WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Gert Zagt Reageert
Loosdrecht, za 16 juli 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Gert Zagt reageert op het artikel over het raadsbesluit dat nodig was om zijn wethouderschap in 2011 terug te brengen van 100 naar 95 procent tijdsbesteding.


Ex-wethouder en DLP fractievoorzitter Gert Zagt.

ingezonden brief

Geachte redactie van de WWK,

Graag reageer ik op uw artikel Raadsbesluit Puzzelstuk. U beperkt zich tot de feiten, daar ben ik heel blij mee. Ik voeg graag wat feiten toe die voor zich spreken.

In maart 2011 heb ik zelf aan de gemeente gevraagd of het bekend was dat er regels op het gebied van fulltime/parttime waren, die verband hielden met neveninkomsten zoals in mijn situatie.
Ik gaf toen aan de gemeente een publicatie die ik in de wekelijkse nieuwsbrief van de VNG las.
De gemeente bleek op de hoogte van de contouren te zijn en heeft mij bij aanstelling in april 2010 hierover niet geïnformeerd.
De gemeente heeft mij vervolgens aangegeven wat de opties waren en stelde uiteindelijk de 95% aan mij voor.


De lijst met ingekomen stukken.

Op 29 september 2011 heeft de burgemeester deze kwestie met de fractievoorzitters besproken. U kunt zelf wel nagaan wie daarbij aanwezig waren. Ondergetekende was uiteraard niet aanwezig bij dat gesprek.
Via het ingekomen stuk (brief nr 5) op de raadsagenda van november 2011 stelde burgemeester Smit als portefeuillehouder het vervolgens voor aan de gemeenteraad.


De brief over de kleine aanpassing in de portefeuilleverdeling,

Martin Vuyk (VVD) zat erbij en keek ernaar ......
En nu meldt hij op facebook dat ik (met naam en toenaam genoemd) “deze truuk bewust op mezelf heb toegepast” en insinueert laakbaar gedrag.

Uw conclusie dat bij een wedde van 95%, het wachtgeld daarop is gebaseerd klopt.
Dat het dan ‘zonder enige verrekening met ander inkomen toen en nu’ is, klopt niet.
Mijn vergoeding als raadslid wordt nu namelijk wel degelijk betrokken en ook de inkomsten uit onderneming.
En zo hoort het ook, regels zijn regels.

Overigens zijn mijn inkomsten uit de onderneming in mindering gebracht op de wedde in de
periode van mijn fulltime dienstverband in 2010 en 2011.

Met vriendelijke groet,

Gert Zagt

Naschrift Wijdemeerse Webkrant:

Als wij ons beperken tot de formele feiten die uit bovenstaande ingezonden brief blijken, dan zijn de conclusies:

 • Dat het hier gaat om een persoon en zijn inkomen, zeer persoonlijke gegevens. Dat kan de oorzaak zijn van de toch wel zeer bedekte manier waarop de portefeuilleverkleining werd gepresenteerd door het college. Niet de verkleining van de portefeuille wordt in feite in de brief met als referentie "Portefeuille Grondzaken" aangekondigd, maar de overdracht van het revindicatiedossier aan wethouder Jaap van Waveren.
  (Men had er, vanwege de persoonlijke sfeer, voor kunnen kiezen om er wel een raadsvoorstel van te maken, maar dat achter gesloten deuren te behandelen.)
 • Dat het college van de portefeuilleverkleining geen officiëel raadsvoorstel maakte, zoals wettelijk wel is vereist. Had het college dat wel gedaan, dan waren in dat voorstel de gebruikelijke paragrafen over risico's en vooral, financiële consequenties opgenomen.
 • Dat de fractievoorzitters, buiten de voltallige raad om, op de hoogte werden gesteld van de voorgenomen portefeuilleverkleining.

  (De fractievoorzitters van dat moment wilden wij opzoeken in de notulen van die raadsvergadering, maar die notulen staan helaas niet online op de gemeentelijke website. Wij doen dus een gok. Joep Frijdal (VVD), Theo Reijn (CDA), René Voigt (DB), Jan Hermans (PvdA), Nanne Roosenschoon (D66) en Felix Flameling (GL). Hoe het op dat moment met Ben Steenvoorden en zijn partijen PvdA, WIJ en DB zat weten wij niet zo snel. Voor de volledigheid, de collegeleden die tot bovenstaande brief besloten waren Burgemeester Martijn Smit en de wethouders Jaap van Waveren (DB), Joost Boermans (D66), Gerard Abrahamse (VVD) en gemeentesecretaris Jan Visser. Of wethouder Gert Zagt ook bij die collegevergadering en dat besluit was, is ons onbekend.)
 • Dat er in november 2011 geen enkele fractie/raadslid was die/dat voorstelde om de brief van het college op de agenda van een commissie te zetten voor verdere bespreking in de aanloop naar een raadsvoorstel over de de portefeuilleaanpassing van Gert Zagt van 100% naar 95%. Kennelijk hadden de fractievoorzitters hun fractie volledig ingelicht, of de overige raadsleden hebben de draagwijdte van de portefeuilleverkleining naar 95% niet overzien.

Om kort te gaan,

 • het college is (mogelijk) tekort geschoten in de voorlichting van de raadsleden en zeker in het laten voorbereiden en laten nemen van een wettelijk vereist raadsbesluit.
 • de fractievoorzitters waren het eens met de portefeuilleverkleining of ze hebben niet in de gaten gehad dat er een raadsbesluit moest komen en wat de consequenties van hun goedkeuring waren.
 • de raadsleden zijn (mogelijk) niet ingelicht door hun fractievoorzitters, die misschien zelf ook niet door hadden wat hun goedkeuring van bovenstaande brief betekende, of, ook de overige raadsleden hechtten hun goedkeuring aan de portefeuilleverkleining.

Als iedereen, hierboven genoemd, het toen eens was met de brief en de inhoud daarvan, en daar lijkt het op, dan blijft alleen over dat er geen raadsbesluit is genomen, wat wel had gemoeten. En dan is er eigenlijk geen formeel juridische kwestie Zagt meer over.

Als het college toen met deze brief en het nalaten van een raadsbesluit bewust de fractievoorzitters en de raad op het verkeerde been zette, wat ook kan, dan hebben we het hier over een volstrekt andere kwestie waarover veel is op te merken.

De bal ligt op de Rading 1.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief/WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
ing. brief/RJ
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief