WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
To Kliko or not to Kliko
Wijdemeren, ma 9 januari 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Tot 5 februari kunt u bezwaar maken tegen de nieuwe afvalstoffenverordening 2017 die de GAD heeft opgesteld.

De nieuwe verordening is een streng stuk. Al tellend kwamen we een keer of dertig het woord verdbod(en) tegen. Als burger moet u geen gekke dingen doen, want de GAD is onverbiddelijk. Er vallen ook wel wat dingen op.

Zo kunnen alle GAD verzamelstations behalve één dicht, want de GAD is nog maar verplicht in de hele regio van Weesp tot Blaricum en van Huizen tot Wijdemeren slechts één verzamelplaats open te houden.

Klikopark

De GAD wil de volgende serie kliko's in onze tuintjes kwijt, zo lijkt het. Er staat:

  1. Het dagelijks bestuur kan aanwijzen via welk al dan niet vanwege de GAD verstrekt inzamelmiddel of via welke inzamelvoorziening de inzameling van bepaalde bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een perceel plaatsvindt.
  2. Het dagelijks bestuur kan regels stellen over de aanwijzing en het gebruik van
    a. inzamelmiddelen voor het aanbieden ter inzameling bij of nabij een perceel;
    b. inzamelvoorzieningen voor het aanbieden ter inzameling nabij een perceel.
  3. Het is de gebruiker van een perceel, voor wie krachtens het eerste lid, een inzamelmiddel of inzamelvoorziening is aangewezen, verboden de huishoudelijke afvalstoffen anders aan te bieden dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening.
  4. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden anders dan in overeenstemming met de regels als bedoeld in het tweede lid.
  5. Het is verboden om een inzamelmiddel na afloop van de tijden als bedoeld in artikel 10 buiten een perceel te laten staan.
  6. Het dagelijks bestuur kan nadere regels stellen voor categorieën van percelen. Deze regels kunnen een vrijstelling van het verbod inhouden.

Lees de hele verordening hier.

website Wijdemeren

Afvalstoffenverordening 2017

De GAD heeft een nieuwe afvalstoffenverordening opgesteld. Deze ligt vanaf 22 december ter inspraak voor aan alle inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek en andere belanghebbenden.

Een nieuwe afvalstoffenverordening is nodig omdat de huidige niet meer aansluit bij het doel van de GAD om meer gescheiden afval in te zamelen dat gerecycled kan worden en minder restafval over te houden dat verbrand moet worden. Hiermee samenhangend gaat de GAD de komende jaren ook anders inzamelen. Hoog tijd dus voor een nieuwe afvalstoffenverordening (de vorige dateert van 2010) die aansluit bij de huidige tijd.

Wettelijke regels

De Wet Milieubeheer bepaalt dat gemeenten een afvalstoffenverordening moeten vaststellen voor de bescherming van het milieu. Hierin staan de wettelijke regels rond de inzameling van huishoudelijk afval. Voor de regio Gooi en Vechtstreek regelt de GAD de inzameling en dat gebeurt volgens de bepalingen die in de afvalstoffenverordening staan.

Landelijk model

Nagenoeg het gehele land is bezig met meer gescheiden afvalinzameling en het verminderen van restafval. Daarom heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten een modelverordening opgesteld die aansluit bij deze huidige praktijk. Dit model lag ook ten grondslag aan de nieuwe verordening van de GAD.

Kijk mee

De Regio wil graag alle inwoners en anders betrokkenen de gelegenheid geven een zienswijze te geven op de herziening zodat zij dit mee kan nemen bij de definitieve vaststelling van de nieuwe afvalstoffenverordening door het algemeen bestuur. Daarom ligt van 22 december tot en met zondag 5 februari 2017 de ontwerp afvalstoffenverordening ter inzage bij de GAD aan de Hooftlaan 32 in Bussum en bij de infobalie op de gemeentehuizen (Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Weesp, Wijdemeren, BEL Combinatie). Het ontwerp staat hieronder en op www.gad.nl. Een reactie doorgeven kan bij voorkeur schriftelijk naar de GAD (Postbus 251, 1400 AG Bussum) of per e-mail naar i.vangelderen@gad.nl.

Afvalstoffenverordening 2017

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
website Wdm
foto
Martin Vuyk
auteur
RJ/Wdm
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief