WIJDEMEERSE WEBKRANT
Dorpsavond Ldr Druk bezocht
Nieuw Loosdrecht, di 9 december 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De theaterzaal van de Beukenhof was gisteravond afgeladen vol bij de eerste van vier dorpsavonden. Sommigen moesten zelfs genoegen nemen met een staanplaats.

Bomvol

De belangstelling voor de eerste dorpsavond van het huidige college in Nieuw Loosdrecht was overweldigend groot. Er was geen stoel meer te krijgen. Er was een groot verschil met de dorpsavonden, zoals die tot enkele jaren geleden werden gehouden. Toen vertelden de leden van het college de zaal de laatste stand van zaken in hun portefeuille, waarna de burgemeester met de microfoon de zaal rond ging om alle opmerkingen van de bewoners op te pikken en te laten beantwoorden door het college. Van stoeptegels tot verkeersoverlast. Gisteravond stonden er drie onderwerpen op de agenda, het onderhoud van het openbaar groen, de transitie van het sociale domein naar de gemeente en de ontwikkelingen in het openbaar bestuur van de Gooi en Vechtstreek (die ultrakort met "fusie met Hilversum" worden aangeduid).


Wethouder Theo Reijn over het openbaar groen.

Zaal even in opstand

De avond werd uistekend geleid door Annemarie Reijntjes. Er was gepland dat er in groepen rond tafels met elkaar gedebatteerd zou worden, maar dat viel gedeeltelijk in het water. Er waren teveel mensen voor de aanwezige tafels en bovendien wilde een deel van de zaal maar over één ding praten, de fusie met Hilversum en dat dan bij voorkeur plenair met de hele zaal. Dat maakte de actiegroep wijdemeren2020 duidelijk bij monde van David Pos en Ab Krook, die de agenda wilden omgooien. Annemarie Reijntjes trachtte de gemoederen te kalmeren en slaagde er met filnke moeite op zeker moment toch in om de oorspronkelijke opzet en de agenda te handhaven. Na een inleiding van wethouder Theo Reijn over het onderhoud van het groen en een inleiding door wethouder Betske van Henten over de particpatiemaatschappij gingen twee groepjes naar een andere zaal daar met elkaar te praten over het groen en het sociale domein. Het merendeel van de bezoekers bleef zitten waar ze voor gekomen waren, "de fusie met Hilversum".

Al met al was het een dorpsavond die vrijwel uitsluitend ging over de toekomst van Wijdemeren in de regio, waarbij de gemoederen af en toe flink opliepen, al werd het op geen enkel moment narrig of vervelend, omdat iedereen de ruimte kreeg om te zeggen wat hij er van vond.

Niet met meel in de mond

Burgemeester Martijn Smit opende met een uitleg over het besluitvormingsproces dat nu gaande is. Daarbij benadrukte hij dat er op dit moment geen enkel besluit is genomen, maar dat de verschillende gemeenten en provincies met elkaar in gesprek zijn en elkaar adviezen (zienswijzen) geven. In dat kader heeft de Wijdemeerse gemeenteraad begin oktober twee vergaderingen gehouden waar gesproken werd over het advies dat Wijdemeren aan de provincie zou geven. Daar kwam uit dat de Wijdemeerse raad in meerderheid vindt dat over enkele jaren wellicht aansluiting bij Hilversum gezocht moet worden, omdat de gemeente het zelf niet meer redt met alle nieuwe taken. Dat advies ging naar GS in Haarlem. Haarlem antwoordde dat men voor Wijdemeren een fusie met Weesp voorziet, eventueel gevolgd door een fusie met Hilversum. Smit bezwoer de vele achterdochtige bewoners in de zaal dat het hele besluitvormingsproces net begonnen is en nog enkele jaren gaat duren. "Er is nog niets besloten!" Hij zei trots te zijn op de Wijdemeerse gemeenteraad, die in meerderheid (coalitie) duidelijk heeft gezegd welke richting zij wil. "Niet met meel in de mond praten, maar duidelijk zeggen wat je wilt. Dat is dapper."

Juiste volgorde?

Na zijn inleiding was het woord aan de zaal. Friso van Voorthuizen (wijdemeren2020, Ankeveen) wilde weten waarom niet eerst aan de bewoners is gevraagd wat ze willen en pas daarna het advies aan Haarlem is uitgebracht. "In de commissie van afgelopen donderdag bleek mij dat alles wat besloten is toch wel erg geharnast lijkt te zijn." Burgemeester Smit zag dat anders. "U heeft de raad gekozen, die zit in de materie en kiest een richting. Daarna leggen wij die keus met alle argumenten aan u voor. Als wij u zonder dat voorwerk de vraag voorleggen of u wilt fuseren met Hilversum, dan weet ik nu al wat de uitkomst is. Maar alles is nog open."


