WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Grond per jan. 2017 Duurder
Wijdemeren, vr 7 oktober 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Het einde van het revindicatieproject lijkt nader te komen. Als u nog grond van de gemeente wilt kopen tegen een vriendelijk prijsje, dan kan dat tot 1 januari.

Dossier Revindicatie

persbericht

Lagere snippergroenprijs eindigt

De tijdelijke lagere snippergroenprijs geldt nog tot 1 januari 2017.

Het project snippergroen eindigt eind december 2016, de tijdelijke lagere snippergroenprijs dus ook. Na 1 januari a.s. geldt weer de reguliere snippergroenprijs, er wordt dan ook geen korting meer gegeven op taxatiewaardes.

Wat betaalt u nu?

Per vierkante meter betaalt u tot het einde van dit jaar € 100 kosten koper, voor percelen kleiner dan 100 m². Voor grotere snippergroenpercelen betaalt u 80% van de getaxeerde marktwaarde, kosten koper.

Hoe kunt u nog gebruik maken van de lagere prijs?

Als u nog gebruik wilt maken van de tijdelijke lagere prijs moet u vóór 1 januari a.s. een schriftelijk verzoek tot koop doen, waarbij u een schets voegt waarop u aangeeft welke grond u van de gemeente wilt kopen en een eigendomsbewijs van uw perceel om aan te tonen dat u de eigenaar bent van de grond naast de gemeentegrond die u wilt kopen. Daarnaast moet u ervoor zorgen dat de administratiekosten van €100 vóór 1 januari 2017 op de bankrekening van de gemeente zijn bijgeschreven, waarbij u uw adres vermeldt.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op onze pagina over snippergroen.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
Wdm Info
foto
---
auteur
Wdm Info
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief