WIJDEMEERSE WEBKRANT
AGV vergadering Verdiepingen
Nederhorst den Berg , do 16 oktober 2008

Op 30 oktober houdt het Waterschap (AGV) een extra vergadering over het verdiepingenplan Loosdrechtse Plassen. Ton Vendrig (WSP) roept iedereen op om te reageren.

Dossier Verdiepingenplan

ingezonden bericht

Lijst 3: Waterschapspartij (WSP) voor de watersporter, -recreant,  schaatser,
bewoner van water

Geachte belangstellende,

Het algemeen bestuur van AGV heeft besloten om een extra bestuursvergadering te wijden uitsluitend en alleen aan het verdiepingenplan Loosdrechtse plassen. Deze zal plaats vinden 30 oktober in het gebouw van Waternet in Amsterdam. Deze discussie is een gevolg van de twijfels omtrent de financiele en bestuurlijke haalbaarheid. Uitgangspunt voor de discussie is de door mij opgestelde nota.  (AGV AB 2 cie Loosdrecht verdiepingenplan')

Hierbij zal antwoord gegeven moeten worden op de vele vragen die zijn
geformuleerd en voorts zal een overzicht van kosten en baten gegeven moeten
gaan worden.  De vergadering zal zijn 30 oktober a.s. op het kantoor van AGV Korte Ouderkerkerdijk 7 te Amsterdam. Deze bijeenkomst is openbaar dus iedereen mag aanwezig zijn en misschien een vraag stellen. Om 20..00 is er een
hamerstuk over Kader Richtlijn Water, waarna dit onderwerp hiervan los zal
worden behandeld.

Er is niet gekozen voor de mogelijkheid om in te spreken??, maar wel is er
de mogelijkheid voor de ingezetenen van het gebied van AGV om  hun gedachten  kenbaar te maken aan het bestuur. De brieven moeten dan gericht worden aan de leden van het Algemeen Bestuur inzake de thema avond van 30 oktober verdiepingenplan Loosdrecht. Als zij in email gezonden worden aan info at recreatiewonenwater.nl, zullen ze door ons ook worden doorgezonden aan de andere AB Leden.

Adresgegevens

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

Bezoekadres

AGV Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam

Hierbij zend ik u de stukken betreffende het verdiepingenplan Loosdrechtse
plassen zoals deze aan alle leden van het Algemeen Bestuur van het
hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht zijn doorgestuurd.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Ton Vendrig
Nederhorst den Berg

We nemen deel aan de verkiezingen:  lijst 3

Op de website www.recreatiewonenwater.nl zijn alle kandidaten te vinden.
Voorts hebben we hier onze uitgangspunten kenbaar gemaakt.

bron
ing. bericht
foto
---
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
12 gr.
windkr. 4