WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Rechter beslist over IJsbaan
Nederhorst den Berg, zo 3 december 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Een buurtbewoonster aan de Blijklaan probeert om via de rechter de IJsclub Nederhorst de Berg te dwingen om te stoppen met het ijsfeest in de tent.

In de Gooi en Eemlander van gisteren stond op pagina 2 van het regiokatern een stuk van de hand van Jurgen Swart over de rechtszaak die een aanwonende inwoonster van Nederhorst den Berg tegen de vergunning is begonnen, die door de gemeente werd verleend aan de IJsclub Nederhorst den Berg voor het plaatsen en inrichten van de tent met de ijsvloer en de stube gedurende zes weken. Bij de rechter verklaarde zij dat ze geen probleem heeft met de ijsvloer, maar wel met de muziek en het horecagedeelte.

Het bestuur van de IJsclub betoogde dat de exploitatie niet rond te krijgen is zonder het horecadeel. Bovendien wordt betoogd dat de overdekte ijsbaan de samenhang in het dorp verstevigd, omdat er evenementen voor alle leeftijdsgroepen georganiseerd worden. Daarenboven werken er 300 Bergers mee als vrijwilliger bij het draaiend houden van de ijsbaan. Op de gevel van de klaagster zijn metingen gedaan van het geluid, die binnen de toelaatbare grenzen liggen. Voor de advocaat van de klaagster doet dat er niet toe, omdat de vergunning voor de horeca volgens hemonjuist en afgegeven door Wijdemeren. Het college staat achter de ijsclub vanwege de positieve effecten op de dorpsgemeenschap.

De uitspraak wordt verwacht op 8 december.

Hieronder staat een verklaring van de ijsclub over deze zaak.

persbericht

Rechter beslist over Nederhorst on Ice

Naar aanleiding van een artikel in de Gooi en Eemlander d.d. 02-12-2017 hebben wij als organisatie van Nederhorst on Ice gemeend om een terugkoppeling te geven via deze weg. Wij zijn met een delegatie van onze Ijsclub aanwezig geweest bij een rechtszaak in de Rechtbank Midden Nederland locatie Utrecht. De rechter mag zich uitspreken over de vraag of de Gemeente Wijdemeren een vergunning heeft verstrekt die niet zou voldoen aan wettelijke eisen. De uitspraak hiervan volgt op vrijdag 8 december aanstaande.

Met name het geluid zou een groot probleem zijn voor het leefgenot van een buurtbewoonster aan de Blijklaan. Voor ons als organisatie erg vervelend om op deze manier in contact te komen met deze buurtbewoonster. Aangezien wij al jaren een avond plannen voor onze buurtbewoners, om hun te informeren over de stand van zaken; zijn er klachten, suggesties, opmerkingen of andere zaken, kunnen die op deze avond kenbaar gemaakt worden en gaan we op zoek naar een oplossing. Op deze avond is de bewoonster helaas nooit aanwezig geweest en ook heeft zij op geen enkele andere manier iets aan ons kenbaar gemaakt.
Wij hebben als Ijsclub Nederhorst den Berg sinds 2007 enorm veel tijd en geld geïnvesteerd om de buurt zo min mogelijk last te laten ondervinden van ons evenement. In overleg met de Omgevingdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV) hebben wij diverse afspraken gemaakt over geluidsnormen en zorgen er continue voor om binnen deze afspraken te blijven. Hiervoor hebben wij speciaal aangeschafte gecertificeerde apparatuur voor geluidsmetingen. De vastgestelde geluidsnormen zijn de afgelopen jaren nooit door ons overschreden.

Het zou ons als organisatie enorm aan het hart gaan als dit fantastische maatschappelijke evenement voor jong en oud, voor Nederhorst den Berg en omgeving, door één persoon aanstaande vrijdag vroegtijdig zou moeten stoppen.

Naschrift WWK:

Het zou werkelijk doodzonde zijn als dit dorpsgebeuren, met uitstraling naar heel Wijdemeren en de regio zou moeten verdwijnen omdat één inwoonster de vergunning aanvecht en daarin gelijk krijgt.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
GE en PB
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief