WIJDEMEERSE WEBKRANT
Revindicatie: Licht in de Tunnel
Wijdemeren, vr 1 december 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Het college komt snel met een voorstel om de oude pre-Eiffel revindicatiezaken tegen het licht te houden en onevenwichtigheden recht te trekken.

Aan het eind van een lange avond kwam gisteren een motie vreemd aan de agenda van OLib aan de orde. Sterker nog er kwamen twee moties, allebei vreemd aan de agenda aan de orde. Ook DLP kwam met een eigen motie. Voor een goed begrip, een motie vreemd aan de agenda is geen vreemde motie, nee, het is een motie die niet vooraf op de raadsagenda stond, maar wel behandeld wordt. Die moties gingen allebei over de revindicatie.


Raadsgriffier Debby de Heus en burgemeester Freek Ossel.

Burgemeester Freek Ossel stelde voor om de beide moties tegelijk te behandelen. De moties hadden beide ten doel om de rechtsongelijkheid, die ontstond in het revindicatieproject tussen de beoordeling van bureau Eiffel na september 2014 en daarvoor door de gemeente zelf  en in een aantal rechtszaken.


Jan Willem Nienhuis (CDA)

Uiteindelijk kwam het niet tot behandeling van de beide moties, want Jan Willem Nienhuis (CDA) stelde voor om de behandeling uit te stellen, nadat Joost Boermans had voorgesteld om te schorsen en de moties te combineren. Wat Jan Willem Nienhuis voorstelde was een z.g. voorstel van orde. Dat wil zeggen dat er in dit geval eerst door de raad besloten moest worden om wel of niet door te gaan met de behandeling.


De wethouders:
V.l.n.r.: Theo Reijn, Betske van Henten, Jan-Jaap de Kloet en Sandra van Rijkom.

Rondje tegenstellingen

Toen voor het uitstel een meerderheid voor leek te komen, vroeg Martin Vuyk (OLib) om, ook als de behandeling gestaakt zou worden, toch zijn motie te kunnen toelichten. Dat vond Joost Boermans ook. Hij wilde dat ook het college eerst zou reageren daar op. Er ontstond een rondje tegenstellingen. Sieta Vermeulen (VVD) wilde uitstellen. Robby Israel (OLib) zei: "Dit dossier loopt al jaren, wat weten wij over een maand wat we nu niet weten?" Stan Poels (PvdA/GL) wilde uitstellen. René Voigt (DB) wilde wel nu behandelen. Burgemeester Freek Ossel neigde ook naar uitstel.


V.r.n.l: Robby Israel, Martin Vuyk (OLib).
Achteraan in de verte: Sieta Vermeulen (VVD), Stan Poels (GL), Ran Lachman (PvdA)
en Z.K.H. Willem Alexander.
Niet ziichtbaar de fractie D66, die achter Martin Vuyk zit.

Nieuwe variant

Er ontstond ter plekke een nieuwe variant, die René Voigt (DB) bedacht. Wel doorgaan met de behandeling, maar de stemming uitstellen tot de raad van 19 december. Jan Willem Nienhuis (CDA) sloot zich daarbij aan. Alette Zandbergen verklaarde dat zij blij was dat er discussie ontstond. Martin Vuyk (OLib) bracht in dat zijn doel het vinden van een oplossing van het probleem van de rechtsongelijkheid was. Alette Zandbergen (DB) wilde wel nog even ophalen waar het probleem over gaat.  Op het moment dat burgemeester Freek Ossel in het vooruitzicht stelde dat er over de beide moties of uitstel en later stemmen, gestemd zou worden, werd er om schorsing gevraagd.


De ambtelijke ondersteuning.
V.l.n.r.: Loek Welter, Jan Visser, Eduard van der Biezen en (naam onbekend, vullen we later aan).

