WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Veelbelovend Plan
Loosdrecht, vr 4 februari 2011

Een persbericht van de gemeente!! In het bericht staat (in veel meer dan 140 tekens) wat er is overeengekomen m.b.t. de slibproblemen in Loosdrecht. Veel leesplezier.

Dossier Verdiepingenplan

persbericht

Verdiepingenplan gemeente “veelbelovend”

Bestuurlijk overleg op 3 februari tussen de provincie Noord-Holland, het waterschap AGV, het Plassenschap en de gemeente Wijdemeren heeft geleid tot overeenstemming over de denkrichting waarop de waterkwaliteit van de Loosdrechtse Plassen verbeterd moet worden. Deze denkrichting van de gemeente wordt zelfs veelbelovend genoemd.

Bal bij Wijdemeren

Het eerdere plan, om drie  veertien meter diepe putten te graven waarin het slib uit de plassen opgevangen wordt, is van de baan sinds, in november 2008, de Minister van VROM het bestemmingsplan van de provincie afkeurde. Op dat moment lag de bal bij de gemeente Wijdemeren. Het huidige college van burgemeester en wethouders van deze gemeente moest bij aantreden snel met een alternatieve en haalbare aanpak komen. Die aanpak lijkt nu vormgegeven en bestaat uit de volgende elementen.

  • Opruimen slib en bagger op de Eerste Plas;
  • Leegmaken van bestaande zandwinningsputten;
  • Vullen slibdepot op de Stille Plas;
  • Terugdringen van fosfaatbelasting van het water;
  • Terugdringen strijklengte door enkele eilanden uit te breiden;
  • Aanleggen van rietkragen op historische plaatsen;
  • Het verondiepen van vooroevers;
  • Verkleinen van oever- en bodemerosie;
  • Mogelijk gebruik van Loosdrechtse bagger voor de Mijndense polder.

Belangrijk bij deze plannen is dat werkzaamheden zoals baggeren, alleen in de winter plaatsvinden zodat er geen hinder ontstaat voor de recreatievaart. Verder zijn werk van werk maken en het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden van groot belang.

Sanctie weg

Provinciaal gedeputeerde van Milieu, Bart Heller, zegde toe Gedeputeerde Staten voor te stellen om de sanctie van circa € 2,2 ton die Wijdemeren boven het hoofd hing als er niet op tijd met een alternatief plan gekomen zou worden, in te trekken.

Uitwerking

Nu er overeenstemming is over de denkrichting over hoe de Loosdrechtse Plassen worden aangepakt, is afgesproken deze ambtelijk te laten uitwerken. Dat wil zeggen dat de plannen gedetailleerder moeten worden vormgegegeven en er moet worden uitgerekend wat de netto kosten ervan zijn. In april vindt opnieuw overleg plaats tussen de partijen.

Wethouder van Waveren is blij met dit resultaat vooral ook omdat hij een verbetering constateert in de relatie met AGV. Een goede relatie is essentieel om tot een gezamenlijk plan van aanpak te komen.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
10 gr.
windkr. 7