WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Beren op de Raaisluisbrug
Hilversum, di 12 maart 2013

Koos de Vries legt namens de Groene Meren uit waarom ontsluiting van het Tominterrein prima over de brug bij de Raaisluis kan. RMN ziet beren op die brug.

Deze brief is een reactie op het debat in de commissie R&E over het ontwerp-bestemmingsplan Loosdrecht Landelijk gebied Noord-Oost.

ingezonden brief

Ziet het Recreatieschap beren op de brug over de Raaisluis?

Het belangrijkste bezwaar van het Recreatieschap Midden Nederland (RMN) tegen ontsluiting van het voormalige Tomin-terrein over de ’s-Gravelandsevaart is de angst dat een openstaande brug de doorvaart zal belemmeren.

Nog afgezien van de vraag waarom de brug dan wel is aangelegd blijkt deze angst volledig ongegrond. De sluis staat ook dicht.

Door op een knop te drukken worden de juiste zaken in werking gezet. Via deze knop kan ook eenvoudig de brug bediend worden. Komt men van het Hilversums kanaal dan gaat eerst de sluisdeur open nadat eventueel het waterpeil is vereffend. De boot vaart de sluis in en de sluisdeur wordt gesloten.  Het waterpeil wordt vereffend met dat van het zuidelijk deel van de ’s-Gravelandsevaart. De brug kan omhoog en de sluisdeur aan de kant van de brug gaat open. De boot vaart richting de Loosdrechtse plassen.
Komt de boot van de Loosdrechtse plassen, gaat na eventuele vereffening van het waterpeil de brug en de sluis aan die kant open, de boot vaart erin. De sluisdeur wordt gesloten en de brug kan weer omlaag. Na vereffening van het waterpeil kan de sluis geopend worden aan de kanaalkant. En de boot vaart richting kanaal.

Je kunt het ook bondiger zeggen:

Bij een sluis is nooit rechtstreekse doorvaart mogelijk want er staat altijd minstens één deur dicht. Zo ook de deur aan de kant van de brug,. Gedurende die tijd plus gedurende een deel van de schuttijd kan de brug omlaag.
Zelfs bij 100% gebruik van de sluis door het vaarverkeer is de brug dus voor het grootste deel van de tijd beschikbaar voor het wegverkeer zonder dat de doorvaart belemmerd wordt!

Het argument van RMN houdt geen steek. Ik zie geen belemmeringen noch tijdverlies voor de recreatievaart. Wat is de angst?

Koos de Vries,
namens De Groene Meren

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief