WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
DB: Sliertje Witte Rook
Wijdemeren, do 25 maart 2010

Op zestien maart maakte DorpsBelangen bekend dat men ging spreken met de VVD en D66. In de krant waait vandaag een sliertje witte rook over.


DB onderhandelaar Gert Zagt.

De bibliotheek is veilig

In de krant van vandaag licht lijsttrekker Gert Zagt (DB) een tipje op van de sluier over de coalitiebesprekingen met de VVD en D66. Eén ding lijkt zeker. De biliotheek in Loosdrecht blijft open en krijgt alle kansen van twee van de drie beoogde coalitiepartners. De VVD was en is er een voorstander van om te bezuinigen op de bibliotheek, zeker in deze moeilijke periode van komende bezuinigingen door het rijk en de onder curatele stelling door de provincie. DB en D66 hebben zich echter tijdens de campagne zo nadrukkelijk geprofileerd als beschermengel van de bibliotheek in Loosdrecht, dat het ondenkbaar lijkt dat deze beide partijen ook maar een druppel water in de biebwijn zullen doen.

Wijdemeren achter Horstermeer


Martin Vuyk, VVD fractielid en Horstermeerder.

In de krant herbevestigt Gert Zagt (DB) dit standpunt. Hij zegt: "De bibliotheek is een hot item en dat gaan we niet weggeven." Op van alles kunnen volgens hem concessies gedaan worden, maar niet op de bibliotheek in Loosdrecht. Over de toekomst van de Horstermeer zijn alle drie de partijen het eens. Wijdemeren zal niets doen wat de bewoners van de Horstermeer niet zint. Nu is dat niets nieuws, want ook de oude raad sprak zich al unaniem in deze zin uit. Met betrekking tot de VVD komt daar als accent bij dat Martin Vuyk, die al vele jaren actie voert voor de Horstermeer, is toegetreden tot de driemans fractie.

Geen OZB explosie

Wat ongetwijfeld zwaar zal wegen in de coalitiebesprekingen, maar waarover nog geen uitspraken worden gedaan, behalve dat het lastig is, zijn de bezuinigingen van het rijk die Wijdemeren nog meer in de financiële problemen kunnen brengen als er geen zeer strikt beleid op gevoerd wordt. DB verklaarde eerder "een OZB explosie" te willen voorkomen, hetgeen betekent dat er elders bezuinigd en bespaard moet worden.

bron
G&E
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
18 gr.
windkr. 4