WIJDEMEERSE WEBKRANT
Wijdemeren en Loenen blij
Loosdrecht, di 4 november 2008

Zoals wij al meldden geeft minister Cramer geen goedkeuring aan de bestemmingsplanwijziging voor het verdiepingenplan. Wijdemeren is blij.

Feest in de gemeentehuizen van Wijdemeren en Loenen. Somberheid in Haarlem, bij de provincie en bij het Hoogheemraadschap AGV in Ouderkerk. Dat zal het gevolg zijn van het besluit van minister Cramer om "haar goedkeuring te onthouden aan de wijziging van het bestemmingsplan".

Het is nog niet duidelijk of dit het einde is van de jarenlange strijd. Het besluit van de minister biedt ruimte voor partijen om in beroep te gaan bij de Raad van State. Of zij dat zullen doen is de vraag.

Het complete besluit van de minister vindt u hier.

Dossier Verdiepingenplan

(Over AGV gesproken, Webwereld schrijft dat de waterschappen geen Plan B hebben indien de kort geding rechter besluit dat het stemgeheim onvoldoende beveiligd is. In dat geval worden de verkiezingen derhalve vertraagd. red. WWK.)

persbericht

Geen goedkeuring voor verdiepingenplan

Minister Cramer van VROM heeft haar goedkeuring onthouden aan het bestemmingsplan 'Waterkwaliteitsverbetering Loosdrechtse plassen' van de provincie Noord-Holland. Het vaststellen van dit plan is nodig om, tegen de zin van de gemeente Wijdemeren, verdiepingen in de Loosdrechtse Plassen aan te leggen.  

De minister heeft om verschillende redenen haar goedkeuring onthouden. In de voorschriften van het bestemmingplan staat bijvoorbeeld dat de verdiepingen ook bedoeld zijn om bagger uit jachthavens en vaarroutes te bergen. De minister constateert dat de milieugevolgen van het storten van bagger in de verdiepingen niet zijn onderzocht. Ook vindt de minister het bestemmingsplan als het gaat om de ligging en de omvang van de verdiepingen op dit moment onvoldoende onderbouwd. Tevens concludeert zij dat de financiële uitvoerbaarheid ontoereikend is aangetoond. Aangezien ook de gemeente Loenen en de provincie Utrecht iedere medewerking aan het plan weigeren, acht de minister het plan niet realiseerbaar. De minister constateert ook dat de Loosdrechtse Plassen per definitie troebele veenplassen zijn en dat er geen wettelijke plicht bestaat om het doorzicht van het water op meer dan één meter te leggen.

Zoeken naar oplossing

Het college heeft met instemming kennis genomen van het besluit van de minister. Het college hoopt dat dit aanleiding is om met de partijen om de tafel te gaan zitten en te zoeken naar een aanvaardbare oplossing in het belang van de Loosdrechtse Plassen. Het oplossen van de baggerproblematiek heeft hierbij prioriteit.

Het verdiepingenplan

De provincie Noord-Holland en Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) willen dat het water van de Loosdrechtse Plassen helderder wordt. Om dat te bereiken zouden er drie grote gaten in de plassen moeten komen waarin het slib kan zakken. Ook de gemeente wil zich inzetten voor het verbeteren van de waterkwaliteit van de Loosdrechtse Plassen, maar vindt het verdiepingenplan hiervoor niet de juiste aanpak. Om het verdiepingenplan mogelijk te maken was goedkeuring van de minister voor het bestemmingsplan 'Waterkwaliteitsverbetering Loosdrechtse plassen' nodig, dat is opgesteld door de provincie Noord-Holland.

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
mist
9 gr.
windkr. 2