WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Democratisch GAD
Wijdemeren, za 4 februari 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Bij de behandeling van de nieuwe Afvalstoffen Verordening (ASV) van de GAD bleek bij alle partijen de nodige irritatie. Irritatie over eigenmachtig handelen en besluiten van de GAD.

GAD besluit over ASV

De GAD is de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst, de gewestelijke vuilnisophaaldienst. Omdat die dienst onderdeel van het gewest is, vindt besluitvorming niet in gemeenteraden plaats, maar in het Algemeen Bestuur waarin alle regiogemeenten zitten met hun wethouders. regelmatig wordt de raad geconfronteerd met een besluit dat door de GAD genomen is, maar in de raad weinig of geen steun krijgt. Omdat het besluit nu eenmaal genomen is kan er meestal niets meer aan gewijzigd of teruggedraaid worden. Het beruchte democratische gat.

Irritatie over timing

Wat de irritatie extra verhoogde, was dat op 16 december, vlak voor het kerstreces, een nieuwe afvalstoffenverordening door de GAD werd gepubliceerd. In het raadsbesluit schrijft het college van B&W hierover: "De gelegenheid om uw raad hierover vooraf, zoals gebruikelijk, te informeren was helaas niet mogelijk. Dit heeft te maken met de doorlooptijd richting definitieve besluitvorming van het Algemeen Bestuur (AB) in april 2017. Door het kerstreces is het ook ons college helaas niet gelukt u hierover eerder te informeren. In de commissie Bestuur & Middelen van 19 januari jl. heeft het college uw raad alsnog toegezegd het ontwerp ASV beschikbaar te stellen en u de hierbij in de gelegenheid te stellen uw zienswijze kenbaar te maken."

Om kort te gaan staat er: Het besluit is genomen, u kunt alleen nog een zienswijze indienen als u het er niet mee eens bent. De GAD besluit later of de zienswijze al dan niet overgenomen wordt in de Afvalstoffen Verordening.

Aantal scheidingsstations, scheiden bij de bron en vierde bak

Drie onderwerpen passeerden de revue in de raad. Of het aantal scheidingsstations (nu vier) teruggebracht mag worden tot één, zoals in de ASV staat, of niet. Of het scheiden bij de bron (het omgekeerd inzamelen, scheiden door de burger) wel of niet efficienter is dan scheiden na het inzamelen. En in het verlengde daarvan, of de GAD nog een PMD kliko (de vierde!) in onze tuinen gaat plaatsen of niet.

PvdA/GL: Technisch Verhaal


Martin Vuyk (VVD)

Jan-Willem Nienhuis (CDA)

Joost Boermans (D66)

Gert Zagt (DLP) opende het debat met de mededeling dat zijn partij de vier scheidingstations wil behouden. Eventueel op een andere plek, maar wel vier. En dus wil de partij dat dat in de nieuwe ASV wordt opgenomen. Martin Vuyk (VVD) benaderde de zaak fundamenteler. Hij pleitte er voor om de hele kwestie van de ASV eerst netjes te behandelen in de commissie en pas daarna een zienswijze af te geven. "Laten we gewoon even wachten, vanwege het democratisch gat." Stan Poels (PvdA/GL) vond de nieuwe ASV slechts een technisch verhaal. Of de GAD 1 of 8 scheidingstations wil inrichten vond hij niet aan de raad om over te beslissen. Hij had geen behoefte aan een zienswijze. Joost Boermans (D66) daarentegen stelde somber vast dat de raad weer eens mag tekenen bij het kruisje. "We worden nu pas wakker! Wij wilden dit bij de begroting behandelen. Wij kunnen nu niets meer wijzigen." Hij steunde het amendement van DLP.


Wethouder Jan-Jaap de Kloet.

Stan Poels (PvdA/GL)

Gert Zagt (DLP)

Wat is efficiënt?

Wethouder Jan-Jaap de Kloet gaf aan dat de GAD binnen gewestelijk verband de opdracht heeft om het vuil efficient op te halen. Daar is vorig jaar april de opdracht bij gekomen om op termijn te streven naar 75% hergebruik. Volgens de GAD is scheiden bij de bron het meest efficient. Bij interruptie zei Martin Vuyk (VVD) dat uit buitenlandse studies blijkt dat nascheiden na inzameling efficienter is. Vuyk hief de handen te n hemel en zei: "Ja als je de burger al het werk laat doen, dan is dat natuurlijk efficienter." Het bleef in het midden wat met efficienter bedoeld wordt. Goedkoper, of beter gescheiden voor hergebruik.

Burgemeester Martijn Smit wees erop dat er deze week gereageerd moet worden naar de GAD. Bovendien benadrukte hij nog maar eens dat de GAD autonoom is in haar besluiten.

Ons is niets gevraagd!

In tweede termijn werden nog enkele opmerkelijke uitspraken gedaan. Jan-Willem Nienhuis riep: "Het democratisch gat! Er wordt ons niets gevraagd. Wij willen er in de commissie verder over spreken." Gert Zagt (DLP) hield vast aan zijn zienswijze/amendement/motie als de boodschap maar bij de GAD terecht komt. Martin Vuyk stelde vast dat de hele raad behoefte heeft aan een discussie over de besluiten van de GAD en de manier van inzamelen. René Voigt (DB) steunt het verzoek van DLP, maar "laat het liggen waar het hoort, doe de discussie in regioverband". Joost Boermans (D66) "steunde het amendement van DLP, maar stelde teleurgesteld vast dat de vierde bak er gewoon komt. "Die bak komt gewoon bij de mensen thuis, terwijl de raad er niets over besloten heeft, maar dat door een bestuur op afstand gebeurt. Stan Poels (PvdA/GL) steunt het amendement van DLP niet.

Wethouder Jan-Jaap de Kloet zegde toe om een bijeenkomst over de problematiek te organiseren, in Wijdemeren, of liever nog op regionaal niveau over de hele gang van zaken.

PvdA/GL alleen

Bij de stemming bleek de PvdA/GL moederziel alleen te staan. De rest van de raad steunde het amendement van DLP over de minimaal vier scheidingsstations. In een begeleidende brief zal de GAD gemeld worden dat de Wijdemeerse raad graag binnen afzienbare tijd van gedachten wisselt met de GAD over de wijze van inzamelen, de vierde bak en het aantal scheidingsstations

Lees ook:

09012017 To Kliko or not to Kliko
31012017 600.000 Bezoekers GAD

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief