WIJDEMEERSE WEBKRANT
Kanttekeningen bij aftreden
Wijdemeren, do 1 mei 2008

Wim Kozijn, oud-burgemeester van 's-Graveland, reageert op het aftreden van wethouder Wim Neef.

ingezonden brief
30 april 2008

Wat zo mooi begon

Vanaf morgen zit Wim Neef thuis .Ziek en ongetwijfeld teleurgesteld. Enige illusies armer.

Hij had al aangekondigd per 1 juli te vertrekken, maar twijfel aan zijn integriteit deed hem besluiten onmiddellijk op te stappen .Ziek is ziek. Als het lijf niet meer meewerkt, moet je stoppen. Maar ieder mens is een eenheid van lichaam en geest. Wat de geest te verwerken krijgt mist zijn uitwerking op het lichaam niet. Ik weet niet wat Wim Neef mankeert maar kan me niet aan de indruk onttrekken dat zijn ervaringen met het wethouderschap van Wijdemeren ongetwijfeld van invloed zijn geweest op zijn huidige fysieke en psychische situatie. Hoe heeft het zover kunnen komen?

Hoe mooi het begon

In de jaren negentig van de vorige eeuw kwamen wekelijks op zaterdagochtend de actieve CDA-ers bijeen in het kantoortje van de garage van Wim Neef. Daar werden de actuele politiek besproken en de plannen gemaakt. Het was als een vriendenclub. Gerard Torsing was er en Piet van Enk en Douwe van Essen en Jan van Corteveen en Jan van den Broeck om maar een paar hoofdrolspelers te noemen We weten hoe het is afgelopen. Gerard Torsing dook twee jaar geleden plotseling als een spook uit het verleden op en dwong Neef tot een rechtzaak. Piet van Enk is overleden en Douwe van Essen heeft Wim Neef altijd kwalijk genomen dat hij hem na een ongelukkig en kort wethouderschap heeft opgevolgd, Jan van Corteveen heeft na een poging bij de Christen Unie zijn heil bij Dorpsbelangen Loosdrecht gevonden, zodat van de vriendenclub alleen Jan van den Broeck over is gebleven. Aan de politiek houdt men meer vijanden dan vrienden over. Dat bleek nog eens toen de gemeente en Henk de Kloet in conflict kwamen over de Krakeelakker. De intense vriendschap (met elkaar op vakantie) was nu ook tussen Henk en Wim voorbij .

Zakelijke belangen zijn lastig

Het allerbeste is dat je als gemeentebestuurder niks met de gemeente te maken hebt. Als je geen bouwvergunning nodig hebt of geen grond aan de gemeente verkoopt. Dat heb je in sommige gevallen zelf niet te kiezen. In het geval van Wim Neef had de gemeente zijn oog laten vallen op grond van de familie Neef. Het gaat er daarbij niet om van welke Neef die grond is. Ook al ben je niet zelf partij, maar je familie, er behoeft maar iets te gebeuren of je wordt tot verdachte gemaakt. Niet voor niets luidt het spreekwoord "wie het dichtst bij het vuur zit warmt zich het best". Binnen de kortste tijd ben je verdachte die uit is op een persoonlijk of familiaal voordeel. Hoe transparant je ook bent ,zelfs het voordeel van de twijfel krijg je niet. Je bent in de publieke opinie al veroordeeld voordat de feiten spreken. In de kwestie Zuidsingel is Wim Neef dit overkomen. Je bent machteloos en weinigen nemen het voor je op.

Niemand neemt het voor je op.

Vanuit een gevoel van solidariteit met je partijgenoot was het toch wel een aardig geweest als iemand het uit zijn kring voor Wim Neef had opgenomen .Geen enkele CDA-er heeft met een krachtig pleidooi het ooit voor Wim opgenomen. Sterker nog partijgenoten, zelfs de plaatselijke partijvoorzitter de heer Koster heeft met ingezonden stukken op deze webkrant er stevig aan meegewerkt om zijn wethouder te beschadigen. Ook van de nieuwe wethouder heb ik nooit in de pers een krachtig pleidooi gelezen dat hem een ondersteunde.

Op de persoon spelen

Het politieke klimaat in 's-Graveland was destijds hard. Gekleurd door persoonlijke tegenstellingen en soms zelfs frustaties. Een van de redenen om een herindeling na te streven was de hoop dat in een groter geheel een ander klimaat zou gaan ontstaan .Als buitenstaander heb ik toch sterk de indruk dat wat het politieke klimaat betreft er geen verbetering is opgetreden. Nog steeds wordt er sterk op de man gespeeld .In het politieke spel mag het hard gaan. Argument tegen argument, betoog tegen betoog. Wat naar mijn oordeel fout is, is als men de integriteit van de persoon in twijfel trekt. De bestuurder ervan beschuldigt opzettelijk de waarheid te verzwijgen.