Burgemeester Martijn Smit: Andere omstandigheden, ander besluit.

Zelfde burgemeester, ander besluit

Liesbeth Siderius uit Loosdrecht vroeg hoe het kan dat het vorige college met dezelfde burgemeester toen koos voor samenwerking met een optie voor fusie met SWW en dat die zelfde burgemeester en het huidige college nu kiest voor de regio G&V en Hilversum. Burgemeester Smit gaf enkele omstandigheden die gewijzigd zijn. "Toen zei het rijk dat er een superprovincie zou komen, waardoor wij met SWW in één provincie zouden komen te liggen. Die superprovincie komt er niet, hetgeen de samenwerking over de provinciegrenzen, veel lastiger maakt. Ook zijn de omstandigheden in de raad van Wijdemeren gewijzigd na de laatste verkiezingen. (CDA en PvdA in het college. red. WWK) Dat is een democratisch proces waarmee we te maken hebben. Beide zaken geven ons aanleiding om te kiezen voor de regio G&V en Hilversum, al zullen wij de komende drie jaar onze samenwerking met SWW volledig blijven ondersteunen."

Saamhorigheid bewaren

Oscar Lopez Cardoso uit 's-Graveland pleitte ervoor om een groter beroep op saamhorigheid te doen in de zorg en in het groen. "Die saamhorigheid is er nu in Wijdemeren, die gaan we verliezen als we bij Hilversum gevoegd worden. Binnen SWW heeft die meer kans. Ik ben graag bereid om mijn expertise in de zorg aan de gemeente aan te bieden. " Burgemeester Smit antwoordde dat het daarom uiterst belangrijk is hoe Hilversum zich opstelt tegenover Wijdemeren en de kleinen kernen. "Zeer belangrijk!"

Jan Manten uit Breukeleveen dook in de geschiedenis. Hij wees erop dat de gemeenten waarin hij woonde bij ieder herindeling geld verloor, ook bij de herindeling naar Wijdemeren. Hij voorziet dat dat bij een fusie met Hilversum weer gaat gebeuren. Hij wees ook op het Plassenschap en de samenwerking met Loenen en Breukelen inzake het plassengebied.

Els Kruit uit Nieuw Loosdrecht stelde voor dat Wijdemeren uit de provincie Noord-Holland en de regio G&V zou stappen om dan te fuseren binnen SWW, waarmee de provinciegrens geen probleem meer vormt. Burgemeester Smit dacht niet dat dat een begaanbare weg is.

Egbert Lambers (wijdemeren2020, Ankeveen) verbaasde zich erover dat de partijen tijdens de verkiezingscampagne begin dit jaar niets hebben gezegd over een keus voor de regio G&V en richting Hilversum. Burgemeester Smit sprak dat tegen. "Het was in de campagne juist wel een belangrijk punt." (Het CDA en de PvdA waren van meet af aan altijd tegen de SWW samenwerking en voor samenwerking binnen G&V. red. WWK)

Conclusie

Het was een zeer levendige avond, waarin stevig gediscussiëerd werd. Het werd ook duidelijk dat er nog veel uit te leggen is door het gemeentebestuur over de procedure en de te nemen stappen. Ook werd bij de uitleg door burgemeester Smit duidelijk dat er veel meer obstakels en wetten zijn waaraan de gemeente zich te houden heeft, waarvan de burger geen weet heeft. Zo was er de vraag waarom Wijdemeren het gemeentebestuur niet uitbreidt als er te weinig bestuurders zijn. Smit: "Dat is wettelijk bepaald. Met 23.000 inwoners heb je 19 raadsleden en een maximum aantal wethouders." Een andere wettelijke beperking is bijvoorbeeld dat Wijdemeren moet samenwerken op het gebied van arbeidsvoorziening binnen de eigen regio (G&V dus.). Ook noemde hij de complexiteit die nu optreedt bijv. op het gebied van jeugdzorg in SWW verband. Voor een deel speelt zich die af in Utrecht, maar een ander deel vindt plaats in de regio G&V, wat meer coördinatie vergt dan strikt noodzakelijk.

The hearts and minds

En niet alleen is er veel uit te leggen, nee, ook moet het college zien de hearts en minds van de Wijdemeerder te winnen voor de gedachte dat hun dorp onderdeel zou worden van een Hilversums groter geheel. Daar ligt de grootste uitdaging.

Dossier Bestuur Gooi en Vecht

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief