WIJDEMEERSE WEBKRANT
Pleidooi voor Dorpsplein
Wijdemeren, wo 7 januari 2009

Ties Hagen sprak vanavond in bij de commissie ruimte en economie om het burgerinitiatief voor het dorpsplein Kortenhoef te verdedigen.


Het comité Dorpsplein Kortenhoef in warmere tijden.
Ties Hagen, Bob Colijn en Freek Visser.

ingezonden bericht

Burgerinitiatief Dorpsplein Kortenhoef

Voorzitter, dames en heren.

Het zal u niet verbazen dat het comité oprichting dorpsplein Kortenhoef vanavond hier aanwezig is.

Het comité is zwaar teleurgesteld in het college over de opstelling bij dit onderwerp. Het college is met zwaar geschut gekomen om het af te wijzen en door te schuiven naar de  volgende verkiezingen.

Enerzijds zijn er bezwaren gekomen van inhoudelijke aard en anderzijds de financiële overwegingen waar deze raad mee kampt.

Als het goed is bent u ook zwaar teleurgesteld. Op 27 maart van het vorige jaar spraken alle fracties nog uit dat het een uitstekend initiatief is. U wist toen toch ook al dat het geld zou kosten? Maar met die steun in de rug konden wij aan de slag.

Het werk hebben wij gedaan in overleg met de directie van BTZ. Zij hebben het plan verder uitgewerkt en een offerte bijgevoegd die er naar ons oordeel goed uitziet.

De muziektent die ook onderdeel van het plan uitmaakt hebben wij niet in het plan opgenomen omdat we willen proberen daar sponsoren voor te vinden. Zover zijn we nog niet omdat eerst het plan geaccepteerd moet worden. Wel hebben wij met de directie van Inovum overeenstemming over een zodanige inrichting van het nieuwe Veenstate dat het restaurantgedeelte gaat grenzen aan de gesitueerde muziektent. Dat is een prima voorziening voor de bewoners van Veenstate.

Dan willen wij nu graag inhoudelijk commentaar geven op het collegevoorstel.

 1. Er wordt gesproken over de grote waardering voor het initiatief terwijl het vervolgens duidelijk wordt afgewezen. In de provinciale staten van Gelderland is een discussie aan de gang over burgerinitiatieven. Tot nu toe waren er drie initiatieven behandeld die allemaal zijn afgewezen. De VVD fractie in die provincie stelt nu voor om het burgerinitiatief maar af te schaffen omdat het toch geen zin heeft. Gaan wij in Wijdemeren diezelfde kant op?
   
 2. Het plan verbreekt het huidige beeld maar je krijgt er wel iets moois en nuttigs voor terug.
   
 3. De omgeving zal misschien een klein beetje hinder ondervinden van het plein maar er staan ook grote voordelen tegenover. Denk hierbij aan het verplaatsen van de kermis in noordelijke richting zodat de bewoners van de van Heumenhof hier minder last van zullen ondervinden.
   
 4. Wij hebben daadwerkelijk gekeken naar andere locaties in het centrum van Kortenhoef. Wij hebben die niet kunnen vinden. Een mogelijke optie zou kunnen zijn het terrein achter de brandweerkazerne maar wij vinden dat wij het bewoners niet kunnen aandoen om het daar te situeren. Dat zou kunnen leiden tot procedures en dat vinden wij niet wenselijk.
   
 5. Wat ons heeft gestoord is, is de opmerking van het college bij de kanttekeningen onder punt 2.1. Daar wordt de vraag opgeroepen of dit wel alle kosten zijn  Één telefoontje naar één van  de comitéleden was voldoende geweest om dat antwoord te krijgen. Dat zou een klantvriendelijke behandeling zijn geweest maar nu wordt het zelfs als argument gebruikt om het af te wijzen.
   
 6. Dan de financiële consequenties. Dat is het probleem van de gehele gemeenteraad. Bij deze begroting is het inderdaad niet mogelijk maar u moet in opdracht van de provincie een meerjarenbegroting opstellen voor de komende jaren en dan kunt er rekening mee houden dat dit initiatief is ingediend waar u allen op 27 maart van vorig jaar zo enthousiast over was. Dat enthousiasme kan toch niet in tien maanden verdwenen zijn? Voor alle duidelijkheid willen wij aangeven dat deze investering een jaarlijkse last oplevert van € 8800.-. Er van uitgaande dat er 9000 OZB eenheden zijn dat komt dat neer op een jaarlijkse last van degenen die OZB betalen van nog geen 1 euro. Dat kan toch niet teveel gevraagd zijn. Nog één keer € 1.-. per jaar..
   
 7. Als er helemaal geen geld meer mag worden uitgegeven schaf dan ook maar het burgerinitiatief af. Dan wekt u ook geen verwachting bij ondertekenaars. Dat waren er bij ons meer dan 800.
   
 8. Het presidium heeft besloten dat voor dit agendapunt 20 minuten mag worden uitgetrokken daarom stoppen we nu maar anders gaan we over onze tijd heen.

Tot slot.

Wij vragen u concreet om bij de opstelling van de begroting hiervoor het gevraagde bedrag beschikbaar te stellen en het initiatief niet door te schuiven naar de college onderhandelingen in 2010.

Ties Hagen
Voorzitter burgerinitiatief dorpsplein Kortenhoef

bron
ing. bericht
foto
H. Stuijver
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
0 gr.
windkr. 2