WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Koers Hilversum ingezet
Wijdemeren, vr 10 oktober 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Gisteravond besloot de raad om aan GS te adviseren om met Wijdemeren en Weesp een fusietraject met Hilversum in te gaan dat uiteindelijk moet leiden tot Gooistad.

Lappendeken

De provincie Noord-Holland heeft een rapport laten opstellen over de bestuurlijke structuur in de Gooi en Vechtstreek om te proberen de lappendeken wat op te schudden en in te dikken. Vervolgens is aan de betreffende gemeenten gevraagd om een zienswijze op dat rapport te geven. Wijdemeren heeft daarover in juni en afgelopen vrijdag in beslotenheid vergaderd en kwam tot de slotsom dat Wijdemeren moet stoppen met het SWW samenwerkingsverband en op termijn fuseren met Hilversum om uiteindelijk te eindigen in een gemeente Gooistad die ca. 250.000 inwoners zal hebben. Over dit standpunt van het college dat in een brief naar Haarlem wordt gestuurd, werd woensdag en gisteren een ingelaste raadsvergadering gehouden.

Het was gisteravond een lange vergadering waarin veel standpunten van woensdagavond terugkwamen. De kern van het verschil tussen de oppositie (DB en D66) en de coalitie (CDA, VVD en PvdA/GL) lag in het moment waarop de politiek in gesprek moet gaan met de burger over het standpunt dat Wijdemeren naar Haarlem gaat sturen. Daaraan gekoppeld de vraag of je eerst in eigen huis moet vaststellen onder welke voorwaarden je wilt fuseren en daarna het gesprek met Hilversum aan gaan, dan wel eerst de intentieverklaring uitspreken dat Wijdemeren met Hilversum wil fuseren, en dan achteraf onderhandelen over de voorwaarden.


V.l.n.r. Gert Zagt (DB), Alette Zandbergen (DB), Ram Lachman (PvdA/GL), Stan Poels (GL/PvdA).

Inkt nog niet droog, het pluche net warm

Keer op keer kwamen deze twee thema's terug in het debat. Zo stelde Joost Boermans (D66) voor om in maart, tegelijk met de PS verkiezingen een referendum te houden over een fusie met Hilversum. Zowel hij als Gert Zagt (DB) hamerden erop dat de raad al vanaf april bekend is met het rapport van Noord-Holland, daar twee besloten raadsconferenties over heeft gehouden in juni en afgelopen vrijdag, maar dat de burger geen idee had dat het college afgelopen maandag in een brief aan GS zou voorstellen om te fuseren met Hilversum. Volgens Zagt: "een enorm gebrek aan communicatie". Beide partijen verweten de coalitiepartijen, en dan met name de VVD, dat in hun verkiezingsprogramma's en campagne in maart met geen woord gerept werd van fusie met Hilversum. Het woord kiezersbedrog viel. Beide fractievoorzitters waren niet overtuigd van de acute kwetsbaarheid van Wijdemeren, zoals die door Stan Poels (PvdA) en Tim Emmelot (VVD) steeds ten tonele werd gevoerd. Gert Zagt (DB) wees ook op het coalitieakkoord (dat door sommigen raadsakkoord wordt genoemd), waarin staat dat Wijdemeren zelfstandig wil blijven met samenwerkingsverbanden. "De inkt is nog niet droog, u zit net op het pluche en u wijkt af van het coalitieakkoord.")

SWW kwam ook plotseling

Stan Poels (PvdA/GL) had gezocht of de samenwerking binnen SWW indertijd ruim aan de bevolking was voorgelegd. Zijn conclusie was dat ook dat besluit toen geruisloos genomen was. Gert Zagt (DB) was het daar mee eens en wilde daarvan leren. Joost Boermans (D66) wees er op dat er in de lokale gedrukte bladen in Wijdemeren artikelen waren verschenen over de samenwerking. De termen annexatie, inlijving, etc. die gebruikt waren door Joost Boermans (D66) noemde Stan Poels bangmakerij.

VVD al maanden op de hoogte

Tim Emmelot (VVD) verklaarde dat hij al vanaf juni met zijn complete VVD-achterban in gesprek is over de gewenste koers die Wijdemeren moet kiezen en de fusie met Hilversum derhalve aan hen heeft voorgelegd. Het gebrek aan communicatie naar de burger wees hij daarom af. "Het VVD-programma blijkt nu al helaas een utopie qua zelfstandigheid van Wijdemeren." "Nu staan we nog aan het roer en kunnen we nog kiezen, dus doe het nu!".

Jan Verbruggen (CDA) hamerde op het kliene kernenbeleid als één van de voorwaarden die gesteld moeten worden als het tot fusie met Hilversum komt.

Spagaat

De wethouders Sandra van Rijkom (PvdA) en Theo Reijn (CDA) gaven vanuit hun portefeuile aan tegen welke problemen ze aan lopen. Sandra van Rijkom vertelde dat zij werk en inkomen in haar portefeuille heeft, maar dat dat werk en inkomen in Wijdemeren verdiend moet worden in de regio Gooi en Vechtstreek en samenwerking met Stichtse Vecht daarom niet handig is. (Dat staat dus los van de provinciegrens.) Wethouder Theo Reijn (CDA) verklaarde dat de werkzaamheden aan de A1 en A27 Wijdemeren zwaar gaan belasten. Dat werd door René Voigt (DB) betiteld als bangmakerij.

Een brug te ver

In het hele debat probeerde Gert Zagt (DB) voortdurend aansluiting te vinden met de coalitiepartijen, maar dat lukte niet, ondanks het feit dat hij zeer veel werk had gemaakt van de presentatie van zijn amendement. De pogingen om die brug te leggen werd door Jan Verbruggen (CDA) en Stan Poels (PvdA) herhaalde malen uitdrukkelijk gewaardeerd. Het mocht echter niet baten.

D66 en DB dienden twee amendementen en twee moties in die allen ontraden werden en geen meerderheid haalden bij de hoofdelijke stemmingen. Bij de stemming over de (als gevolg van het debat van woensdag iets aangepaste) zienswijze bleken D66 en DB, samen zeven zetels tegen te stemmen. Omdat Martin Vuyk (VVD) en Jan Willem Nienhuis (CDA) afwezig waren werd de zienswijze aanvaard met 10 tegen 7 stemmen.

Dossier Bestuur Gooi

 

 

 

 

bron
WWK
foto
Cor Koster
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief