WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Raadsbesluit Puzzelstuk
Wijdemeren, vr 15 juli 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De kwestie van de wedde en het wachtgeld van ex-wethouder Gert Zagt en de eventuele verrekening van die inkomsten moet op een raadsbesluit berusten.

Update 16-7-2016, 0.23: Fout citaat uit het Weekblad Wijdemeren gecorrigeerd.

Wij beperken ons tot de feiten die inmiddels uit verschillende bronnen af te leiden zijn en de uitspraken die de ex-wethouder deed in een artikel in het Weekblad Wijdemeren van gisteren.

Waar gaat het om? De VVD stelde vragen aan het college over de hoogte van het wachtgeld dat de ex-wethouder Financiën ontving nadat zijn partij DorpsBelangen na de verkiezingen van maart 2014 buiten de boot viel en geen wethouder meer leverde. De gemeentewet voorziet in de beloning en het wachtgeld van (ex-) wethouders. Daar zijn strikte regels voor. (Vroeger bestonden er geen deeltijdwethouders.)

Part Time is niet verrekenen

Enkele jaren geleden werd de gemeentewet aangepast om coalitievorming gemakkelijker te maken met part time wethouders. Daarbij is toen ingesteld dat een full time wethouder naast zijn wedde van de gemeente ook inkomsten daarnaast mag hebben, maar dat die inkomsten dan voor een deel in mindering worden gebracht op de wedde die de gemeente hem betaalt. Werkt de wethouder niet full time voor de gemeente, dan vervalt die verrekening. De wethouder krijgt de volle wedde voor de deeltijd en hoeft niet te verrekenen met andere inkomsten. De gedachte van de wetgever daarbij was dat een wethouder die voor 25 of 50% voor de gemeente werkt niet op dat lagere bedrag (een deel van) de inkomsten in mindering hoeft te brengen die hij elders verdient. Dat is de regel. Dus: full time wel verrekenen, part time niet verrekenen. 99% of 95% part time is daardoor zeer lucratief als de wethouder ook andere substantiële inkomsten heeft. De wedde ontvangt hij in dat geval nagenoeg geheel en zijn andere inkomen mag hij houden zonder verrekening.

De Raad besluit

Het is de raad die besluit voor welk percentage een part time wethouder wordt aangesteld. Daarbij moet de raad volgens de wet de afweging maken of het terecht is dat de wethouder part time aangesteld wordt. Dat besluit hangt van veel factoren af. Hoe groot en tijdrovend is zijn portefeuille? Wat is het karakter en de hoogte van de andere inkomstenbron(nen)? Is dat niet strijdig met het belang van de gemeente of de integriteit. Moet de wethouder kosten maken om zijn andere inkomstenbron in stand te houden naast zijn werk als wethouder.

Tien dagen geleden stond in Binnenlands Bestuur een artikel over een opzetje, met steun van zijn eigen partij en het CDA, in de gemeente Reusel-Mierden waar een wethouder een aanstelling kreeg voor 95% met het bewuste doel om verrekening met zijn wedde te voorkomen. Dat artikel leidde tot kamervragen aan de interim minister van Binnenlandse Zaken Stef Blok en een uitvoerige beantwoording. Daaruit de onderstaande vraag en het antwoord van de minister.


Vraag: "Deelt u de mening dat een deeltijdaanstelling van een wethouder van 99% of 95% blijk geeft van een verkeerde interpretatie van de bedoeling van de wet? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?"

Antwoord: " Op grond van artikel 36, vierde lid, van de Gemeentewet is het de raad die de tijdsbestedingsnorm van elke wethouder vaststelt. Die bevoegdheid van de raad, mede gelet op het antwoord op vraag 2, maakt dat niet per definitie kan worden gezegd dat een deeltijdaanstelling van 95 of 99% een verkeerde interpretatie van de wet is. Het benoemen van wethouders is bij uitstek een lokale, autonome aangelegenheid, en wel een bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de raad.


De Raad aan zet

De minister legt de bal bij de gemeenteraad. Die heeft indertijd moeten besluiten of de aanstelling van ex-wethouder Gert Zagt van 100% teruggebracht kon worden naar 95% toen die daarom verzocht en of de argumenten om de benoeming van full time om te zetten in part time, met als consequentie geen verrekening van andere inkomsten gerechtvaardigd was.

Tot zover het kader waarbinnen de discussie tussen de VVD en Gert Zagt gevoerd wordt.

Reussel-Mierden truc?

Martin Vuyk (VVD) is van mening dat hier de truc uit Reussel-Mierden door Gert Zagt is toegepast om zijn inkomen toen en zijn wachtgeld nu te maximaliseren zonder verrekening met inkomsten uit zijn boerenbedrijf.

Delen overgedragen aan Jaap van Waveren

Gert Zagt zegt in het Weekblad Wijdemeren dat hij inderdaad in 2010 van 100% naar 95% part time is terug gegaan omdat hij delen van zijn portefeuille aan collega Jaap van Waveren overdroeg. Bovendien zou de gemeente hem niet vooraf op de hoogte hebben gesteld van de gevolgen voor zijn rechtspositie (en dus zijn inkomen red. WWK). Wel kreeg hij advies van de gemeente om het zo te regelen om het wethouderschap erbij te kunnen doen zonder al te grote verliezen op zijn bedrijfsvoering.

Burgemeester Smit zegt in het WW dat de aanpassing van full time naar part time is besproken in het college en is goedgekeurd door de raad. Hij weet alleen niet meer wanneer.
Gert Zagt vindt het jammer dat burgemeester Martijn Smit de "beschuldiging van VVD'er Martin Vuyk niet in de kiem smoort".

Raadsbesluit is Puzzelstuk

Als de raad indertijd een besluit heeft genomen om de aanstelling van ex-wethouder Gert Zagt ín 2010 terug te brengen van 100% naar 95%, dan is dat legaal (afgezien wat men er verder van kan vinden zonder de omstandigheden te kennen). Dan moet hem vanaf dat moment een wedde van 95% zijn uitgekeerd en zal zijn wachtgeld nu gebaseerd zijn op 95%. Zonder enige verrekening met ander inkomen toen en nu.

Het ontbrekende puzzelstuk lijkt het raadsbesluit te zijn en de argumentatie in dat raadsbesluit om hem de part time aanstelling te geven, waarmee dan aangetoond wordt dat hij legaal handelde. Als die argumentatie valide is en het raadsbesluit formeel genomen is, dan kan Gert Zagt juridisch niets verweten worden, hooguit dat de wetgever het zo niet bedoelde.

Documentatie

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief