WIJDEMEERSE WEBKRANT
Reconstructie N236 te Duur
Ankeveen, vr 8 december 2006

In januari werd minister Dekker uitgenodigd om in Ankeveen de aftrap te geven voor reconstructie van de Loodijk. Die blijkt nu te duur.

Op 23 januari van dit jaar werd een feestje gevierd bij De Molen aan de Loodijk in Ankeveen. Toenmalig minister Sybilla Dekker van VROM was naar die plek gekomen om de feestelijke aftrap te geven voor de reconstructie van de Loodijk (N236) in 2007. Met de reconstructie zou de weg op palen gezet worden om het wild de kans te geven van en naar het Ankeveense poldergebied te trekken vanuit het Naardermeer. Ofwel een faunapassage in het kader van de Ecologische hoofdstructuur in vaktermen. Dat zijn plannen om alle natuurgebieden met passages met elkaar te verbinden om zo het wild de ruimte te geven.


Minister Sybilla Dekker op 23 januari van dit jaar. Het spandoek "100 jaar later" lijkt model te staan voor de uitvoering van het project.

De minister onthulde een groot bord dat daar nu al een jaar staat. Op het bord kondigt de provincie aan dat komend jaar de klus geklaard zal worden. Het benodigde geld zou moeten komen van het rijk, de provincie en Natuurmonumenten. In totaal twaalf miljoen euro.

Te weinig begroot

Vandaag schrijft Simone Stevens een stuk in de G&E over het project. De provincie had vijf van de twaalf miljoen euro uitgetrokken voor de reconstructie. In de G&E staat vandaag dat men het nog even nagerekend heeft en tot de conclusie is gekomen dat er onvoldoende geld is voor de operatie. Daarmee is het project voorlopig weer even uitgesteld.


Gedeputeerde Patrick Poelmann (D66)

Gisteren overlegden gedeputeerde Patrick Poelmann en burgemeester Don Bijl van Wijdemeren over het project. Er werden vijf andere varianten besproken, die allen ook te duur zijn. Dat betekent dat de provincie een aanvullend budget beschikbaar moet stellen om het project toch te realiseren. Patrick Poelmann (D66) wil proberen om dat budget nog voor de verkiezingen van provinciale staten in maart door de staten goedgekeurd te krijgen.

In de nieuwe varianten wordt de gevaarlijke bocht bij de molen Hollandia aangepast en komt er een nieuwe aansluiting op de drukke weg door middel van een parallelweg. Nu ligt die aansluiting precies in het midden van de scherpe bocht.

Update 9-12-2006, 12.00: Burgemeester Don Bijl verklaart in de G&E op 9 december dat het project ook belangrijk is voor Ankeveen, omdat de Loodijk verlegd wordt naar het Noorden, verder af van het dorp. Het nieuwe plan gaat niet 12, zoals oorspronkelijk gedacht, maar 15 miljoen euro kosten. Men is op zoek naar die 3 miljoen euro.

Verbazingwekkend


Wethouder Wim Neef tijdens de dorpsavond in Ankeveen: "Wij weten niets van de plannen die de provincie maakt, maar wij zullen gebruik maken van alle middelen die wij hebben."

Deze ontwikkeling is verbazingwekkend. De plannen voor de reconstructie zijn al ruim tien jaar oud. Keer op keer verschenen er plannen en schetsen in de media. Met het uitnodigen van de minister en het plaatsen van het bord leken de plannen eindelijk goed doortimmerd en de beschikbaarheid van het geld voor elkaar. Het wekt dan ook verbazing dat nu blijkt dat ten tijde van de onthulling van het bord de kosten van het project kennelijk niet goed berekend waren. Om nog maar te zwijgen van de heftige discussies die tijdens het dorpsbezoek op 28 september aan Ankeveen ontstonden over de weigering van de provincie om inzicht te geven in de plannen en de kordate houding van B&W om met bestemmingsplannen de regie in handen te houden.

(Alsof je de Koningin vraagt om de eerste steen van je nieuwe huis te komen leggen, terwijl de hele buurt te hoop loopt tegen de bouw van je nieuwe huis. Pas daarna ga je naar de bank om tot de ontdekking te komen dat je onvoldoende hypotheek krijgt en het huis voorlopig niet kunt bouwen. red. WWK.)

bron
G&E
fotos
D. van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief