WIJDEMEERSE WEBKRANT
Horstermeerprotest
Horstermeer, wo 4 maart 2009

Vanavond trok een bonte stoet van tractoren, shovels en andere voertuigen toeterend, versierd met vlaggen naar het gemeentehuis om te protesteren tegen de provincie.

Update 5-3-2009, 12.57: Bijgewerkt met foto's van de bewonersvereniging en gegevens van de bewonersvereniging.

Over het protest

  • 3km lange stoet naar het gemeentehuis!
  • 80 voertuigen die meereden; van Mack tot fraaie shovel!
  • 200 mensen en 1 koe vanavond op het gemeentehuis!
  • 300 wapperende vlaggen in de polder!
  • 669 handtekeningen van bewoners, boeren en ondernemers opgehaald!

Er vond een informeel overleg plaats tussen de Horstermeerbewoners en de commissie Ruimte en Economie. Zo informeel, dat Herman Stuijver in eerste instantie de toegang geweigerd werd. Na interventie van de raadsgriffier kwam dat alsnog goed.

Rol van de gemeente

In de commissie werd later nagepraat over de rol van de gemeente in de protesten van de Horstermeerders. René Voigt (DBW) kaartte aan wat het college en de raad nu moesten doen. Hij had wethouder Nelleke Schenkkan horen zeggen: "U moet het zelf doen." Zijn vraag was of het gemeentebestuur niet ook een rol te spelen had in de protesten en naar Haarlem moest gaan om zich daar uit te spreken. Hij maakte een vergelijking met het verdiepingenplan, waar het college de kar trok. "Waarom nu niet?"

Burgemeester Don Bijl antwoordde met enige aarzeling, omdat de Horstermeer in de portefeuille van wethouder Nelleke Schenkkan (GL) zit, die niet meer aanwezig was. Hij vond dat het verdiepingenplan en de Horstermeerkwestie niet te vergelijken waren. In het eerste geval was de gemeente partij, in het tweede niet. Hij zegde wel toe om binnen het college te spreken over een eventuele standpuntbepaling.

Kees Bosdijk (PvdA) was snel klaar met de vraag van Voigt. "Wij hebben ons altijd een voorstander van de 3D aanpak betoond. Hoe vaak moet ik dat nu nog zeggen? De bal ligt bij het college. Het college moet naar Haarlem gaan."

Jaap van Waveren (DBL) gaf aan dat het conflict in het geval van het verdiepingenplan gaat over dezelfde partijen als in het geval van de Horstermeer (Waterschap, Provincie, Natuurmonumenten). Hij vond het logisch dat raad en college ook hier een standpunt innnemen.

Joep Frijdal (VVD) sloot zich hierbij aan. Hij deed een beroep Op Kees Bosdijk (PvdA) om ook, net als de VVD, contact op te nemen met de partijgenoten in Haarlem. Ook vindt hij dat raadsfracties naar Haarlem moeten gaan om in te spreken en provinciale staten te overtuigen van het plan Weide Meren.

Dossier Horstermeer

bron
WWK
foto
b.ver. Hrstmr.
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
7 gr.
windkr. 2