Zo mag het oordeel over iemands integriteit niet een partijpolitiek oordeel zijn. De burgemeester en de gemeentesecretaris doen een onderzoek naar het handelen van Wim Neef. Zij komen tot de conclusie dat hem geen blaam treft. Wie dan toch nog als politieke partij de integriteit in twijfel trekt, notabene van een wethouder die al aangekondigd had te zullen vertrekken, trekt geen objectief oordeel maar een politiek oordeel .Je maakt van de betreffende wethouder aangeschoten wild zoals dat in het jargon heet. Vraagt men zich wel eens af wat dat voor zijn gezin of andere familieleden betekent? Opmerkelijk is ook dat het standpunt van burgemeester Bijl hierin door de beide dorpsbelangen partijen niet wordt gevolgd .Opmerkelijk omdat de burgemeester ambtshalve verantwoordelijk is voor de integriteit van het openbaar bestuur. En wie met mij Don Bijl kent weet dat hij hierin niet bij de rekkelijken, maar gelukkig bij de preciezen moet worden ingedeeld.

Extreem lastige dossiers

Iedere wethouder ruimtelijke ordening krijgt in de gemeente Wijdemeren te maken met extreem lastige dossiers die voornamelijk afkomstig zijn uit de voormalige gemeente Loosdrecht Het dorpscentrum en Najade om er maar eens twee te noemen. Onderwerpen die al jaren spelen en waar menig gemeentebestuurder zijn tanden op heeft stuk gebeten.

In een gemeente die te mooi is om te verrommelen voor zover dat nog niet het geval is ,is ruimtelijke ordening een moeilijke portefeuille. Bij Wim kwam daar nog een persoonlijkheidstrek bij die het voor hem extra lastig maakte:Hij kan moeilijk "nee"zeggen

Als je iemand bent zoals Wim Neef die diep geworteld is in de dorpssamenleving van 's -Graveland zul je als wethouder nee moeten kunnen zeggen Daar maak je geen vrienden, sterker nog je moet mensen teleurstellen.

De dubiueuze rol van de pers

Wim Neef had weinig goodwill bij de pers. Deze moet de waarheid aan het licht brengen. Een kritische pers is een van de belangrijke waarden in een vrije samenleving. De pers moet echter geen nieuws gaan maken dat er niet is. Verbanden leggen die er niet zijn. Zo suggereerde De Gooi- en Eemlander een verband met het bedrag dat overgemaakt was aan de bv van Neef en de moeizame relatie tussen de gemeente en de SV '-s-Graveland. Wie deze niet onderbouwde suggesties publiceert maakt nieuws, is ronduit dubieus bezig en beschadigt personen.

Op naar een andere baan

Wim Neef zit morgen thuis en zal straks wel een andere baan vinden. Ik hoop dat hij de teleurstelling van zijn vroegtijdig afgebroken wethouderschap en alles wat daarmee annex is, zal kunnen verwerken. Ik wens hem daar veel sterkte bij en als hij mij in dat proces nodig heeft kan hij altijd bij mij aankloppen. Hij was wethouder met hart en ziel. Was de publieke zaak zeer toegedaan. Ik verklaar hem niet zalig en vind eveneens niet dat hij altijd gelukkig is opgetreden in zijn functie, maar een andere afronding had ik hem graag gegund.

Twee jaar ongeveer heb ik in het laatste college van 's-Graveland met hem mogen samenwerken. Een aardige vent, een allemans- vriend die hield van zijn dorp en van de politiek, met wie het fijn samenwerken was

Het aftreden van Neef een incident?

De gemeenteraad moet nodig met zichzelf in beraad gaan. Is er een gezond klimaat, waarom leiden politieke verschillen tot zulke persoonlijke tegenstellingen.? Zou het ook niet eens goed zijn om "in het eigen hert te kijken" en het aftreden van Neef niet als een politiek incident te beschouwen. Ja, Neef is ziek en daarom ging hij weg of is de politieke cultuur van Wijdemeren ziekmakend? Een te belangrijke vraag om daar ongemerkt aan voorbij te gaan.

Wim Kozijn
Labatie d'Andaure

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
13 gr.
windkr. 4