WIJDEMEERSE WEBKRANT
Reconstructie Loodijk
Ankeveen, vr 2 oktober 2009

Na een lange periode van radiostilte meldt de provincie zich weer over de reconstructie van de Loodijk (N236) bij Ankeveen. Op 8 oktober hoort u meer.

Lees ook:

Minister Dekker geeft aftrap 23-1-2006
Dorpsbezoek Ankeveen 24-9-2006
Reconstructie N236 te Duur 8-12-2006
28052007 Open brief aan Politiek
09082007 N236: Stand van Zaken

persbericht

Informatieavond over faunapassages bij Ankeveen

De provincie Noord-Holland bereidt de aanleg van twee faunapassages onder de provinciale weg N236 voor.

Op 8 oktober organiseert de provincie in Hotel & Partycentrum De Drie Dorpen in Ankeveen hierover een informatieavond. Op deze avond zal de provincie het ontwerp en de te volgen procedure voor de noodzakelijke wijzing van het bestemmingsplan toelichten.

Met de aanleg van deze faunapassages worden de natuurgebieden Naardermeer en Ankeveense plassen ecologisch met elkaar verbonden. Tegelijk met de aanleg van de faunapassages wordt een deel van 2 kilometer van de N236 nabij Ankeveen (tussen hectometerpalen 11.0 en 13.2) veiliger ingericht. Het gaat dan o.a. om het vervangen van het kruispunt met Hollandsend door een rotonde. Tijdens de informatieavond kunnen belangstellenden ontwerptekeningen van de nieuwe situatie bekijken. Ook zal de provincie informatie verstrekken over de verdere voorbereidingen en de planning.

Aanpassen bestemmingsplannen

Voor de aanleg van dit project is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. De provincie start hiervoor de procedure voor een provinciaal inpassingsplan. Op de informatieavond wordt deze procedure nader toegelicht.
Naar verwachting zullen de werkzaamheden na de zomer van 2010 starten

8 oktober informatieavond

De informatieavond is op donderdag 8 oktober 2009 in Hotel & Partycentrum ‘De Drie Dorpen’, Cannenburgerweg 51, 1244 RG in Ankeveen. De zaal is open om 18.30 uur, de avond start om 19.00 uur en is om 21.30 uur afgelopen.

Herinrichting totale N236

De provincie heeft plannen om de hele N236 veiliger in te richten. De plannen hiervoor zijn nog niet zo ver gevorderd als van het hierboven genoemde gedeelte van 2 kilometer (tussen hectometerpaal 11.0 en 13.2).

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
14 gr.
windkr. 2