Unanimiteit bereikt

Vrijwel alle raadsleden trokken zich terug in de kamers en kamertjes van het gemeentehuis om met elkaar te overleggen. Toen de vergadering weer hervat werd, nam Robby Israel (OLib) het woord namens de hele raad. Hij maakte namens allen klip en klaar duidelijk wat de hele raad wil. “Wij verzoeken het college dringend om voor 19 december met een voorstel te komen hoe de rechtsongelijkheid in de revindicatiezaken (rechtgetrokken) opgeheven kan worden. Dat voorstel willen wij eventueel in een extra raad voor 19 december behandelen.” Aan dat verzoek namens de hele raad voegde Alette Zandbergen (DLP) toe: “En intussen alle revindicatiezaken aanhouden.”

De sfeer in de raad werd zeer positief. “Wethouder, wij willen u helpen om dit dossier na al die jaren naar tevredenheid op te lossen! Zeg ons hoe we dat samen kunnen doen.” :was de boodschap die de raad naar de wethouder uitzond.

Stevige discussie

De bal lag bij wethouder Jan-Jaap de Kloet. Die vroeg om schorsing om met zijn ambtenaren en het college te overleggen over het dringende verzoek van de voltallige raad. Het werd druk bij de tafel van de ambtenaren, waar de vertrekkende gemeentesecretaris Jan Visser en Eduard van der Biezen (hoofd RO) zaten. Om hen heen alle collegeleden. Aan de lichaamstaal van wethouder Theo Reijn  en het hoofd RO was te zien dat er behoorlijk stevig gediscussieerd werd.


V.l.n.r: Theo Reijn, Sandra van Rijkom, Jan Visser, Eduard van der Biezen,
jan-Jaap de Kloet en Betske van Henten.

Witte Rook!

Na een minuut of tien keerde wethouder Jan-Jaap de Kloet terug achter het spreekgestoelte. “Wij geven gehoor aan het verzoek van uw raad. Met de gevallen die door Eiffel beoordeeld zijn, waar we uit zijn en die nu afgerond worden, gaan we wel door.” (Hij bedoelde daarmee de Eiffel gevallen waar bijvoorbeeld het passeren van de eigendom bij de notaris de komende weken gepland is, verklaarde hij na afloop van de vergadering.)
Burgemeester Freek Ossel voegde daar aan toe dat het college uiterlijk op 15 december met een voorstel zal komen, opdat het ruim genoeg voor de raad op 19 december bekend is en in die raad behandeld kan worden.


Robby Israel (OLib)

Joost Boermans (D66)

Weth. Jan-Jaap de Kloet

Puntjes op de i

Robby Israel (OLib) zette nog even de puntjes op de i. “De routinezaken van Eiffel lopen door, maar het collegevoorstel zal gaan over alle (met de nadruk op alle) pre-Eiffel zaken.
Meneer X of mevrouw Y pikken we er niet uit, om het zo maar even te zeggen. Wethouder Jam-Jaap de Kloet bevestigde nogmaals: “De lopende Eiffel zaken gaan door, maar alle meningsverschillen gaan op hold.” Robby Israel: “Dus de pre-Eiifel gevallen worden nu niet benaderd.”

De moties werden niet meer behandeld, maar de wens van de hele raad was overduidelijk. Los die oude zaken nu eens netjes en met menselijkheid op.
Er kwam na de sluiting van de vergadering een gevoel in de raad dat er na jaren opgelucht adem gehaald kon worden en dat er nu  mogelijk licht aan het eind van de jarenlange revindicatietunnel te zien was.

Pre-Eiffel

1) In september 2014 besloot de raad om bureau Eiffel in te huren om de revindicatiezaken te beoordelen en dat advies voor te leggen aan het hoofd RO die daarover, door het college tot 1 januari van dit jaar gemandateerd, een besluit mocht nemen. In de loop van de tijd werd duidelijk dat de criteria die Eiffel aanlegde t.a.v. verjaring veel lichter waren dan de criteria die de gemeente zelf aanlegde c.q. bij de rechter aanvoerde. Bij het inhuren van Eiffel was toegezegd om de zaken, die vóór de inhuur van Eiffel afgehandeld waren, na afloop van het werk van Eiffel na te lopen op eventuele rechtsongelijkheid. Dat zijn de z.g. pre-Eiffel gevallen. In het kort, wel ooit de stuitingsbrief in december 2011 gontvangen, maar nooit Eiffel aan de keukentafel gehad.

Dossier Revindicatie

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief