WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Raadsvaria van 30 Nov.
Wijdemeren, za 2 december 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Nog nooit heeft de raad van Wijdemeren zo vaak unaniem voor raadsvoorstellen gestemd als donderdagavond.

Alsof Sinterklaas, de Kerstman en het Kerstkind hun invloed al lieten gelden, zo harmonieus verliep de raadsvergadering van donderdagavond. Om de haverklap stelde burgemeester Freek Ossel vast dat alle handen gelijk bij 'voor' omhoog gingen als er gestemd werd, iets wat zeer zeldzaam is in Wijdemeren.

De raad was compleet. Alle negentien raadsleden zagen hoe Jan Klink de belofte aflegde tegenover burgemeester Freek Ossel om toe te treden als fractieassistent tot de éénvrouwsfractie van Sieta Vermeulen van de VVD.


Heel erg blij is Sieta Vermeulen (VVD) met de kersverse fractieassistent.

Mededelingen

Robby Israe (OLib)l, voorzitter van de auditcommissie liet weten dat de accountant additioneel budget nodig heeft. Ook liet hij namens de accountant weten dat nog steeds niet wordt voldaan een de eisen van een goed rioleringsplan.
Jan Verbruggen, fractievoorzitter van het CDA, deelde mee dat hij bij de behandeling van het raadsvoorstel inzake de Dobber, opknapbeurt Meenthof en bouw theater voor DSO op de publieke tribune plaats neemt, omdat hij belangen heeft in Pejolam, de eigenaar van AH.
Wethouder Theo Reijn deelde mee dat de Oud Losdrechtsedijk pas na de feestdagen in de derde week van januari op de schop gaat. KWS heeft de aanbesteding gewonnen en zal de klus, aanzienlijk sneller dan eerder geschat, in tien weken uitvoeren.

Integratiesessies


Wethouder Jan-Jaap de Kloet

Frans Evers, voorz. int.sessies

Joost Boermans (D66) had schriftelijke vragen gesteld over de integratiesessies binnen het Gebiedsakkoord en dan met name over de situatie bij de Horndijk en de eventuele gevolgen van de misverstanden over unanimiteit vs. stemmen bij meerderheid. Wethouder Jan-Jaap de Kloet excuseerde zich voor de verwarring die eerder was ontstaan. Hij vertelde dat er twee integratiesessies zijn gehouden op 13 en 23 november onder voorzitterschap van de onafhankelijke voorzitter, de heer Evers (al jaren actief in Wijdemeren). Op 13 november werd een oplossing gevonden voor de Stille Plas en de daarin geplande eilanden. Uit de integratiesessie van 23 november, over de vaarverbinding Hilversums Kanaal - Loosdrechtse Plassen kwamen vijf alternatieve vaarroutes "rondje Loosdrecht", die nader onderzocht worden en aan een Milieu Effect Rapportage worden onderworpen.
De raad pruttelde nog wat na, maar bleek tevreden met de antwoorden op de vragen.

Dobber en CCK

De Dobber wordt verkocht. Van dat geld wordt een theater (Cultureel Centrum Kortenhoef, CCK) gebouwd aan de Regenboogschool en de bestrating van de Meenthof wordt er mee opgeknapt. Bovendien maakten Amicitia en Bmol duidelijk dat een vergoeding van € 1.250 per jaar per harmonie voor een podium en licht in de Fuik onvoldoende is. Met een amendement van CDA, DB en PvdA/GL werd dat bedrag daaromverhoogd tot € 5.000 in totaal voor beide orkesten samen.

Enkele korte reacties:

Rosalie van Rijn (CDA): "Ik heb de Dobber nooit bruisend meegemaakt. Mooi plan.
Stan Poels (PvdA/GL): "Heuglijk moment, erg blij. Rgelening voor de muziek is legitiem."
Joost Boermans (D66): "Chapeau wethouder Reijn. We moeten een nieuwe naam voor het CCK bedenken."
Martin Vuyk (OLib): "Steun voor bouw CCK. Voor de orkesten is het wel veel geld. We hebben ook nog Crescendo, Nieuw Leven en de Vriendschapskring.. Die krijgen dat niet en dat zit me niet lekker."
René Voigt (DB): In februari 2010 waren wij tegen de verkoop van de Dobber. Dat was een vooruitziende blik. Maar in de situatie van nu is dit voorstel het best."
Sieta Vermeulen (VVD): "Het amendement is prima. Het CCK is toch niet alleen voor DSO? Waar moeten de Kledingbank en Floralia heen?"
Gert Zagt (DLP): "Het is een versnippering van voorzieningen. Vanwaar het amendement? Er was toch een akkoord met de muziekverengingen?


Wethouder Theo Reijn aan het woord.

Wethouder Theo Reijn: "Er komt daar heel veel cultuur. Er gaat veel gebeuren. Voor de Kledingbank en Floralia zoeken we nog een plek. De naam De Dobber gaat weg. De muziekverengingen worden gecompenseerd voor een faciliteit die zij altijd hadden. Op de Meenthof komen ook bloembakken bij de opknapbeurt."

Het voorstel werd unaniem aangenomen. Van de publieke tribune klonk een daverend applaus uit de gelderen van toneelvereniging DSO.


Unaniem!

Startersleningen

Het voorstel om per jaar ca. 10 starterleningen te verstrekken aan jonge inwoners kreeg steun van de hele raad, behalve van de VVD. Dat leidde tot een vinnig debatje tussen Rosalie van Rijn (CDA) en Sieta Vermeulen (VVD). De VVD is tegen startersleningen omdat die de prijzen van woningen opdrijven en niet effectief zijn. Martin Vuyk (OLib), toch ook liberaal, verbaasde zich over de VVD. Hij voerde tal van experts aan die wel de voordelen van startersleningen erkennen.
Rosalie van Rijn (CDA): "" De VVD zegt wel dat ze wil bouwen voor jongeren, maar bij alle voorstellen voor jongeren stemt u tegen. U stemt altijd tegen!!! Uit niets blijkt dat u ook maar iets voor jongeren wil!!!"

De hele raad stemde voor, behalve Sieta Vermeulen, die eenzaam tegen stemde.

Vuurwerk

Een jaarlijks ritueel. De motie van Stan Poels (PvdA/GL) over vuurwerkvrije zones. Deze keer met ruggensteun van het aangekondigde rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat vrijdag uit kwam waarin wordt afgerekend met het afsteken van knal- en siervuurwerk door particulieren vanwege het aantal slachtoffers en de luchtverontreiniging. Na wat heen en weer gepraat waarin alle meningen in het hele spectrum tussen voor en tegen langskwamen werd door burgemeester Freek Ossel voorgesteld om er voor de zomer nog een keer rustig over te praten.

Quote

Eén quote uit dit vuurwekdebat willen wij u niet onthouden. Veel raadsleden openen hun bijdrage bijna altijd met "Ik zal het kort houden." waarna zij alle eerder genoemde argumenten herhalen, hun eigen argumenten toevoegen en er na minutenlang spreken met moeite en een diepe zucht een punt achter zetten.
Robby Israel (OLib) wilde aan het eind van het debat nog één opmerking maken. Burgemeester Ossel: "Nou vooruit, als u het kort houdt."
Robby Israel: "Ik ben altijd kort, maar ik kondig dat niet van tevoren aan...."

Jan Visser


Jan Visser

Voor gemeentesectretaris Jan Visser was het vanavond waarschijnlijk één van de laatste keren, zo niet de laatste keer dat hij achter de ambtenarentafel zat.

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief