WIJDEMEERSE WEBKRANT
Mission Impossible
Wijdemeren, wo 6 februari 2013

De raad stuurde wethouder Gert Zagt op een mission impossible. Tegelijkertijd liet de wethouder zich door de raad op een mission impossible sturen.

Wijdemeren heeft vier voetbalverenigingen. Eén in Loosdrecht, één in 's-Graveland, één in Ankeveen en nog één in Nederhorst den Berg. De overeenkomst tussen de vier verenigingen is dat ze allen subsidie van Wijdemeren ontvangen. Daar houdt ook meteen de overeenkomst op.


Wethouder Gert Zagt

De heer Aldershof (ASV)

Koen Janmaat (SV 's-Graveland)

De clubs

Met de VV Loosdrecht werd in 2006 een langjarige overeenkomst van 25 jaar gesloten, waarvan de Grontmij zegt dat het een, voor de vereniging, zeer lucratief contract is. De VV Nederhorst is betrokken in de bouwplannen op Overmeer Zuid met eigen grond. De nieuwbouw van het clubgebouw en de aanleg van de velden zijn onderdeel van het veel grotere project.
De SV 's-Graveland is voor een groot deel afhankelijk van de directe en indirecte subsidie van de gemeente. 's-Graveland is een grote vereniging met ca. 500 leden. Ankeveen is een echte dorpsclub van de kleinste kern met ruim 100 voetballende leden en ook afhankelijk van de subsidie. Grote verschillen dus.


Griffier Ina Schutte en voorzitter Co de Kloet.

Maria van Schaik en Sandra van Rijkom (PvdA)

De harmonisatie

Wijdemeren probeert al elf jaar te harmoniseren. In het kader van de harmonisering van de subsidies aan de buitensporten maakte wethouder Gert Zagt een concept-raadsvoorstel om de subsidies te harmoniseren. Nu veronderstelt harmoniseren dat je als gemeentebestuur de regelingen voor subsidie, onderhoud van de velden en andere zaken voor alle verenigingen gelijk kan trekken. Bij de één verlagen en bij de ander verhogen. Als er echter een gunstige overeenkomst is afgesloten voor 25 jaar met één van de vier verenigingen kan harmonsiseren slechts betekenen dat de andere verenigingen dezelfde gunstige voorwaarden krijgen. Meer subsidie dus.

Beperkte harmonisatie

Nu werd wethouder Zagt van financiën door de raad op pad gestuurd om te harmoniseren, maar dan zonder dat er een cent extra aan te pas zou komen. Onderhandelen met Loosdrecht hoefde niet. Daar lag een contract voor 25 jaar. Onderhandelen met Nederhorst evenmin. Ook daar was alles geregeld. Zodoende kon er alleen geharmoniseerd worden in de voormalige gemeente 's-Graveland tussen de ASV Ankeveen en de SV 's-Graveland.


De fractie WIJ.
Theo Andriessen en Ben Steenvoorden.

Links Felix Flameling (GL),
rechts Patricia Mossinkoff (D66)

Commissie Maatschappelijke Zaken

Ankeveen en 's-Graveland spraken gisteravond in bij de commissie MZ en rekenden voor dat hun clubs het loodje zouden leggen als het voorstel van wethouder Zagt aangenomen zou worden.

De commissie oordeelde nogal verdeeld over het voorstel. Ria Hennis van DB had wel vragen, maar gaf niet echt een oordeel. Theo Reijn (CDA) legde de vinger op de zere plek. Een kleine club kan niet gelijk gesubisidiëerd worden als een grote club. Loosdrecht en Nederhorst vallen sowieso buiten de harmonisering. Zijn conclusie: "Harmonisering kan niet. Er is maatwerk nodig." Ben Steenvoorden (WIJ) viel hem bij. Stan Poels (GL) vond dat het hele verhaal teveel gedreven werd door geld. Patricia Mossinkoff (D66) vindt harmoniseren belangrijk, al zag zij een onrechtvaardigheid. "Als het contract met Loosdrecht niet opengebroken wordt, dan zijn Ankeveen en 's-Graveland de dupe." Sandra van Rijkom (PvdA) was geschrokken van de cijfers die zij zag. "Dit is geen harmonisatie. Ik word hier verdrietig van." Liesbeth Siderius (Siderius) zag graag een harmonisatie tussen alle vier de voetbalclubs. Michiel van Balen (VVD): "Dit is geen harmonisatie. Bovendien met maar weinig verenigingen en dan ook nog alleen maar voetbal."


Maria van Schaik (PvdA)

Michiel van Balen (VVD)

U zegt het maar

Wethouder Gert Zagt verdedigde zich tegen de kritiek uit de commissie. Hij wees erop dat de raad hem met een onmogelijke opdracht op pad had gestuurd. Als er geharmoniseerd zou worden met Loosdrecht, dan zou dat de gemeente 95.000 euro meer kosten. Geld dat er niet is. "U als commissie moet het maar zeggen..." :aldus Zagt.

Concluderen is een kunst

Na een herhaling van zetten kwam het moment dat voorzitter Co de Kloet (DB) moest concluderen wat de commissie geadviseerd had aan het college. Dat leidde tot grote verwarring. Er was veel gezegd, maar een richting kon Co de Kloet daarin niet ontdekken. Maria van Schaik (PvdA) en Felix Flameling (GL) wezen hem erop dat er toch echt een advies gegeven moest worden over hoe om te gaan met dit voorstel.
Wethouder Gert Zagt wilde nog van de commissie weten of hij iets moest doen met de voorstellen die Koen Janmaat namens de SV 's-Graveland had gedaan.
De antwoorden kwamen niet. Co de Kloet stelde voor om het voorstel, nog net niet als hamerstuk, door te geleiden naar de raad.

Wordt vervolgd.

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief