WIJDEMEERSE WEBKRANT
Buijs: Stemmen is verplicht
Loosdrecht, di 18 maart 2008

Ruud Buijs (VVD) stelt dat hij bij de behandeling van een agendapunt en de stemming daarover, aanwezig moet zijn.

ingezonden brief

De melding dat ik maar moet weg gaan bij stemming , is niet mogelijk dus ik bleef zitten we moeten ja of nee zeggen op een voorstel zo als u weet.

Ik verzoek u ook naar mijn beantwoording te kijken in 2000 en 2001
dan heeft u een beter beeld waarom.

gr ruud buijs VVD
Loosdrecht

Naschrift redactie:

Er zijn de redactie zo, uit het hoofd, drie voorbeelden bekend van raadsleden die zich even terugtrokken uit een raadsvergadering om verschillende redenen.

1) Bij de behandeling van en stemming de situatie rond Jachthaven De Krakeelakker nam DBW- raadslid Henk de Kloet in de raad van Wijdemeren altijd plaats op de publieke tribune. Hij was mede-eigenaar van de jachthaven en had daarom een zakelijk belang bij de uitkomst van de stemming. Door even terug te treden voorkwam hij belangenverstrengeling.

2) Bij de behandeling van de subsidie voor het Oranjecomité Ankeveen trad de voorzitter van dat comité, Wim Reijmerink, die in 's-Graveland raadslid was voor Algemeen Belang, ieder jaar even terug bij de behandeling van dat onderwerp.

3) Bij de stemming over subsidie aan jeugdwerk in 's-Graveland verdween fractievoorzitter Wim Hafkamp even naar de naastgelegen ruimte. Hij was het (als enige binnen zijn fractie) oneens met het voorstel van het college waarvan zijn fractie deel uitmaakte en voorkwam zo problemen binnen de coalitie.

Het laatstgenoemde voorbeeld lijkt sterk op de situatie waarin Ruud Buijs zich afgelopen donderdag bevond.

Wat niet kan is blanco stemmen, terwijl een raadslid wel deelneemt aan de beraadslagingen. Dan moet er gestemd moet worden, zoals Ruud Buijs terecht stelt.

Mocht er van de zijde van de voorzitter van de raad of de raadsgriffier een andere zienswijze op de voorliggende vraag bestaan, dan vernemen wij die graag.

De beantwoordingen uit 2000 en 2001 (voor de herindeling) staan niet in ons archief. Wij hebben die daardoor niet paraat.

Red. WWK

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig, buien
6 gr.
windkr. 4