WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Voor Vaart in de Vaart!
's-Graveland, zo 5 september 2010

Bewoners van het Zuidereinde pleiten voor openstelling van de 's-Gravelandsevaart voor pleziervaart. Met hun eigen bootjes willen ze ook van huis weg kunnen varen.

ingezonden brief

Geef onze bootjes de Ruimte!

De oproep om in actie te komen tégen het openstellen van de ’s Gravelandsevaart voor kleine bootjes hebben wij met stijgende verbazing ontvangen.

Lijkt er voor de bewoners van het Noordereinde en het Zuidereinde op het gebied van wooncomfort eindelijk iets positiefs te gebeuren, gaan sommige buurtbewoners protesteren met buitengewoon discutabele argumenten, waarin bovenal voorbij wordt gegaan aan het belangrijkste punt:

Een open verbinding met het merengebied van Loosdrecht en de Vecht betekent voor alle bewoners aan de vaart dat waterreacreatie letterlijk achter het huis kan beginnen.

De tegenstanders proberen nu onrust te zaaien met teksten als:

’Door extra vaarverkeer in de vaart worden onze huizen ernstig beschadigd’. Een paar jaar geleden is de vaart met grof materiaal drastisch uitgediept en de huizen staan nog altijd overeind. En dan zouden de boeggolfjes van een paar pruttelende bootjes voor onherstelbare schade zorgen. Stuitende bangmakerij!

De andere argumenten die worden aangedragen zijn zo mogelijk nog ridiculer.

  • Openstelling zou betekenen dat wij worden overspoeld door gajes dat ons bekogelt met lege bierblikjes en alles wat los en vast zit achter onze huizen weg rooft. Hooligans te water, die trappelend klaarstaan om toe te slaan. Wie de moeite neemt om een kijkje te nemen bij sluisjes in de omgeving, krijgt toch een iets ander beeld: veelal gezinnen die een dagje uit zijn. Lieden die kwaad willen, kiezen niet voor een locatie tussen twee sluisjes, want daar is het lastig ontsnappen.
  • Openstelling zou ook het einde betekenen van de privacy achter de huizen. Wélke privacy? Volgens onze waarneming loopt er parallel met de vaart een openbare weg. Wij vinden een voorbijpruttelend bootje aanzienlijk minder storend dan een brullende vrachtwagen.

Kortom: De voordelen van een open vaarverbinding zijn volgens ons vele malen groter dan de nadelen. Om die reden doen wij een dringend beroep om deze tegenactie te steunen. Geef onze bootjes de ruimte!

Sabine en Bert Dijkstra. Zuidereinde 36
Engelien en Rick Gemser, Zuidereinde 50
Chantalle en Henco Bouwman, Zuidereinde 22

Reacties graag naar: j.dijkstra62 at kpnplanet.nl

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
21 gr.
windkr. 2