WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Siderius: Wat wist DB?
Loosdrecht, ma 5 september 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Liesbeth Siderius vraagt zich af of geen van de negen DB-raadsleden zich indertijd afvroeg welke gevolgen het besluit over de wedde van wethouder Gert Zagt zou hebben.

ingezonden brief

Putter op het vinkentouw

Hoe moeilijk het is, als lokaal bestuurder, eigen belangen te scheiden van het algemeen belang lezen we in de bijdrage van de Putter.

Een wethouder van financiën weet voor zichzelf een aantrekkelijke wachtgeldregeling te arrangeren. Alleen hijzelf kon weten tot welke hoogte het wachtgeld zou kunnen oplopen als gevolg van interende bedrijfsactiviteiten.

Dat deze regeling drukt op de gemeentelijke begroting blijkt nu pas tot (oud) raadsleden door te dringen. Ook zeer ervaren (oud) raadsleden, nemen de moeite zich in deze kwestie te mengen.

Van een budgetverantwoordelijke wethouder mag immers verwacht worden hij de raad volledig informeert over de financiële voor- en nadelen van een besluit. Van fractievoorzitters mag verwacht worden dat zij geen genoegen nemen met een ‘achterkamertjes’ gesprek. Van raadsleden mag verwacht worden dat zij kritische vragen stellen.

De vraag die de Putter oproept geeft te denken. Heeft geen van negen raadsleden van DorpsBelangen zich destijds afgevraagd welke gevolgen deze regeling zou kunnen hebben? Of ging de steun aan deze wethouder zover dat hij van alle kritiek ontheven was?

Iedere lokaal bestuurder, van burgermeester, wethouder tot raadslid heeft een persoonlijke verantwoordelijkheid, jegens de samenleving. Burgermeester en wethouders dienen duidelijke en transparante voorstellen te doen, de raad controleert en is eindverantwoordelijk. Zoals nu geïllustreerd, is het niet altijd duidelijk of - en wanneer er persoonlijke belangen in het geding zijn. Met fractiediscipline kan de steun aan individuele – of partijbelangen aan een raadslid opgelegd worden. Daar ga je in mee of niet, eigen verantwoordelijkheid.

Een falend beleid kan echter in geen geval de ambtelijke organisatie verweten worden. Zij, die daar deel van zijn, kunnen zich niet verweren in web- en lokale bladen, zelfs niet achter een schuilnaam als de Putter.

Liesbeth Siderius
Raadslid gemeente Wijdemeren periode 2010-2014

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief