WIJDEMEERSE WEBKRANT
Aquarel Persleiding
Loenen, ma 17 maart 2008

Ton Fransen antwoordt Wim van Oudheusden. In de Milieu Effect Rapportage (MER) staat een sfeervolle aquarel met een bovengrondse persleiding.

Wim van Oudheusden citeert dijkgraaf Johan de Bondt. "De persleiding gaat in Loenen ondergronds." Ton Fransen vindt in de MER een aquarel van een bovengrondse persleiding met een niets aan duidelijkheid te wensen overlatend onderschrift van een bovengrondse persleiding.

Dat roept de volgende vragen op:

  1. Dijkgraaf De Bondt werd verkeerd geciteerd in de Gooi en Eemlander?
  2. Dijkgraaf De Bondt denkt dat de persleiding ondergronds gaat, terwijl hij bovengronds geprojecteerd is?
  3. Wim van Oudheusden heeft de Gooi en Eemlander niet goed gelezen en citeert dijkgraaf Johan de Bondt verkeerd?
  4. De plannen zijn gewijzigd?
  5. Ton Fransen is artistiek begaafd en heeft razendsnel een prachtige aquarel met onderschrift gemaakt?

De laatste mogelijkheid lijkt ons het meest onwaarschijnlijk. Het antwoord moet dan 1, 2, 3 of 4 zijn. Wie het weet mag het zeggen.

Dossier Verdiepingen

ingezonden brief

Over belazeren gesproken

Geachte heer van Opheusden,

Met verwijzing naar Uw opmerking over suggestief gedrag, zou ik gaarne Uw commentaar vernemen op bijgevoegde aquarel, onderdeel van de de MER deel 3 "Onderbouwing". (Aangezien mijn scanner niet de gehele tekst kan lezen voeg ik deze er als tekst separaat bij.)


"Quote" Impressie persleiding bij kruising N204.
Ter hoogte van Nieuwersluis kruist de persleiding de provinciale weg N204. De leiding vormt hier tijdens het gebruik een gebiedvreemd element, dat een groot contrast vormt met het groene karakter nabij het cultuurhistorisch waarde volle landgoed Vreedenhoff. Voor weggebruikers op de N 204 is de leiding goed zichtbaar . "Unquote"

Aangezien ik zonder meer aanneem dat U een zeer geoccupeerd politicus bent neem ik de vrijheid Uw beantwoording te vereenvoudigen door U te vragen een kruisje te zetten bij de volgende mogelijkheden .

  1. U (ik dus) heeft de aquarel zelf gemaakt, en gebruikt deze voor ongenuanceerde berichtgeving
  2. De aquarel heeft geen betrekking op de situatie bij Nieuwersluis maar betreft een ander project.
  3. Ik heb geen gelegenheid gehad om mij echt in de materie te verdiepen.
  4. Sorry, ik vraag U mijn commentaar als niet geschreven te beschouwen.

Vriendelijke groet,

Ton Fransen
Loenen

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
7 gr.
windkr. 3