstukken rond economie, bereikbaarheid en landschap. Het uiteindelijke doel is de kwaliteit van leven van de inwoners verbeteren, zodat men prettig leeft, woont en werkt. Deze inspanningen werpen vruchten af, zoals minder leegstand in winkelcentra, minder schoolverlaters, aandacht voor startende bedrijven, verbeterde gescheiden afvalinzameling en digitale toegang tot informatie voor inwoners.

De plannen voor 2017 en 2018 zijn wederom ambitieus.

Plannen voor 2017 en 2018

Het Uitvoeringsprogramma 2017-2018 is gebaseerd op de speerpunten die de gemeenteraden van Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren in een gezamenlijke agenda hebben vastgesteld. Daarin komen actuele thema’s naar voren, zoals voldoende werkgelegenheid in de regio, het toegankelijk en bereikbaar maken van landschap en bezienswaardigheden en het versterken/positioneren van cultuur en erfgoed. Op deze en andere thema’s bevat het Uitvoeringsprogramma concrete actiepunten en afspraken. Wethouder Theo Reijn, voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg fysiek domein, hierover: ”Gooi en Vechtstreek heeft grote opgaven en stevige ambities, die goed tot uiting komen in de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA). Met de vertaling van de RSA in het Uitvoeringsprogramma 2017-2018 investeren de regiogemeenten in concrete acties en plannen die de leefomgeving verbeteren. Zo blijft het goed wonen, werken en recreëren in ons gebied en zo neemt Gooi en Vechtstreek stevig haar positie in de Metropoolregio Amsterdam in.”

Sterke bestuurskracht gemeenten

Binnen de Regio Gooi en Vechtstreek slaan de gemeenten bestuurlijk, beleidsmatig en financieel de handen ineen. Middelen, capaciteit en kennis worden gebundeld en zo wordt slagkracht gecreëerd. Wethouder Eric van der Want, voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein, zegt hierover: “Gemeenten hebben de afgelopen jaren goed samengewerkt om zichtbare resultaten te bereiken voor inwoners van deze regio. Zo hebben we het in onze regio geregeld dat inwoners zelf gaan over welke aanbieder hen ondersteuning biedt en hoe dit gebeurt. De wijze waarop we dit doen –samen met inwoners en aanbieders - is uniek! Ook de komende jaren slaan we de handen ineen om het steeds beter te regelen voor onze inwoners. Bijvoorbeeld voor de meest kwetsbare groepen, zoals mensen die moeite hebben met zelfstandig wonen en leven. Voor hen zorgen we voor goede opvang en de juiste begeleiding. Ook met dit uitvoeringsprogramma blijven we innoveren: er komt een digitale toegang voor inwoners zodat zij afspraken met hun gemeente en zorgverleners kunnen inzien, volgen en beoordelen. Dit betekent dat onze inwoners meer te zeggen hebben over hun eigen situatie”.

De gemeenten en Regio Gooi en Vechtstreek voeren dit programma uit, samen met inwoners, zorgverleners, bedrijven/werkgevers en maatschappelijke organisaties.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief