WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Godelindehof: Kantje Boord
Loosdrecht, vr 25 maart 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Gisteravond werd er in de raad echt gedebatteerd, zoals dat bij een echt dilemma hoort te gebeuren. Het gevolg? De wethouder koos eieren voor haar geld.

Veldschuur Natuurmonumenten.

De raad van gisteren begon al met een agenda die ontdaan was van een heikel agendapunt, de wens van Natuurmonumenten om de onverharde weg (Corverslaan) achter de buitenplaats Jagtlust aan de Leeuwenlaan te herbestemmen, zodanig dat de weg gebruikt kan worden door auto's die naar de Veldschuur achter Jagtlust rijden en daar parkeren. De Veldschuur wordt gebruikt voor trainingen en cursussen van Natuurmonumenten. De Corverslaan werd al gebruikt om te parkeren, maar bezwaren van omwonenden, die zich beriepen op de bestemming van de weg, kregen gehoor bij de Bezwaar- en Beroepschriftencommissie.
Daarop vroeg Naturrmonumenten een wijziging van het bestemmingsplan aan. Het college wilde daaraan meewerken en zette het voorstel op de agenda. Van diverse kanten werd voorgesteld om het agendapunt terug te nemen, wat het college deed.


Een goed gevulde publieke tribune die soms het hoofd meewarig schudde.
De perstribune (links) telt de koppen.

Godelindehof

Het dilemma aan de Godelindehof in Nieuw Loosdrecht was zeer overzichtelijk. Woningbouwcorporatie Wonen Wijdemeren (WW) wil de bestaande verouderde 22 appartementen daar slopen en een nieuw appartementengebouw met 40 appartementen er voor in de plaats bouwen. Een mooi streven, dat voldoet aan de wens van het gemeentebestuur om sociale woningen te bouwen.
Het voorgestelde plan, dat gisteren voor besluitvorming in de raad ter tafel lag, heeft echter ook een enorm nadeel. Het nieuwe gebouw zet aangelegen woningen in het najaar, de winter en het voorjaar in de schaduw, omdat het hoger is dan wat er nu staat. Bovendien is er in de buurt al een tekort aan parkeerplaatsen, dat verergerd wordt als er meer woningen komen.

Koppen tellen

Voor diegenen die proberen een besluit van de raad te voorspellen door koppen te tellen was het een interessante avond. Hoeveel stemmen voor en hoeveel stemmen tegen, dat is waar het om gaat. Raadslid Herman Veldhuisen (CDA) kwam later, na een schorsing tijdens het debat over de Godelindehof. Bovendien kondigde burgemeester Martijn Smit aan dat raadslid Dik van Enk (ook CDA) beroepshalve betrokken is bij de aanbesteding van de bouw, maar geen woordvoerder over dit onderwerp was en is en daarom wettelijk gezien mee mocht stemmen. De CDA fractie, die zeven leden telt was bij de aanvang van de raad tijdelijk verkleind tot zes leden, maar na de schorsing op volle sterkte. En het kon ook nog zo maar gebeuren dat Dik van Enk de beslissende stem zou moeten gaan uitbrengen, hetgeen volgens de regels mag, maar toch een beetje pikant zou zijn. Tijdens het debat verhoogde Martin Vuyk (VVD) de spanning voor de koppentellers door te verklaren dat zijn fractie verdeeld zou stemmen, zonder te zeggen wie. Dat konder er dan één of twee zijn.


VVD-fractie, de doos van Pandora:
v.l.n.r. Martin Vuyk, Sieta Vermeulen, Tim Emmelot.
Verdeeld: Wie van de drie? Hoeveel voor en hoeveel tegen?

Het debat

Het CDA, bij monde van Jan Verbruggen verklaarde mee te leven met de aanwonenden, maar toch meer waarde te hechten aan de bouw van sociale woningen, vanwege de lijst met 1000 woningzoekenden in Wijdemeren. Ria Hennis (DB) noemde het een mooi plan op een rottige plek. Zij vond de bezwaren van de omwonenden over de schaduw terecht en wilde dan ook dat het gebouw geen drie, maar twee lagen zou krijgen. Martin Vuyk (VVD) was tijdens de presentatie van het plan door de woningbouwvereniging zeer te spreken over het plan. Hij nam het zichzelf kwalijk dat hij zich toen niet had gerealiseerd wat het voor de omgeving ging betekenen. Hij was gevoelig voor de bezwaren inzake schaduw en massaliteit van het plan en verklaarde dat hij tegen het plan zou gaan stemmen. "Mooi plan, maar niet op deze plek." Later voegde hij toe dat zijn fractie verdeeld zou gaan stemmen. Het koppen tellen werd spannender.

Nanne Roosenschoon (D66) wilde dat het besluit uitgesteld zou worden en er overleg gestart zou worden met Wonen Wijdemeren. "Het is een mooi plan, maar niet hier. Vanwege bezonning en parkeerdruk." Hij verweet WW nauwelijks mee te bewegen met de omwonenden. "Ja, één meter naar achteren." Mede namens de VVD diende hij een motie in om het agendapunt in te trekken.


Stan Poels (GL)
Bezonningsrapport is
objectief en voldoende.

Nanne Roosenschoon (D66)
Bezonningsrapport is
subjectief en onvoldoende.

Sociaal én duurzaam

Stan Poels (GL) tapte uit een ander vaatje. Hij erkende het dilemma, maar trok uit bezonningstekeningen de conclusie dat er geen probleem met schaduw zal zijn. "De wethouder heeft alles gedaan wat er kon. Poels was blij met de bouw van de 40 sociale woningen. Wel wilde hij weten of ze wel duurzaam gebouwd zullen worden. Alette Zandbergen (DLP) wees erop dat in de krant had gestaan dat de bouw een gelopen race was. Zij ontkende dit met kracht. "De feiten die tegen het bouwplan pleiten, liggen voor het oprapen. De woningbouwvereniging deed hooguit een druppeltje water bij de wijn." Ook DLP zou tegen stemmen.

De koppentellers maakten snel de balans op. Voor CDA (6), GL-PvdA (2) en VVD (1 of 2) voor. Ofwel 9 of 10 van de 19 voor. Te weinig om te kunnen gaan bouwen.

Burgemeester Martijn Smit zei dat de motie van VVD en D66 niet ingediend kon worden, omdat een motie na een besluit en niet voor een besluit in stemming gebracht kan worden. Er werd geschorst. Na de schorsing kwam CDA raadslid Herman Veldhuisen plotseling binnen. Even tellen. Daarmee werd het 10 of 11 van de 19 voor. Het verschil tussen wel of niet bouwen, met Dik van Enk (CDA) als beslissende stem.


wethouder Betske van Henten (CDA).

Goed overleg en Duurzaam!

Wethouder Betske van Henten deed haar uiterste best bij de verdediging van het raadsvoorstel. De woningbouwvereniging had veel overleg gevoerd en was op tal van punten de aanwonenden tegemoet gekomen vond zij. Een bureau deed onderzoek naar de bezonning en vond de toestand aanvaardbaar. De parkeerdruk is een gegeven, omdat Wijdemeren niet in het groen mag uitbreiden (de z.g. rode contour). Om Stan Poels (GL) tevreden te stellen meldde zij dat er zonnepanelen geplaatst zullen worden en er goed geïsoleerd zal worden.


Schorsing.
Heftig overleg. Zittend Sieta Vermeulen en Tim Emmelot (VVD).
Staand v.l.n.r.: Martin Vuyk (VVD), Jan Verbruggen (CDA),
(wat achteraf) Jan Willem Nienhuis (CDA) en wethouder Joep Frijdal (VVD).

Nanne Roosenschoon (D66) stelde de achterdochtige vraag of de eerdere schorsing mogelijk bedoeld was geweest om Herman Veldhuisen (CDA) de gelegenheid te geven mee te kunnen stemmen. Een antwoord kreeg hij niet.

Voor niets geteld

In tweede termijn deed het ene na het andere raadslid een klemmend beroep op het college om het besluit uit te stellen, ook al om vertraging door een gang naar de Raad van State door de aanwonenden te voorkomen. Omdat de motie van VVD en D66 niet kon, werd er diep nagedacht over een mogelijkheid om toch tot uitstel zonder afstel te komen. Na dertig jaar gepokte en gemazelde voorbereiding kwam René Voigt met het ei van Columbus! "De raad besluit het voorstel niet te behandelen." "Ja, dat kan." :verklaarde burgemeester Martijn Smit.


René Voigt (DB):
"Hoe moeilijk kan het zijn? We nemen gewoon geen besluit...!"

Na een korte schorsing gaf wethouder Betske van Henten zich echter gewonnen en nam zij het voorstel terug met de boodschap dat zij overleg met de aanwonenden en de woningbouwvereniging zou hebben. Geen voorstel, geen besluit en geen stemming.

De koppentellers hadden voor niets geteld....

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief