WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
De Groene Meren reageert
Hilversum, ma 18 oktober 2010

De Groene Meren verzet zich tegen de aanpassing van het bestemmingsplan Noord-Oost (de voormalige Tomin Kwekerij).

Op 13 oktober publiceerden wij over de procedure rond het bestemmingsplan bij de Raad van State. In dat stuk viel de naam van de vereniging De Groene Meren, die wij toen niet konden thuisbrengen. Hieronder staat de reactie van bestuurslid Koos de Vries van De Groene Meren.

ingezonden brief

Tegenstander in plaats van Belanghebbende

De Groene Meren (DGM) is een vereniging van eigenaren die zich richt op de leefbaarheid van de directe omgeving van de Willibrorduslaan.

In het kader van de bestemmingsplanherziening Loosdrecht landelijk gebied noordoost stond DGM nog maar één weg open en dat is procederen bij de Raad van State tegen de plannen die de gemeente Wijdemeren ingetekend had op het voormalige Tomin terrein gelegen aan de ’s-Gravelandsevaartweg in Loosdrecht tegenover de Intratuin. In dit plan ging het over het bouwen van 2 woningen en een volkstuinencomplex.

In 2000 besluit de Tomingroep haar vestiging op de locatie ’s-Gravelandseweg 9 te sluiten, de bedrijfsactiviteiten te beëindigen en het terrein te verkopen. Bij de verkoop was bekend dat het terrein buiten de rode contouren is gevestigd en daarom niet in aanmerking komt voor woningbouw.

De huidige eigenaren van het complex, tevens de eerste koper van dit terrein, hebben vervolgens een principeverzoek ingediend bij de gemeente Wijdemeren tot het bouwen van 4 vrijstaande boerderijwoningen. Het college besluit op 2 maart 2004 niet in te stemmen met een bestemmingswijziging ‘kwekerij’ naar ‘woonbebouwing’ om dit te kunnen realiseren.

De realisatie van een volkstuinencomplex zou noodzakelijk zijn om plaats te bieden aan de tuindersvereniging Trompzicht welke wegens herinrichting van “De Belt Kortenhoef”, ook wel bekend als plan Groenenwoud, gesloten werd. Dit terrein ligt aan de Emmaweg in Kortenhoef.

Als DGM de gemeente attendeert op het feit dat deze vereniging is opgeheven komen ze met het argument dat het niet gaat om deze vereniging, maar om de volkstuinen Overmeer Zuid in Nederhorst den Berg. Ook dit wordt niet nader onderzocht en al snel blijkt dat er nog 10.000 m² te huur te staat in de gemeente Nederhorst den Berg. Dus waarom dan vervangende ruimte aanbieden in Loosdrecht? Ook bij de Raad van State weet de gemeente dit niet te rechtvaardigen.

Vanaf het moment dat de gemeente Wijdemeren kwam met het nieuwe bestemmingsplan heeft de De Groene Meren geprobeerd om in gesprek te komen met de gemeente. Maar de vorige wethouder de heer Neef zag DGM als tegenstanders en niet als belanghebbende. DGM dacht er anders over. Misschien omdat het inwoners van Hilversum betreft dat DGM automatisch als tegenstander werd getypeerd.

Bij de Raad van State richtte het bezwaar zich tegen het aantal woningen, de plek en de inrichting van het terrein. Op de vraag aan de gemeente Wijdemeren waarom 2 waarom niet 1 of 3 woningen antwoordde de gemeente dat de projectontwikkelaar twee woningen vroeg dus drie stond niet ter discussie en 2 woningen vond de gemeente planologisch aanvaardbaar. Op geen enkele manier wist de gemeente te onderbouwen of er wel twee woningen als compensatie voor de kosten nodig waren om het plan te realiseren.
 Alle informatie die gevraagd werd aan de gemeente werd alleen verkregen als er een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur gedaan werd. DGM was niet op voorhand tegen het bouwen maar wel het bouwen op deze plek. Waarom niet op de plaats waar de kassen stonden en waarom de volkstuinen.

De Raad van State zal eind november begin december uitspraak doen. We zullen dan opnieuw in gesprek moeten gaan met de gemeente Wijdemeren. Laten we hopen dat het dan als belanghebbende is en niet meer als tegenstander.
De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
12 gr.
windkr. 3