WIJDEMEERSE WEBKRANT
Dorpsavond Ankeveen
Ankeveen, do 12 februari 2009

Vanavond werd in het Wapen van Ankeveen de dorpsavond gehouden. Er kwam veel kritiek op de communicatie van de gemeente naar de burger.

De zaal klaagde over het gebrek aan communicatie over het bouwplan aan de Arnoud Voetlaan, over het versimpelen van een speelplaats en over de aanleg van parkeerplaatsen op het Stichts End en over komborden. Op zeker moment werd de stemming zelfs een beetje grimmig toen een aanwezige het college op luide toon aansprak op het doen van toezeggingen, maar daar niet meer over te communiceren. Dat was een beetje het leitmotiv van deze avond. De collegeleden beloofden beterschap.

Burgemeester Don Bijl opende de avond. De nieuwe VVD-wethouder Gerard Abrahamse stelde zich voor, waarna wethouder Betske van Henten toelichting gaf op de bouwplannen aan de Arnoud Voetlaan.

Arnoud Voetlaan

Er zijn daar 12 appartementen, 10 2-onder-1 kapwoningen en 2 vrijstaande woningen geprojecteerd. Als er geen bezwaren komen zal de bouw starten aan het eind van dit jaar. Wethouder Lia Moote verklaarde met trots dat de appartementen maximaal € 250.000 gaan kosten.


Marc Degekamp is niet tevreden over de communicatie rond de Arnoud Voetlaan.

Uit de zaal kwamen reacties. Marc Degekamp, een omwonende verklaarde dat in de aanloop naar het project veel en goed overleg was geweest met resultaten. Tot april 2008. Daarna had hij regelmatig contact gezocht met de projectleider over de voortgang. Uit die contacten kwam tot vorige week dat er geen voortgang te melden was. Hij was dan ook verbaasd om nu te horen dat binnenkort een contract met de projectontwikkelaar getekend zal worden en de bouw eind dit jaar zal starten. Andere omwonenden vielen hem bij. Eén omwonende stelde al vast een gang naar de Raad van State in het vooruitzicht omdat hij de natuur wil behouden. De wethouder bevestigde dat de ontwikkelingen zeer recent hebben plaatsgevonden. Voorts stelde zij op korte termijn een overleg met de omwonenden in het vooruitzicht.


Betske van Henten ontraadt de gang naar de Raad van State.

Parkeerplaatsen

Op het Stichts End zijn onlangs nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Die parkeerplaatsen werden door bewoners gevraagd om het verkeer af te remmen. Er is vooraf overleg geweest waarbij door de bewoners werd aangegeven dat sommige parkeerplaatsen op een andere plek moesten komen, zoals bij Het Wapen van Ankeveen waar geladen en gelost wordt. Dat werd afgesproken. Bij de uitvoering bleek dat deze afspraken niet waren doorgekomen. De parkeerplaatsen werden aangelegd volgens tekening, waardoor Ankeveen volledig gestremd is als er geladen en gelost wordt.


In de zaal circa vijftig Ankeveners.

Kombord

Ex-wethouder Jaap Beemsterboer vroeg een jaar geleden of er een bord kan komen op de Herenweg dat aangeeft dat de kern Ankeveen verderop ligt. Veel mensen die naar Ankeveen komen denken dat zij daar het dorp weer uit rijden en keren om. De wethouder antwoordde dat er geen oplossing voor dat probleem is, waarop Beemsterboer voorstelde om een bord toe te voegen waarop staat dat de kern een halve kilometer verderop ligt.

Procedure

Op 6 juni vroeg Jan van Dongen of de bocht naar de kruising van de Middenweg en de Herenweg 60km in plaats van 80 km kan worden, omdat er regelmatig een auto uit de bocht vliegt en in zijn tuin belandt. Hij kreeg nooit een antwoord en klaagde over de procedure.

Speeltuin

Tiny Beemsterboer stelde een vraag over een speeltuin bij de Lokinschool. Er staan zeven speeltoestellen. Die gaan weg en er worden er vijf teruggeplaatst conform het raadsbesluit van 1 juni 2007. Haar vraag leidde tot heftige reacties in de zaal. De speelplaats is DE SPEELPLAATS van Ankeveen. Wethouder Lia Moote hield vast aan de afgesproken vijf speeltoestellen. Toen de emoties hoog opliepen trad Theo Reijn, de fractievoorzitter van het CDA naar voren. Hij stelde voor om het getal vijf flexibel te hanteren. waarna de wethouder min of meer mee ging. Uit de zaal kwam het voorstel om geld in te zamelen.

Papierbak

's Middags was het college bij De Vriendschapskring geweest. Die vereniging haalt oud papier op met de blauwe bakken. Er zijn daar signalen binnen gekomen dat de bak te klein is. Een stemming in de zaal gaf aan dat de bak groot genoeg is. Jaap Beemsterboer kwam met het ei van Columbus. Hij had een tweede bak aangevraagd en gekregen. Een eyeopener voor de zaal.

bron
WWK
foto
Rik Jungmann
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
2 gr.
windkr. 2