WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Herstel Ankeveense Polder
Ankeveen, wo 12 januari 2011

Op 17 januari gaat Natuurmonumenten een deel van het dichtgegroeide moerasbos in de Stichts Ankeveensepolder verwijderen.

persbericht

Meer licht en ruimte in de polder

Op 17 januari gaat Natuurmonumenten verder met het herstel van de Ankeveense polders. Een deel van het dichtgegroeide moerasbos wordt weggehaald in de Stichts Ankeveensepolder. Hiermee verbetert de waterkwaliteit, kunnen er meer verschillende planten groeien en dieren overleven. Ook zien de wandelaars hier weer een open en gevarieerd landschap ontstaan.

De Ankeveense plassen zijn onderdeel van het Vechtplassengebied, een uniek laagveengebied tussen Utrecht en het IJmeer. Als er niets gebeurt, groeit het gebied helemaal dicht met elzenmoerasbomen en vertroebelt ook het water. Dat is slecht voor de aanwezige planten en dieren. Daarom moet Natuurmonumenten regelmatig ingrijpen om het gebied open te houden. In de eerste drie maanden van 2011 wordt moerasbos weggehaald en worden de oude petgaten open gegraven. Zo komt er meer licht en ruimte in het gebied, krijgen planten meer kans en komen er meer vogels op af.

In het deel van de Ankeveense polders ten noorden van de Stichtse kade is het herstel klaar. Hier zijn vorig jaar al purperreigers en roerdompen gesignaleerd. Regelmatig zie je ook de reeën weer het veld oversteken.

Goede waterkwaliteit is voor dit Vechtplassengebied van levensbelang voor de dieren en planten. Maar ook voor recreanten. Helder en schoon water kan beter bevriezen en levert zo veel schaatsplezier op.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
WWK
foto
NM/Petra Ket
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
regen
5 gr.
windkr. 4